2019 m. priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose planas buvo rengiamas atsižvelgiant į tai, kiek buvo užpildyta 2018 m. suplanuotų vietų: pernai į aukštąsias mokyklas buvo priimta 11,7 tūkst. pirmakursių: 6,9 tūkst. – į universitetus, 4,8 tūkst. – į kolegijas

Alytaus kolegija kviečia studijuoti

Jau birželio 1 d. LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt prasideda bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas.  Studijuok Alytaus kolegijoje! Alytaus ...