7 c Alytus
Trečiadienis, Lapkričio 25d.
Politika
2020 Birželio 11d.
0

Priimtas naujas Regioninės plėtros įstatymas

titleAsociatyvi iliustracijaAlytausgidas.lt nuotr.

Priimtas naujos redakcijos Regioninės plėtros įstatymas, informuoja Seimas, pritaręs ir lydimiesiems teisės aktų pakeitimams, kurie, kaip skelbiama, leis naują efektyvią regioniniu savarankiškumu pagrįstą „regioninę politiką perkelti į kitą kokybinį lygmenį, pagrįstą valstybės ir savivaldybių bei savivaldybių tarpusavio pasitikėjimo, bendradarbiavimo kultūra ir bendrų problemų sprendimu, užtikrinti Lietuvos regionų konkurencingumą bei aukštą gyvenimo kokybę ...“.

Teigiama, kad šis įstatymas ir yra skirtas tam, kad būtų realus įrankis regionams spręsti savo problemas ir ieškoti bendrų regione esančių savivaldybių sprendimų.

Siekiama sukurti realų mechanizmą bendrų savivaldybių reikalų sprendimui, taip pat suteikiama galimybė veikti ne tik savo regiono, bet ir apskrities ribose, kurti funkcines zonas regionams bendradarbiaujant tarpusavyje, išplėsti tam tikrus projektus į didesnę teritoriją.

Pagrindinis naujo Regioninės plėtros įstatymao tikslas – decentralizuoti planavimo procesus, tai yra kad ne iš viršaus, iš ministerijos, nuleidžiamas nurodymas, kaip turėtų būti, o sudaroma galimybė spręsti ir disponuoti lėšomis patiems, ieškoti būdų priimti sprendimus, naudingus regionams.

Įstatyme įtvirtinamas nacionalinės regioninės politikos tikslas – skatinti tolygią ir tvarią plėtrą visoje valstybės teritorijoje.

Nustatyti tokie nacionalinės regioninės politikos tikslo įgyvendinimo uždaviniai, kaip regionų prisitaikymąo prie kintančių ekonominės ir socialinės aplinkos sąlygų skatinimas išnaudojant ir stiprinant kiekvieno regiono konkurencinį pranašumą ir kompetenciją, funkcinių zonų infrastruktūros ir (ar) paslaugų tinklo efektyvumo didinimas ir užtikrinimas, kad infrastruktūra ir paslaugomis galėtų naudotis visi gyventojai. Taip pat siekiama  mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir pačiuose regionuose.

Įstatyme įtvirtintas toks Regiono plėtros tarybos apibrėžimas – „konkrečios apskrities savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo, planuojantis ir koordinuojantis nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą toje apskrityje, skatinantis apskrities socialinę ekonominę plėtrą ir apskrities savivaldybių bendradarbiavimą, atstovaujantis regionui“.

Priimtu įstatymu Regionų plėtros taryboms suteikti juridinio asmens statusą ir savarankiškus įgaliojimus. Naikinami galiojančiame įstatyme nustatyti įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos įgaliojimai, juos perduodant savarankiškai vykdyti regionų plėtros taryboms.

Regionų plėtros planus numatoma įtraukti į bendrą valstybės strateginio valdymo sistemą.  Taip pat nustatytas naujas regioninės politikos įgyvendinimo teritorinis tipas – funkcinė zona – tai bus ekonominiais ar socialiniais ryšiais pasižyminti ir (ar) bendrai naudojama infrastruktūra ir (ar) paslaugų tinklą turinti teritorija, kurios vystymas numatytas regiono plėtros plane ar kelių regionų plėtros planuose.

Įstatyme reglamentuotas kompetencijų centras, kurį sudarys nepriklausomi ekspertai, Vyriausybės įgaliotos įstaigos, teikiančios ekspertinę pagalbą regionų plėtros taryboms, kitiems regioninės politikos subjektams. 


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt