0 c Alytus
Penktadienis, Gruodžio 4d.
Nuomonė
2020 Liepos 13d.
7

G. Andriuškevičius: visuomet pasisakysiu prieš klaidingus, skubotus politikų sprendimus

titleAlytaus miesto tarybos narys G. Andriuškevičius

Alytaus miesto tarybos narys Gintautas Andriuškevičius kreipiasi į savivaldybės tarybos etikos komisiją.

Alytaus miesto tarybos posėdžio metu, birželio 25 d. svarstant darbotvarkės klausimą dėl negyvenamų patalpų Naujoje g. 52 nuomos viešojo konkurso būdu aš pasisakiau prieš nuomos viešojo konkurso pravedimą ir siūliau pratęsti nuomos sutartis panaudos pagrindu „Visuomeninėms organizacijoms“ ir nesutikau su kaltinimu pažeidus viešųjų ir privačių interesų derinimą.    

1. Aš nuo pirmų svarstymų pasisakiau, kad negalim sulyginti „Visuomeninių organizacijų“ su privačiomis pelno siekiančiomis įmonėmis.

2. „Visuomeninė organizacija“ – Lietuvos piliečių savanoriškas susivienijimas sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkinti ir įgyvendinti.

3. Šios visuomeninės organizacijos (Alytaus tradicinio aikido klubas, šokių studija „Alemana“ ir MMA) sudarytos treniruoti miesto vaikus, didinti jų užimtumą, stiprinti jų fizinį paruošimą, užauginti sveikus ir stiprius vaikus, kurie užaugę galėtų  būti pilnaverčiai Lietuvos piliečiai. Treniruotes veda pagal akredituotą „Neformaliojo“ vaikų švietimo programą.

4. Miesto strateginiuose planuose 2019–2021 m., kuriuos patvirtino Alytaus miesto taryba, savivaldybė įsipareigojo:

  • Sudaryti gyventojams patrauklias sąlygas sportuoti, sudaryti tinkamas sąlygas ugdyti mėgėjų sportą, skatinti fizinį aktyvumą.
  • Sudaryti sąlygas reikšmingai padidinti sporto prestižą visuomenėje, didinti miesto gyventojų, organizuotai lankančių sporto klubus, viešąsias sporto įstaigas skaičių, tobulinti sporto viešojo administravimo struktūrą, plėsti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir privačiu sporto sektoriumi.   

5. Ar Alytaus miesto taryba vykdo, ką patvirtino miesto strateginiuose planuose? NE ir verčia miesto savivaldybę nesilaikyti savo įsipareigojimų, kuriuos patvirtino ta pati taryba.

6. Pagrindinė priežastis, kodėl aš nesutinku su sprendimu išnuomoti patalpas  viešojo konkurso būdu yra tai, kad sporto klubai yra „Visuomeninės organizacijos“ o ne pelno siekiančios įmonės. Klubai organizuoja treniruotes mūsų miesto vaikams. „Sporto ir rekreacijos centre“ taip pat treniruojasi  daug vaikų, tačiau kitose sporto šakose. Tačiau Alytaus miesto taryba savo sprendimu suskirstė vaikus į „SAVUS“ ir „SVETIMUS“. „SAVIEMS“ vaikams skiria patalpas, įrangą, trenerius ir visą tai apmoka iš miesto biudžeto lėšų.

„SVETIMIEMS“ vaikams neskiriama lėšos salių išlaikymui, įrangos įsigijimui,  paslaugoms apmokėti, neskiria lėšų treneriams atlyginimų išmokėjimui. Klubai turi patys užsidirbti lėšas klubų išlaikymui, mokėti už paslaugas, išmokėti treneriams atlyginimus, sumokėti  mokesčius. Nors SRC (Alytaus sporto ir rekreacijos centro) ir „Klubų“ yra vienas ir tas pat tikslas, pritraukti kuo daugiau miesto vaikų užsiiminėti sportu. Skiriasi tik pavadinimu, viena yra „Viešoji įstaiga“, klubai yra „Visuomeninės organizacijos“. Vienas gali steigti fiziniai asmenys, kitus tik Lietuvos Respublikos piliečiai, savanoriškai apsijungę į draugijas, asociacijas, klubus ir kt. Noriu paklausti, ar tai yra teisinga versti „Visuomenines organizacijas“ nuomoti patalpas  atliekant tą patį darbą kaip ir SRC treneriai?

7. Taip, MMA klubo vienas iš steigėjų yra mano žentas (Alytausgidas.lt pastaba: Lietuvos bušido federacijos prezidentas Donatas Simanaitis), klubas yra įsteigtas 1998 m., reorganizuotas į „Visuomeninę organizaciją“ 2003 m., jį įsteigė „mišrių meno kovų“ mėgėjai, kadangi ši sporto šaka nebuvo kultivuojama SRC.  Klubas yra „Visuomeninė organizacija“, nesiekianti pelno, tik išsilaikanti iš vaikų įnašų. Mėnesinis mokestis yra 15 eurų. Tai yra steigėjų „hobis“ ir noras propaguoti šią vaikams įdomią sporto šaką, sudaryti sąlygas jiems tobulėti.

