7 c Alytus
Trečiadienis, Lapkričio 25d.
Švietimas
2020 Gegužės 20d.
2

Nuo rugsėjo vaikus leis mokyti ir namuose

title

Nuo rugsėjo 1 d. vaikus bus galima mokyti ir namuose pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, informuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), kurios parengtam projektui pritarė Vyriausybė. 

Tėvams nuo rugsėjo būtų leidžiama patiems ugdyti vaikus šeimoje, taip pat pasitelkti ateinančius mokytojus. Kad tėvai galėtų ugdyti vaikus namuose, su savivaldybės paskirta mokykla reikės sudaryti mokymo sutartį.

Šeimos, norinčios mokyti vaikus namuose, turės atitikti tam tikras sąlygas. Vaikus mokyti namuose bus galima, jeigu šeimoje per pastaruosius dvejus metus nebuvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai, taip pat ir susiję su tėvų narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimu, smurtu, nebuvo skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir pan.

Tėvai, mokyklai teikdami prašymą ugdyti vaiką namuose, kartu turi pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos įgalioto teritorinio skyriaus informaciją apie tai, kad nebuvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai.

Mokykla, sudariusi mokymo sutartį, mokinius aprūpins vadovėliais, teiks vaikams konsultacijas, sudarys sąlygas dalyvauti mokyklos vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose, renginiuose, socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje.

Du kartus per mokslo metus mokyklos, su kuria bus sudaryta tėvų sutartis, mokytojai įvertins mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą bei tai, ar užtikrinami mokinio socializacijos poreikiai. 

Tėvams būtų nustatyta pareiga ne rečiau kaip kartą per dvi savaites mokyklos elektroniniame dienyne fiksuoti vaiko pasiekimus: ko vaikas mokėsi, kokiose aplinkose, ką išmoko ir pan. 

Mokyklų, kurios padės tėvams organizuoti ugdymą namuose, sąrašą tvirtins ir savivaldybės interneto svetainėje viešai paskelbs savivaldybė.

ŠMSM duomenimis, tam papildomai reikėtų 76,6 tūkst. Eur, o 2021 m. – 230 tūkst. Eur, tiesa, šios suplanuotos pagal tai, kad pageidaujančių bus vos keli šimtai. Mokymo lėšos būtų skiriamos mokytojų darbo užmokesčiui (už kontaktines valandas, už valandas ugdomajai veiklai planuoti, pasirengti konsultacijoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti), kitoms ugdymo reikmėms, pvz., vadovėliams ir kt.


Komentarai

2
Komentuoti
pastaba2020-05-22
Kažkaip apie reikalavimus tėvams turėt bent kolegijos išsilavinimą nurodymuose neradau. Ir bemoksliai tėvai galės mokyti savo vaikus?
Mokinys2020-05-21
Tai gal ir egzaminus leis laikyti namuose? Ot būtų faina!
traffix.lt