0 c Alytus
Penktadienis, Gruodžio 4d.
AlytusPolitikaNuomonė
2020 Gegužės 20d.
2

„Alytaus piliečiai“: diskusija dėl „MS LT01“ gamyklos neturėtų vykti nuotoliniu būdu

titleFrakcijos „Alytaus piliečiai“ Alytaus miesto taryboje seniūnas, buvęs savivaldybės administracijos direktorius V. Jastremskas

Mere,

mes, „Alytaus piliečių“ frakcijos nariai, reiškiame susirūpinimą planais Pramonės gatvėje įkurti eksperimentinę chemijos pramonės gamyklą. Susipažinus su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kilo daug klausimų, kurie neturint chemiko išsilavinimo ar chemijos pramonės gamybos specialisto patirties yra pernelyg sudėtingi.

Esminis klausimas — ar poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikti vertinimai yra realistiški.

Teigiama, kad planuojama ūkinė veikla remsis unikalia technologija. Unikali šiuo atveju nėra teigiamas vertinimas ar bruožas, unikali šiuo atveju reiškia eksperimentinė. Ataskaitoje neužsimenama, kokie mokslininkai ir kokioje šalyje sukūrė taip vadinamą unikalų metodą, ar jis buvo testuojamas, kokie buvo testavimo rezultatai.

Ataskaitoje nurodoma, kad planuojamos ūkinės veiklos (magnio sulfato gamybos) palyginimas su geriausiais prieinamais gamybos būdais yra neįmanomas, kadangi  ES informaciniame dokumente apie geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB) gaminant specialiąsias neorganines medžiagas, technologijų, taikomų magnio sulfato gamybai aprašyta nėra, todėl magnio sulfato gamybos įrenginio atitikimas GPGB atliktas pagal bendruosius GPGB, taikomus neorganinių medžiagų gamyboje. Tačiau magnio sulfatas yra labai plačiai žemės ūkyje ir medicinoje naudojama medžiaga, taigi gerosios praktikos pavyzdžių tikėtina buvo galima rasti?

Ataskaitoje taip pat teigiama, kad į aplinkos orą bus šalinamos kietosios dalelės, sieros rūgštis, vandenilio peroksidas. Ataskaitoje nurodomi dydžiai neviršija ribinių, tačiau kaip ataskaitos rengėjai paskaičiavo šiuos dydžius, jeigu analogiškos gamybos linijos pasaulyjė nėra ir nėra galimybės palyginti empirinius duomenis?

Nekeliame klausimo dėl ataskaitą rengusių asmenų kompetencijos, keliame klausimą dėl jų šališkumo. Kuomet ataskaitos rengimą apmoka planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, atsiranda pagrindas manyti, kad esant neapibrėžtumams ar galimoms paklaidoms, ataskaitos rengėjai pasirinks užsakovui palankesnį vertinimo kriterijų.

Manome, kad šiai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai būtinas nešališkas ekspertinis įvertinimas, galbūt modeliuojant planuojamus gamybos procesus ir patikrinant rezultatus eksperimentiškai. Siūlome organizuoti tokios paslaugos pirkimą, esant reikalui numatant tam reikalingas lėšas savivaldybės biudžete.

Nešališka poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ekspertizė leistų tiek atsakingoms institucijoms (tarp jų ir Alytaus miesto savivaldybės administracijai), tiek Alytaus miesto gyventojams drąsiau daryti išvadas ir sprendimus pritariant ar nepritariant planuojamai investicijai.

Taip pat manome, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas ir diskusija dėl jos turinio turi būti vykdoma ne nuotoliniu būdu, o sudarant galimybę kuo plačiau į diskusiją įsijungti Alytaus gyventojams.

Alytaus m. savivaldybės tarybos frakcijos „Alytaus piliečiai“ nariai:

Valė Gibienė,

Vytautas Jastremskas,

Vilija Ramanauskienė


Komentarai

2
Komentuoti
Kaunasd2020-06-15
Žinoma daugiau kaip 100 mineralų, kuriuose yra magnio. Pramoninę reikšmę turintys mineralai: brusitas Mg(OH)2 (turi 41,7 % magnio, Mg), magnezitas MgCO3 (28,8 % Mg), dolomitas CaMg(CO3)2 (18,2 % Mg), kizeritas MgSO4•H2O (17,6 % Mg), bišofitas MgCl2•6H2O (12,0 % Mg), karnalitas KMgCl3•6H2O (8,8 % Mg)
Granito sudėtyje yra mažas kiekis MgO 0,1-1,5 % Per metus iš granito numatoma pagaminti apie 200 tūkstančių tonų magnio sulfato. Reikėtų 15mil tonų granito per metus 41000 tonu per diena arba(410 vagonų per dieną).
Viena iš didžiausių Baltijos šalyse „Akmenės cemento“ gamykla per metus vidutiniškai pagamina apie 1,1 mln. tonų cemento. Ar Jums reikia 14 „Akmenės cemento“ gamyklų????.........2020-05-21
Piliečiai nepasiduokit...... "...no pasaran "
traffix.lt