A.Lytiškio trigrašis

Neetatinis korespondentas A.Lytiškis bastosi po miestą ir kiša savo trigrašį kur reikia ir kur nereikia...