Siūlo darbą Alytuje

 • Įmonei reikalingi statybininkai, statybos darbų vadovai, automobilinio krano operatorius, elektrikas.
  
   +370 686 83666, +370 315 77456
  
  
 • Muziejininkai ieško naujo(-s) kolegos(-ės)!
  Alytaus kraštotyros muziejus skelbia atranką muziejininko (-ės)–edukatoriaus (-ės) pareigoms užimti.
  
  Pareigybės lygis – A2
  Darbo krūvis – 1 etatas
  Darbo sutarties rūšis – terminuota
  Pareiginės algos koeficientas – 7,0
  
  Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:
  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų išsilavinimą su ne žemesniu kaip bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
  • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, ataskaitas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
  • išmanyti kalbos kultūros reikalavimus;
  • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
  • dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ programomis, internetu, elektroniniu paštu;
  • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
  Funkcijos:
  • veda edukacinius užsiėmimus įvairių amžiaus grupių lankytojams muziejuje bei už jo ribų lietuvių ar anglų kalba;
  • inicijuoja, kuria naujus edukacinius užsiėmimus skirtingoms tikslinėms grupėms, atnaujina esančias temas;
  • parengia konsultuojantis su muziejaus specialistais edukacinių užsiėmimų aprašus bei metodinę medžiagą jų vedimui;
  • registruoja grupes paslaugoms į registracijai skirtą kalendorių;
  • veda ekskursijas muziejaus ekspozicijose;
  • pasiruošia ir veda edukacinius užsiėmimus kituose Alytaus kraštotyros muziejaus padaliniuose;
  • veda muziejaus renginius, švenčių, renginių metu dirba su skyriaus komanda ir kitais muziejaus darbuotojais;
  • tobulina ir gilina edukacinių užsiėmimų vedimo metodiką;
  • dalinasi savo profesiniais pasiekimais ir patyrimu su kitais edukatoriais, ekskursijų vadovais bei muziejininkais;
  • ruošia informaciją reikalingą Komunikacijos-edukacijos skyriui, susijusią su projektinių paraiškų rengimu, paslaugų viešinimu, reklaminės medžiagos kūrimu ir kt.;
  • dalyvauja direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
  • vykdo kitus Komunikacijos-edukacijos skyriaus vedėjos pavedimus.
  
  
  Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško bei užpildytų priedų su nuoroda „Edukatorius“ el. paštu [email protected]  iki 2023 m. sausio 31 d. imtinai.
  
  Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Pasidalinkite: