1 c Alytus
Penktadienis, Gruodžio 4d.
Prisimink alytiškius
2020 Rugpjūčio 8d.
0

Mirė Alytaus rajone gimęs rašytojas

titleK. Kaukas (1928-01-28 – 2020-08-07)

KOSTAS KAUKAS

(1928-01-28 – 2020-08-07)

Eidamas 93-iuosius metus, mirė rašytojas, žurnalistas, redaktorius Kostas Kaukas.

Kostas Kaukas gimė 1928 m. sausio 28 dieną Duselninkuose (Alytaus r.).

K. Kaukas 1939-1941 m. mokėsi Dubėnų (Alytaus r.) mokykloje, 1946- 1949 m. – Vilniaus universiteto (VU) parengiamuosiuose kursuose, 1949-1954 m. studijavo VU Istorijos – filologijos fakultete, įgijo žurnalisto specialybę, 1950 m. pradėjo darbą laikraščių, televizijos ir radijo redakcijose.

1955 m. baigė žurnalistikos studijas Vilniaus universitete. Dirbo laikraščio „Tiesa“ redakcijoje, telegramų agentūroje ELTA, Pabradės rajono laikraščio „Darbo žmogus“ redaktoriumi, Tauragės rajono laikraščio „Tarybinis valstietis“ korespondentu, 1974–1981 m. – Klaipėdos statybos montavimo organizacijos savaitraščio „Statybininko žodis“ redaktoriumi, dirbo Lietuvos televizijoje ir radijuje, 1990 m. „Klaipėdos keleivis“ redakcijoje.

Nuo 1980 m. K. Kaukas buvo Lietuvos rašytojų sąjungos (LRS) narys. Išleido daugiau nei penkiasdešimt knygų. Rašė humoreskas ir feljetonus, satyrinius apsakymus ir tragikomiškas apysakas. 1975 m. pasirodė pirmoji Kosto Kauko knyga, satyrinių apsakymų rinkinys „Milžinų sąspyriai“, satyrinė apysaka „Didesnis už save“ (1980 m.), „Komunisto išpažintis“ (1989 m.). Humoreskų rinkinys „Tas ar ne tas“ (1991 m.), „Parazitologija“ (1992 m.), „Valdžios vyrai ir moterys“ (2000 m.), „Karalienės Mikaldos pranašystės pildosi – grožinė literatūra papjauta!“ (2007 m.) – tai vis satyros, parodijos, kuriose išryškinami, išviešinami visuomenės skauduliai ir nesklandumai.

Kaip rašoma LRS išplatintame nekrologe, K. Kaukas rėždavo savo tiesą iš peties, ir jo juokas tikrai nebuvo mandagus pakikenimas. Jis rašė sopulio pilnu balsu: apysakose „Musei geriau“ (1988 m., už kurią 1989 m. buvo apdovanotas Ievos Simonaitytės literatūrine), „Mirusių pamokos“ (2001 m.), „Narkomano užrašai“ (2002 m.), „Kaifas – velnio dovana“ (2017 m.) gvildeno skaudžias, kone neišsprendžiamas temas. Ir vaikams savo talentą padalijo: „Žvėrių pamokos“ (1992 m.), „Baltųjų varnų eiguva“ (1997 m.).

Nepriklausomybės metus rašytojas pasitiko aktyviai besidarbuodamas Sąjūdyje. Sudarė knygą „Sąjūdis Klaipėdoje“ (1998 m.), publicistinę knygą apie Sąjūdžio 20‑metį ir kt., talkininkavo kuriant „Mažosios Lietuvos enciklopediją“.


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt