7 c Alytus
Trečiadienis, Lapkričio 25d.
Politika
2020 Birželio 2d.
0

Regioninės plėtros įstatymui Seime pritarta: tarybos taps juridiniais vienetais

title

Seimas pritarė naujos redakcijos Regioninės plėtros įstatymo projektui ir teisės aktų pakeitimams, kuriais siekiama sukurti naują efektyvią regioniniu savarankiškumu pagrįstą regioninę politiką.

Įstatyme įtvirtinamas nacionalinės regioninės politikos tikslas – skatinti tolygią ir tvarią plėtrą visoje valstybės teritorijoje.
Projektu numatoma Regionų plėtros taryboms suteikti juridinio asmens statusą ir savarankiškus įgaliojimus.

Naikinami galiojančiame įstatyme nustatyti įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos įgaliojimai, juos perduodant savarankiškai vykdyti regionų plėtros taryboms.

Regionų plėtros planus numatoma įjungti į bendrą valstybės strateginio valdymo sistemą.

Taip pat siūloma nustatyti naują regioninės politikos įgyvendinimo teritorinį tipą – funkcinę zoną – tai būtų ekonominiais ar socialiniais ryšiais pasižyminti ir (ar) bendrai naudojamą infrastruktūrą ir (ar) paslaugų tinklą turinti teritorija, kurios vystymas numatytas regiono plėtros plane ar kelių regionų plėtros planuose.

Įstatyme siūloma reglamentuoti kompetencijų centrą, kurį sudarytų nepriklausomi ekspertai, Vyriausybės įgaliotos įstaigos, teikiančios ekspertinę pagalbą regionų plėtros taryboms, kitiems regioninės politikos subjektams.

Numatomi šie nacionalinės regioninės politikos tikslo įgyvendinimo uždaviniai:

1) skatinti regionų prisitaikymą prie kintančių ekonominės ir socialinės aplinkos sąlygų, išnaudojant ir stiprinant kiekvieno regiono konkurencinį pranašumą ir kompetenciją;
2) didinti funkcinių zonų infrastruktūros ir (ar) paslaugų tinklo efektyvumą, užtikrinti, kad šia infrastruktūra ir paslaugomis galėtų naudotis visi gyventojai;
3) mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir pačiuose regionuose.

Įstatyme numatoma įtvirtinti tokį Regiono plėtros tarybos apibrėžimą – „konkrečios apskrities savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo, planuojantis ir koordinuojantis nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą toje apskrityje, skatinantis apskrities socialinę ekonominę plėtrą ir apskrities savivaldybių bendradarbiavimą, atstovaujantis regionui“.

Teigiama, kad Alytaus regionas 2021 m. turėtų būti konkurencingos augančios ekonomikos, darnios bendruomenės, savitais turizmo, rekreaciniais ir gamtos ištekliais pasižymintis, kultūrinį paveldą puoselėjantis Pietų Lietuvos regionas.

Alytaus regionui priklauso miestas ir rajonas, Druskininkų savivaldybė bei Lazdijų ir Varėnos rajonai.


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt