4 c Alytus
Šeštadienis, Gruodžio 5d.
Politika
2020 Rugsėjo 14d.
22

Alytaus vizija: ekologiškas pramoninis pietų Lietuvos centras

titleLaurynas Kasčiūnas, Jūsų kandidatas Dzūkijos apygardoje

Alytus turi potencialo tapti pietų Lietuvos ekonominiu centru, bet labai svarbu, kad tai nevyktų bet kokia kaina. Alytus turi būti ekologiškas, saugantis gamtą ir žmonių sveikatą miestas.

Nors Lietuva jau beveik dešimtmetį gyvena augančios ekonomikos laikotarpiu, tačiau tas ekonominis augimas nevienodai pasiekia visus šalies regionus. Nuolat girdime kalbas apie regioninę atskirtį ir pažadus ją mažinti, bet atotrūkis tarp Vilniaus ir likusios Lietuvos toliau auga. Pavyzdžiui, Europos Komisijos duomenimis, BVP vienam gyventojui Vilniaus regione siekia 112 proc. ES vidurkio, o likusiuose šalies regionuose tesiekia vidutiniškai apie 65 proc. Bet kurio kito regiono gyventojas negali gauti tokios pat kokybės paslaugų kaip bet kuris sostinės gyventojas. Investicijos telkiasi Vilniuje, atlyginimų skirtumai tarp savivaldybių jau siekia du kartus ir toliau didėja. Atokesnėse savivaldybėse mažėja jaunų žmonių skaičius, netgi yra seniūnijų, kur per metus negimsta nei vienas vaikas, o Vilniuje ir aplinkinėse teritorijose gyventojų skaičius auga.

Regioninė atskirtis tiesiogiai susijusi ir su socialine atskirtimi: dalis visuomenės lieka ekonominio augimo užribyje, ne visi vaikai turi vienodas starto galimybes kurti ateitį savo gimtinėje priklausomai nuo to, ar gyvena sostinėje, ar kur nors provincijoje. Tad jeigu nenorime, kad Lietuva virstų „vieno miesto“ valstybe, o mūsų vaikai tūrėtų bent apylyges startines pozicija, turime keisti valstybės politiką. Tam pirmiausia reikia tinkamai išnaudoti priemones, kurios padėtų investicijų atėjimui į regionus.

Viena tokių priemonių – regionų specializacija. Sprendžiant regioninės atskirties problemas ir mėginant geriau išnaudoti skirtingų šalies miestų ir regionų ekonominį potencialą, tikslinga pereiti prie trijų skirtingų pakopų ekonominio augimo centrų modelio. Taip būtų galima valstybės paramą sukoncentruoti į 10 perspektyviausių Lietuvos ekonominių židinių, kiekvienam iš jų numatant atskirą augimo planą ir atitinkamą finansavimą, jį susiejant su labai konkrečiais tikslais ir rezultatais. Pavyzdžiui, pirmojo lygmens augimo centruose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) būtina inovacijų kūrimo ekosistema, stiprūs universitetai ir mokslo, inovacijų institutai, startuolių inkubatoriai, talentų pritraukimo schemos. Antrojo (Šiauliai, Panevėžys) ir trečiojo (Alytus) lygmens – pramonės ekosistemos, tradicinės pramonės atsinaujinimo ir gamybinių kompanijų pritraukimo programos, inžinerinių pajėgumų užtikrinimas, susisekimo infrastruktūros gerinimas. Tokia regionų specializacija, efektyvaus darbo jėgos mobilumo užtikrinimas leistų laibiau išnaudoti atskirų regionų stiprybes, priartintų darbo vietas prie gyventojų, stabdytų jų migraciją į didmiesčius ar užsienį ir mažintų socialinę atskirtį.

Kaip tik Alytus yra išsikėlęs ambicingą viziją – tapti stipriu pietų Lietuvos pramonės ir verslo centru. Alytaus pramonės parkas sparčiai plečiasi ir jau baigia pasiekti plėtros galimybės ribų, čia kuriasi didelius projektus planuojantys investuotojai. Kiekviena investicija – tai naujos darbo vietos.

Būtinas padidintas dėmesys saugumui ir aplinkosaugai

Tačiau galima pastebėti, kad kai kurios chemijos pramonės gamybinės investicijos kelia tiek vietos gyventojų, tiek veikiančių verslų susirūpinimą dėl tokių investicijų poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Toks susirūpinimas ne be pagrindo, ypač po katastrofos Beirute ar to paties didžiulio padangų gaisro Alytuje. Nes, bendrai žvelgiant, silpna aplinkos kontrolė ir kol kas žemas aplinkosauginės kultūros lygis lemia, jog dažnai nesilaikoma pažadų, kad ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Dažnai realybė būna priešinga – pradėjus vykdyti veiklą nesilaikoma aplinkosaugos reikalavimų ir paaiškėja poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.

Kitaip tariant vis aktualesni tampa ne tik investicijų ekonominės naudos, bet ir aplinkosaugos ir saugos interesai. Apskritai globalios visuomenės raida jau pasiekė tokį sąmoningumo lygį, kai aplinkos apsaugos tema darosi bendrosios politikos integruota dalimi, o stiprėjantis pilietinis sąmoningumas lemia griežtesnį aplinkos politikos įgyvendinimo reikalavimą.

Lygiai taip pat saugumo ir aplinkosaugos požiūriu deramai reikia vertinti ir planus įkurti laisvąją ekonominę zoną (LEZ) Alytaus aerodrome. Kaip minėta, pramonės parkas jau neturi kur plėstis, o likę laisvi sklypai per maži, todėl reikalinga speciali zona, kur galėtų kurtis į Alytų ateinantys investuotojai. LEZ – viena investicijų pritraukimo ir regiono konkurencingumo didinimo priemonių. Tokioje zonoje sukuriama visa gamybinėms investicijoms reikalinga infrastruktūra, taikomos mokestinės lengvatos, kurios būtų palankesnės nei pramonės parke. Preliminariai skaičiuojama, kad Alytaus LEZ galėtų pritraukti iki 600 mln. eurų investicijų ir sukurti iki 2,5 tūkst. darbo vietų. O viena tokia darbo vieta aplink sukuria dvi papildomas darbo vietas. Gilias pramonės tradicijas turinčiam Alytui tai būtų neabejotinai svarbu, nes padėtų spręsti nedarbo ir emigracijos problemas.

Tačiau LEZ parinkta vieta nėra tinkama dėl kelių aspektų. Pirma, tai yra pati žemiausia miesto vieta. Tai reiškia, kad visa pramonės tarša nusėstų į miestą. Vakarinėje aerodromo dalyje teka Nemunas, kuris įvykus kokiam nors incidentui ir išsiliejus cheminėms medžiagoms, būtų lengvai užterštas. Antra, Alytus taptų vienintele savivaldybe visoje šalyje, kur LEZ būtų įsikūrusi mieste, o ne už miesto. Unikalioje istorinėje miesto vietoje, apsuptoje gamtos, išdygtų gamyklos. Tuo tarpu visos septynios Lietuvoje veikiančios LEZ yra įkurtos už miestų – ne apgyvendintose vietovėse. Todėl LEZ įkūrimas reikštų ir vizualinę miesto taršą. Paties aerodromo sklypas neturi plėtros galimybių – daugiausiai 120 ha.

Tiek miesto, tiek centrinė valdžia turi persvarstyti Alytaus LEZ vietą. Bendradarbiaujant su Alytaus rajono savivaldybe, galima tikrai rasti tinkamą teritoriją LEZ įkūrimui. Rajono savivaldybė turi planų steigti pramonės parką ir numačiusi tam potencialiai tinkančią vietą, todėl būtų galima pasiekti sutarimą dėl Alytaus LEZ steigimo toje teritorijoje.

Tuo metu Alytaus aerodromą tinkamiausia išnaudoti aviacijos sportui. Aerodromu naudojasi akrobatinių skrydžių, sklandymo, vaikų sklandymo, aviamodelių ir kitos federacijos, o Lietuvos aeroklubo, kuris intensyviai naudojasi ir Alytaus aerodromo baze, organizuojami renginiai per metus sutraukia iki kelių tūkstančių žiūrovų.

Taigi, kalbėdami apie regioninę plėtrą, investicijų, kurios yra tikrai sveikintinos ir reikalingos, atėjimą, visada turime matyti ir vertinti konkurencingumo, ekonominio augimo ir saugumo, aplinkosaugos balansą. Lietuva yra užsibrėžusi tikslą tapti žaliosios ekonomikos lydere Europoje. Tai yra visiškai naujos kokybės ekonominis etapas, kuriuo siekiama plėtoti aplinkai palankų verslą ir gamybą. O tai neatsiejama nuo aukščiausių aplinkosauginių standartų laikymosi, inovatyvių gamtai draugiškų technologijų taikymo, aukšto resursų panaudojimo efektyvumo ir socialinės atsakomybės.

Laurynas Kasčiūnas,
Jūsų kandidatas Dzūkijos apygardoje

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato L.Kasčiūno specialiosios rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 2020/09/11-1


Komentarai

22
Komentuoti
Alytiškis2020-09-17
manau,kad neatsiras Alytuje rinkėjų,kurie balsą atiduos už nevykėlius konservatorius ir jų bendrasąjungininkus liberalus,socialdemokratus,bei darbo partijos veikėjus.
Jotvingis 2020-09-14
Labai įdomus straipsnis. Kodėl būtent šis kandidatas ir kodėl būtent Alytuje kandidatuoja?
Nejaugi ten Vilniuje Kaune, Klaipėdoje, kur daug aukštųjų mokyklų ir daug talentų. Panevėžyje, Šiauliuose, kur gaivinama tradicinė pramonė,nėra laisvos vietos kandidatui?
Kodėl būtent Alytus, kaip parašyta šiame straipsnyje, tai mobilios darbo jėgos užtikrinimas.
Taip Alytus patenka,jau kaip trečiarūšis miestas, kuriame ir galima kelti savo kandidatūrą, plius yra daug konservatorių ir jiems prijaučiančių.
kardas2020-09-14
Menkaverciai plepalai. Gi tavo partieciai Klegeris ir Jucas ir kiti uz LEZa buvo. Dabar jau kitos giesmeles giedamos.
Amatininkas 2020-09-14
Kodėl iš pradžių yra viskas sugriaunama, o paskui siūlomas problemos sprendimas?
Turiu pastebėti, kad paskutiniu laiku labai suaktyvėjo konservatorių remiami kandidatai, būtent Alytaus rajone.
Kaimo žmonėms yra aiškinama tiek vidaus, tiek užsienio politika.
Daug, taip vadinamų idėjų:riestainių tvoros, pieno upės, žalios investicijos ir t. t.
LEZ reikės žemės, bus galima žmonių sodybas pusvelčiui supirkti. Investicijos yra svarbiau,juk tai pinigai.
Tai yra verslininkai su savo verslo planais.
Čia bus panašiai kaip su kaimo turizmu, pristatyta prie ežerų daug sodybų, bet tai turizmu net nekvepia. Tai savaitgalio praleidimo būdas, degustuojant degtinę su trankia muzika.
x2020-09-14
Plepalai ir tiek.
Andrius2020-09-13
Politinės kalbos ir daugiau nieko. Tam, kad įgyvendinti idėją, reikia turėti tikslus, užduotis, veiksmų planą, strategiją ir panašiai, o tuščios kalbos, kad padarysim tą ar aną taip ir lieka rinkiminiais pažadais.
aaa2020-09-13
prabilo paminklų griovėjas, matyt ne visus dar nuvertė
ggg2020-09-13
kad jis labai bijo rusu ji pastoviai puola o kad ir laimetu alytuje vistiek konservai bus opozicijoje nieko jis negales tik maisys dirbti kitiems
jooo 2020-09-13
Kai tai anekdoto varlei: ar aš graži ar protinga? Taip ir čia: ar ekologiškas, ar pramoninis? O rajonui ar miestui atstovaut ruošiasi? Aišku, sujungt tas savivaldybes būtų geriausia, rajonas labai ištuštėjęs ir šiaip nugyventas. Straipsnyje daug tuščių bereikšmių frazių. Na, rinkiminiai kalbėjimai, ko norėt.
Puiku2020-09-13
Teisingai ir protingai kalba. Aktyvus politikas. Jaunas, išsilavinęs. Tokie ir turi dirbti Seime. O tie, kas čia purvais drabsto, tai tik parodo menką savo protelį ir kultūros stoką.
aldona2020-09-12
ar tas boltiko draugelis vyt tokius zioplius
Aly2020-09-12
O normalių minčių kaip nėra taip nėra .Vienas super veikėjas siekė,kad Alytus būtų žalias miestas Gerai ,kad ne mėlynas.
Arūnas2020-09-12
Tai aktyvus žmogus. Kantriai dirbantis, žino Alytaus problemas, strategiškai mastantis, pagarbus ir paprastas. Ant bačkos nelipa ir nešneka bet ko. Svarbiausia, kad siūlo sprendimus. Teko bendrauti
Pana2020-09-11
niekas kitas taip žiauriai nemeluoja žmonėms kaip konservatoriai,kiek jie jau mailių pridarė,visvien nenusiramina,trokšta prie lovio.
Čiaaaaa2020-09-11
Išlindo Pilypukas ir tarė... O geriau būtų neišlindęs.
V,v2020-09-11
Nesuprantu -LEZ siekia iškelti už miesto, tačiau sunkiosios pramonės eksperimentinę įmonę - galima ir mieste greta miegamųjų rajonų steigti... kažkaip dvigubi standartai... selektyvus mąstymas
DAR VIENAS2020-09-11
MIGLOS PUTEJAS GERIAU EITU DIRBT KUR NORS I FABRIKA KOKI
kaip ?2020-09-11
pramonė ir ekologija ???? mažiau burkit ir keliaukit toliau nuo mniesto su savo "ekologiška pramone" ...rinkimai artėja ko dar nepripasakos pasakoriai
Skaitytoja2020-09-11
Pritariu visais 200 proc dėl pramonės parko steigimo kitoje vietoje. Aerodrome tikrai ne vieta. O pramoninis - gali būti ir ekologiškas, tik sąmoningumo reikia ir juodossss kontrolės. Kaščiunas šaunuolis, čia tik mano nuomonė...
Laurencija 2020-09-11
Labai geras požiūris, kad abi savivaldybės gali bendradarbiauti, nes ne tik būtų pritraukta lėšų, bet ir išnaudota rajono teritorija, o ir aerodromas būtų išsaugotas!
Rima 2020-09-11
Protingai mąsto, kad visi tokie Seime būtų.
nesupratau 2020-09-11
Tai ekologiškas ar pramoninis? :) Nes du viename šiuo atveju gamtoj nebūna :) :) :) Tarsi protingas žmogus, o tokias erezijas skleidžia, per tuos rinkimus visai galvelė susisuko :)
traffix.lt