Pagal „Visuomeninių organizacijų“ įstatymą, lėšos jokia forma negali būti skirstomos organizacijos nariams. Todėl iš klubo veiklos, steigėjai negauna lėšų. Šių klubų vaikai ir jaunimas yra pasiekę įspūdingų pergalių, 4 iš jų yra pasaulio čempionai, daugkartiniai Lietuvos čempionai ir prizininkai, daug karų garsino Lietuvos ir Alytaus miesto vardą. Ankstesnių šaukimų tarybos sudarė sąlygas šiems klubams vystyti sportą, sudarydamos panaudos sutartis ir jas pratęsdamos.  

8. Nepratęsdami panaudos sutarčių, ką miesto taryba ir miesto savivaldybė pasieks? Jeigu klubai užsidarys apie 300 vaikų negalės lankyti sporto šakų kurias jie pamėgo. Kuo jie užsiims? Kur dėsis? 7 treneriai praras darbą, taps bedarbiais, kuriems teks mokėti pašalpas. Ar to siekia miesto taryba?

9. Miesto taryba, priimdama tokį sprendimą, ateičiai suformavo konfliktus tarp sporto visuomenės, tarp miesto gyventojų. Paskelbus viešą patalpų konkursą, jame galės dalyvauti visi kas panorės, laimės tas kas pasiūlys didesnę nuomos kainą. Niekas negali patvirtinti, kad konkursą laimės tas klubas kuris investavo lėšas į klubo įruošimą, pritaikymą jų sporto šakai.

Klubai bus išvejami iš jų lėšomis įruoštų bazių. Galimi piktnaudžiavimai, kerštas, noras sužlugdyti konkurentus, reikia tik pasiūlyti didesnę  nuomos kainą. Tokį atvejį mes jau turime Alytuje, kai paskelbėme viešą nuomos konkursą „Alytaus radijo“ patalpoms užimti. Kas nutiko? 

Konkursą laimėjo didesnę kainą pasiūlęs nežinomas „veikėjas“, kuris nevykdo jokios veiklos ir neaišku kokią veiklą jis vystys tose patalpose.

Ką laimėjo miesto taryba priimdama tokį sprendimą? Vienintelė „Alytaus radijo“ stotis priversta ieškoti naujų patalpų, patirs didelius nuostolius, reiks išmontuoti ir vėl iš naujo sumontuoti įrangą, nutruks radijo veikla. Ar to norėjo taryba? Ar tai protingas sprendimas?

Štai dėl kokių priežasčių, savo pasisakymais, norėjau apsaugoti miesto tarybą, kad nepriimtų skubotų sprendimų. Užtektinai jau yra priimta klaidingų sprendimų. Tikiu, kad šios kadencijos Alytaus miesto taryba, ar sekančių rinkimų taryba sugrįš prie šio klausimo ir ji ištaisys mūsų padarytą klaidą.

Ar tai yra priežastis mane svarstyti dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo? Nesutinku. Jums spręsti, pagal kiekvieno jūsų supratimą, kaip tarybos narys turi atlikti savo pareigą. Aš visuomet pasisakysiu prieš tokius klaidingus ir skubotus sprendimus, tai – mano pareiga, kaip tarybos nario, palaikyti visų miesto gyventojų interesus.

Alytaus m. tarybos narys Gintautas Andriuškevičius


Komentarai

7
Komentuoti
Alytiškė2020-07-16
Sveiko proto badas pas Alytaus politikų daugumą, pyzdin...o manija užėjus daugumai.
taryboje jeigu kas nors jieško tiesos tas blogas .
Apgailėtina šioje kadencijoje 90 % išsigimėliai ......

Alytškis2020-07-16
taryboje jeigu kas nors jieško tiesos tas blogas .
Apgailėtina šioje kadencijoje 90 % išsigimėliai ......
alytiškis2020-07-14
Vykdomas smulkiai suplanuotas ASRC rūmų užgrobimo scenarijus.... Ir jiems nusispjaut ant vaikų užimtumo, ant žmonių kurie dirba ( pabrėžiu, dirba ) su tais vaikais. Jų siauri interesai
svarbesni už bendrą alytiškių ir jų vaikų sveikatinimą...
Vizija2020-07-14
Žento interesus ginti yra privaloma.
kests2020-07-14
ponas Gintautai...taisyklės visiems vienodos-aišku turit privatų interesą ir privalot nusišalinti nuo sprendimo
Čečeta, Jaruševičiau, eik su savo troliais 2020-07-13
miegot
Žmogus priklauso2020-07-13
rizikos grupei, tegul eina į užtarnautą poilsį.
traffix.lt