24 c Alytus
Šeštadienis, Liepos 4d.
DzūkijaĮdomuVerslas
2018 Rugpjūčio 30d.
1

„Dzūkijos vandenys“ siūlo trąšą - nemokamą dumblą

titleBendrovė „Dzūkijos vandenys“ gali tiekti II kategorijos ir A klasės dumblą, naudotojui pateikus aukščiau minėtus suderintus tręšimo planus. Dumblas tiekiamas tik turint teisinį pagrindą – tręšimo planą

Bendrovė „Dzūkijos vandenys“ nuo 2015 metų ūkininkams siūlo pasinaudoti puikia galimybe – tręšti savo laukus apdorotu nuotekų dumblu. Jo naudojimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja norminis dokumentas „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai. LAND 20-2005“.

Pagal 2013 m. įdiegtą naują dumblo apdorojimo technologiją, dumblas yra pūdomas, sausinamas ir ilgiau kaip valandą džiovinamas džiovykloje aukštesnėje nei 70 ºC temperatūroje, susmulkinamas.

Apdorotame dumble yra pakankamas kiekis medžiagų, kurios skatina augalų augimą, todėl jį galima naudoti kaip alternatyvą trąšoms.

Dumblas nerūgština dirvos ir turi daug organinių medžiagų, o tai yra labai svarbu, nes šiuo metu didėja užrūgštintų ir nualintų dirvų plotai.
Pagal apdorotame dumble esančių sunkiųjų metalų kiekį, jis priskiriamas II kategorijai, o pagal mikrobiologinius–parazitologinius rodiklius – A klasei.

Šis dumblas tinkamas:

– tręšti plotus, kuriuose auginami vaismedžiai, grūdinės kultūros, dekoratyvūs augalai, energiniai augalai, miško medelynai, žaliavinės medžių ir krūmų plantacijos, plantaciniai miško želdiniai ar žėliniai, auginami buvusiose žemės ūkio naudmenose;
– pažeistoms teritorijoms rekultivuoti.

Šį dumblą draudžiama naudoti pievų bei plotų, skirtų daržovėms bei vaisinėms kultūroms auginti, tręšimui.
II kategorijos dumblas gali būti naudojamas žemės ūkyje ne dažniau kaip kas 3 metus ir tik nerūgščiose dirvose, kurių pH lygus arba didesnis už 5,5.

Tręšimo planai

Norint tręšti žemės plotus apdorotu dumblu, reikia parengti tręšimo planą pagal aukščiau paminėto norminio dokumento (LAND 20-2005) reikalavimus, jį suderinti su rajono, kuriame dumblas bus naudojamas, savivaldybe ir su Aplinkos apsaugos agentūra.

Planuojant dumblą panaudoti pažeistoms teritorijoms rekultivuoti, dumblo panaudojimo sąlygos turi būti nustatytos su Aplinkos apsaugos agentūra bei Lietuvos geologijos tarnyba suderintame teritorijos rekultivavimo projekte, ar kitame dokumente, kuriame turi būti numatytas teritorijos rekultivavimas ar sutvarkymas.

Dirvožemio tyrimai

Prieš dirvas dumblu tręšiant pirmą kartą, turi būti nustatyti dirvožemio kokybės rodikliai: sunkiųjų metalų koncentracijos (švino, kadmio, chromo, vario, nikelio, cinko, gyvsidabrio), granulio-metrinė sudėtis, pHKCl.
Dirvožemio mėginys turi būti sudarytas sumaišius 25 mėginius, paimtus 0–25 cm gylyje iš ne didesnio kaip 5 ha ploto, dirbamo tuo pačiu tikslu.

Jeigu sunkiųjų metalų kiekiai dirvožemyje prieš pirmą kartą tręšiant dumblu neviršijo foninių, pakartotiniai dirvožemio tyrimai atliekami prieš 4-ą tręšimą II kategorijos dumblu (neatsižvelgiant į tręšimų periodiškumą). Jeigu koncentracijos didesnės už fonines, – dirvožemio tyrimai atliekami prieš kiekvieną tręšimą II kategorijos dumblu.

Dumblo tiekimas

Bendrovė „Dzūkijos vandenys“ gali tiekti II kategorijos ir A klasės dumblą, naudotojui pateikus aukščiau minėtus suderintus tręšimo planus. Dumblas tiekiamas tik turint teisinį pagrindą – tręšimo planą.

Bendrovė „Dzūkijos vandenys“ gali pati parengti tręšimo planą (ne rekultivacijos projektą) ir suderinti jį su rajono savivaldybe bei Aplinkos apsaugos agentūra tuo atveju, jeigu naudotojui bus tiekiamas būtent „Dzūkijos vandenys“ apdorotas dumblas. Tuomet Alytaus regiono ūkininkams ir kitiems dumblo naudotojams dirvožemio mėginių tyrimai atliekami, tręšimo planas rengiamas bei derinamas, apdorotas dumblas atiduodamas nemokamai.

Planas rengiamas ne ilgesniam, kaip 6 metų laikotarpiui. Plano rengimui naudotojas turėtų pateikti: galiojančius žemės nuosavybės dokumentus arba žemės panaudos sutartis, vėliau – žemės mėginius.

Dokumentai planų rengimui turi būti teikiami ne vėliau, kaip 6 mėn. prieš tręšimą.
Dumblo granulės supakuojamos į 1,5 m3 drėgmei atsparius didmaišius.
Transportavimo išlaidomis turi pasirūpinti dumblo naudotojas.

Reikalavimai dumblo naudotojams

Dumblą galima paskleisti trąšų barstytuvais ar kita žemės ūkio technika. Ne vėliau, kaip per 2 dienas dumblą reikia įterpti į dirvą ne didesniu kaip 20 procentų netolygumu.

Draudžiama visų rūšių ir kategorijų dumblą naudoti tręšimui ar rekultivavimui nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 d. ant įšalusios, įmirkusios ar apsnigtos žemės, taip pat jei oro temperatūra aukštesnė kaip 20 oC.

Dumblo naudotojas ne vėliau kaip prieš savaitę iki numatomo tręšimo privalo apie tai informuoti Aplinkos apsaugos departamentą, nurodant: tręšimo vietą, laiką, dumblo tiekėją, dumblo kiekį. Dumblo naudotojas negali viršyti dumblo tiekėjo pateiktų tręšimo dumblu normų.

Dumblo naudotojas kartu su suderintu tręšimo planu visą plano galiojimo laikotarpį ir 3 metus jam pasibaigus turi saugoti dokumentus apie tręšimo plano galiojimo metu panaudotą dumblą (tiekėjo pateikti tręšimo normų skaičiavimai, pateikto dumblo kiekį fiksuojantys dokumentai, dumblo tiekėjo pateikti dumblo kokybės sertifikatai, tręšimo datos), bei atliktus dirvožemio būklės tyrimus (dirvožemio tyrimo rezultatus).

Daugiau informacijos galima gauti paskambinus telefonais:
8 698 59271, 8 687 50574, +370 315 77208, +370 315 77528
Susisiekti galima ir el. paštu: gbolys@vandenys.lt, akvederaviciene@vandenys.lt


Komentarai

1
Komentuoti
Ttt2018-08-30
Juo patręšus smarvė jaučiama kelių kilometrų spinduliu...
traffix.lt

Šią savaitę Dzūkijoje

  • Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena