13 c Alytus
Trečiadienis, Rugsėjo 23d.
Dzūkija
2020 Rugsėjo 12d.
0

Medžioti paukščių Žuvinte negalima

title

Žuvinto biosferos rezervatas – paukščių apsaugai svarbi teritorija, pasklidus neteisingai informacijai, kad jame leidžiama laisvai medžioti vandens ir pelkių paukščius, medžiotojai perspėjami, kad tai yra draudžiama, informuoja Aplinkos ministerija.

Medžioti draudžiama  ne tik šio biosferos rezervato gamtiniuose rezervatuose, bet ir kitose funkcinio prioriteto zonose. Tai numato Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo plano), Vyriausybės patvirtintos 2019 m. rugsėjį, nuostatos. Šios schemos aiškinamojo rašto pagrindinių sprendinių 12 punktu nustatyta, kad, saugant tetervinų buveines ir migruojančių vandens paukščių – želmeninių ir baltakakčių žąsų – sankaupų vietas, žemės ūkio ir ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto ir ekosistemų atkūrimo zonose žemės ūkio paskirties žemėje taikomi šių rūšių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimai.

Pagal Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus, Vyriausybės patvirtintus 2004 m., vandens ir pelkių paukščių negalima medžioti želmeninių, baltakakčių, pilkųjų žąsų ir baltaskruosčių berniklių sankaupų vietose, išskyrus didžiųjų kormoranų gausos reguliavimą žuvininkystės tvenkiniuose.

Žuvinto biosferos rezervato svarba šioms migruojančių paukščių sankaupoms apsaugoti yra įtvirtinta ir aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymu „Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“.

Deklaravusiems gyvenamąją vietą Aleknonių, Ąžuolinių, Grinkiškių, Kumečių, Liepakojų, Liūliškio, Miknonių, Naujavalakių, Riečių, Šernų, Vidgirėlių ir Žuvintų kaimuose luogauti (spanguoliauti) biosferos rezervato planavimo schemos tvarkymo plane nustatytuose plotuose  leidžiama gyventojams,  turintiems su savimi asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (deklaravimo pažymą, asmens dokumentą su nuotrauka).

Spanguoliauti Žuvinto rezervate buvo leidžiama iki rugsėjo 13 d., sekmadienio, 17 valandos.


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt