1 c Alytus
Antradienis, Gruodžio 1d.
Laisvalaikis ir kultūra
2018 Birželio 13d.
0

Lietuvos kultūros finansavimo decentralizacija - sprendimus priims patys regionai

titleKultūros finansavimo decentralizacija bus vykdoma remiantis siekiu įgalinti regionus priimti sprendimus ir būti atsakingiems už jų vietoje vykstančius kultūros procesusAlytausgidas.lt asociatyvi iliustracija

Lietuvos kultūros taryba (LKT) kartu su LR kultūros ministerija peržiūrėjo ir išanalizavo įvairių kultūros ir meno organizacijų ir privačių asmenų pateiktus pasiūlymus ir komentarus ir šiuo metu baigia rengti „Tolygios kultūrinės raidos“ įgyvendinimo regionuose modelį.

Iš viso sulaukta 27 įvairių pastabų, pasiūlymų ir komentarų. Juos teikė Etninės kultūros globos taryba, Kultūros savivaldos kolegija, viešosios įstaigos bei kultūros ir meno atstovai.

Daugiausia nerimo, sprendžiant iš pateiktų atsiliepimų, kultūros bendruomenei kelia regioninių kultūros tarybų veiklos skaidrumo užtikrinimas. Tačiau kultūros finansavimo decentralizacija, pasitelkiant „Tolygios kultūrinės raidos“ modelį, vykdoma visų pirma remiantis pasitikėjimu ir siekiu įgalinti regionus priimti sprendimus ir būti atsakingiems už vietoje vykstančius kultūros procesus.

Įgyvendinant modelyje numatytos ir skaidrumą užtikrinančios priemonės: visi tarybų nariai turės pasirašyti nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas, kiekvienos regioninės tarybos veikoje dalyvaus vienas iš LKT narių, nustatomus finansavimo prioritetus regioninės kultūros tarybos turės derinti ne tik su taryba, bet ir Regionų plėtros taryba, o jų veiklą nuolat stebės LKT stebėsenos ir analizės skyrius.

Atsižvelgiant į viešų konsultacijų metu pateiktas pastabas ir siūlymus „Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas“ išplėstas regioninių kultūros tarybų darbo organizavimo ir funkcijų aprašymais, taip pat įterptas atskiras skyrius „Regioninių kultūros tarybų narių teisės ir pareigos“.

Regioninės kultūros tarybos įvertinti socialinį kultūros ir meno projektų indėlį bus skatinamos per rekomendacijas, o nuo 2019 m. pačios Regioninės kultūros tarybos rengs prioritetus, kurios galės nusimatyti socialinės atskirties mažinimo per kultūros ir meno projektus svarbą. Tikimasi, kad „Tolygios kultūrinės raidos“ įgyvendinimo regionuose modelis bus patvirtintas artimiausiu metu ir netrukus bus skelbiami Regioninių kultūros tarybų narių rinkimai.


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt