18 c Alytus
Penktadienis, Rugsėjo 25d.
AktualijosTransportas
2020 Balandžio 22d.
9

Ministerija Alytaus miesto savivaldybei „perdavė“ aerodromą, kurio ... neturi? (PAPILDYTA)

title

Vyriausybė priėmė sprendimą Alytaus aerodromą perduoti Alytaus savivaldybei, informuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

Kadangi iki 2078 metų Alytaus aerodromas, jo teritorija, yra patikėti valdyti visuomeninei organizacijai Alytaus aeroklubas, jo atstovai, teigia, kad ministerijos teiginys dėl „aerodromo perdavimo“ savivaldybei yra iš esmės neteisingas, o paprasčiau tariant – melas, nes tai, kad Alytaus aerodromas pagal panaudą priklauso Alytaus aeroklubui, ne kartą patvirtino ir teismas.

Alytausgidas.lt naujienų portalo žiniomis, ŠMSM Alytaus savivaldybei perdavė ne aerodromą, o aeroklubo nuo jo pradžios 1959 m. ar iš dar seniau perimtą, todėl nusidėvėjusį ir šiuo metu mažavertį turtą, kurio bendra oficialiai nustatyta vertė siekė vos kelis tūkstančius eurų: aviacijos sporto ir bendrosios aviacijos paskirties nekilnojamasis turtą, tarp kurio – 8 pastatų ir 15 orlaivių, esančių Alytaus miesto civilinio aerodromo teritorijoje Alytuje, Miškininkų g. 3.

„Siūlymas susijęs su tuo, kad savivaldybės sportui per metus skiria apie 80–100 mln. eurų tiesiogiai iš savo biudžetų, jos valdo didžiąją dalį sporto infrastruktūros ir yra suinteresuotos, kad ta infrastruktūra būtų išlaikyta, atnaujinta ir sudarytų galimybes gyventojams turiningai leisti laisvalaikį“, - skelbia ŠMSM. Šia žinia stebisi Alytaus aviatoriai, nuo seno prižiūrėję šiandien miesto savivaldybei perduotą turtą ir jį išlaikę, remontavę ne iš valdžios minimų milijonų, o savo pačių ir privačių, nevyriausybinių rėmėjų lėšomis.

Vyriausybiniame posėdyje vienintelis iš pasisakiusiųjų ministrų, kuris suabejojo ŠMSM ir Alytaus miesto savivaldybės veiksmų teisingumu, buvo Žemės ūkio ministerijos vadovas Andrius Palionis, taip pat pastebėjęs, kad vystyti Pramonę mieste prie Nemuno upės – ne pats geriausias sumanymas. Beje, tokios pozicijos yra ir daugiau nei 2 tūkst. žmonių, pasirašę Alytaus aerodromo išsaugojimo peticiją, kurią svarstyti atsisakė miesto savivaldybė, tačiau priėmė teismas.

Įdomu, kad ŠMSM, Alytaus aeroklubo įrenginius ir statinius perdavusi savivaldos nuosavybėn, neapsisaugojo nuo to ir teisiškai nereglamentavo, kas atsitiks, jeigu „savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms – kūno kultūros ir sporto plėtojimui, gyventojų poilsio organizavimui, sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymui ir šios veiklos skatinimui įgyvendinti“ turtą perėmusi Alytaus miesto savivaldybės minėtos veiklos nevykdys, o turto grąžinti ministerijai priklausančiam Lietuvos sporto centrui jau nenorės ar dėl kokių nors priežasčių negalės.

„Tame pačiame regione mažoji aviacija taip pat plėtojama netoli Alytaus esančiame viename iš aktyviausių aerodromų – Pociūnų aerodrome, taip pat Kauno aerodrome“, skelbiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos spaudos tarnybos išplatintame ŠMSM pranešime. Tokius argumentus Alytaus aeroklubo viršininkas Kęstutis Urbanavičius, su kitų šalies aerodromų savininkais šią savaitę įkūręs Lietuvos aerodromų sąjungą, vadina nesolidžiais. Pasak viršininko, taip kalbėti yra neatsakinga, kaip iš aviatorių pusės valdininkams būtų nerimta atsakyti, jog, pvz: Alytaus miesto savivaldybės administracijai gal būtų plėtotis kitoje vietoje, kad ir persikėlus, susijungus su Alytaus rajono savivaldybės administracija, nors tai sutaupytų milijonus.

Dėl galimai neskaidrios vyriausybininkų ir savivaldybininkų veiklos Alytaus aeroklubas, remiamas beveik 20 mažosios šalies aviacijos organizacijų, jau kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), LR prezidentą Gitaną Nausėdą ir kitas institucijas.  

Rašte, skirtame šalies prezidentui, Alytaus aeroklubas nurodo, kad „...dėl itin didelės vertės nekilnojamojo turto Alytuje, Miškininkų g. 3, perdavimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn sąmoningai siekiama neskaidrių tam tikrų asmenų interesų, t. y. apgaulės būdu vykdyti ne LR Vyriausybės kanceliarijos ekonomikos politikos grupėje projekto numatytam tikslui, įgyvendinti savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – kūno kultūros ir sporto plėtojimą, gyventojų poilsio organizavimą, sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymui ir šios veiklos skatinimui...  Tarpinstituciniame pasitarime aiškiai buvo įvardinta, kokių tikslų siekiama su didelės vertės valstybine žemė bei turtu, kuriuo naudojasi aeroklubas, o būtent pradėti vystyti Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) steigimą Alytuje aerodromo vietoje. Pasitarime buvo aiškiai įvardinta, kad toks aerodromas visiškai nėra reikalingas, bei įvertinus ekonomines veiklas, pasirinkta vystyti LEZ. Akivaizdu, kad tam tikros suinteresuotos asmenų grupės tyčiniais veiksmais siekia sunaikinti visą ilgametę aerodromo infrastruktūrą, nežiūrint itin palankios aerodromo pietinio taško vietovės...“.

„... Akivaizdu, kad prisidengiant LR Vyriausybe tik fiktyviai siekiama perduoti aviacijos sporto ir bendrosios aviacijos paskirties nekilnojamąjį turtą Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn visai kitai veiklai vykdyti nei numatyta Vyriausybės nutarimo projekte. Alytaus miesto savivaldybė tariamai siekia įgyvendinti kūno kultūros ir sporto plėtojimą, gyventojų poilsio organizavimą, sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymui ir šios veiklos skatinimui ...Tarpinstituciniame pasitarime LR Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, kuris yra susijęs su Alytaus miestu, aiškiai išreiškė kitas vertybes ir išdėstė kitokią poziciją dėl valstybės turto, neatsižvelgė į kitų nuomonę“, - dėstoma aviatorių rašte Respublikos prezidentūrai.

Redakciją pasiekusiame Alytaus aviatorių dokumente, skirtame STT, visi, Alytaus aerodromo užgrobimą galimai planuojantys veikėjai, įvardijami dar konkrečiau: „Informuojame, kad 2020-04-21 vykusiame tarpinstituciniame pasitarime dėl nekilnojamojo turto Alytuje, Miškininkų  g. 3, perdavimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn ŠMSM kancleris Tomas Daukantas aiškiai įvardino, kam reikalingas šis turto perdavimas, tai LEZ kūrimui, tai patvirtina ir LR Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis (pastaba: pasitarimo pokalbio irašas)".

„Mūsų manymu, priėmus tokį LR Vyriausybes projektą galimai numatomos valstybės didelės vertės turto panaudojimas ne pagal paskirtį, o suinteresuotų valdininkų, prisidengiant įstatymais, išparduotais sklypais. Tai yra nustatyta STT ir valstybės kontrolės išvadose, kad 25 procentai valstybės perduodamo turto savivaldybėms yra panaudojama ne pagal paskirtį, o parduodama", - konkretizuojama Alytaus aeroklubo STT skirtame dokumente.

PAPILDYTA

Jeigu Alytaus aeroklubo turėtą turtą iš ŠMSM perėmusi Alytaus miesto savivaldybė nenorės geranoriškai perduoti (parduoti), išnuomoti ar kitaip perleisti aviatoriams, jie tvirtina turėsiantys ir kitų galimybių Alytaus aerodrome ir toliau vykdyti jiems Civilinės aviacijos administracijos leidimais numatytą veiklą, mat aeroklubas pats toliau valdys savo lėšomis įsigytą techniką, Miškininkų g. 3 aviaparke naujausią amerikietišką lėktuvą, vokišką sklandytuvą ir kt. Visgi, Alytaus aeroklubas tikisi, kad nurimus politinėms ir su tuo susijusiomis aistroms, miesto savivaldybė perimtą, jai nereikalingą turtą klubui grąžins, o LEZ steigs ne ten, kam prieštarauja dešimtys šalies aeroorganizacijų ir tūkstančiai gyventojų.


Komentarai

9
Komentuoti
Alytaus parazitam 2020-04-24
Taip, tai skirta jums, Cesiuli, Makstutiene, Klegeri, Šukevičiene, Krasnickai, Radzevičiūte, Pačėsai, Hastremskai ir visiems kitiems, kurie vis dar manote, kad turite valdžią. Beje, valdžios jūs jau nebeturite. Tai tik iliuzija.

Taip, jūs užimate postus. Jūs galite balsuoti siūlyti vis keistesnius projektus. Bet jūs jau nebe valdžia. Jūs darote viską, kad tą valdžią išsaugotumėte. Desperatiškai kabinatės į ją, tarsi tai būtų jūsų išsigelbėjimas. Bet jūs jau jos neturite.

Tik laiko klausimas, kada prarasite ir postus. Nes valdžia nėra postai. Valdžia yra gebėjimas daryti prasmingus darbus vardan valstybės ir tautos. Jūs tai pamiršote.
VAgys2020-04-23
Kaip serga mūsų ALYTUS.. Ir ne ūmi nauja virusinė liga COVID-19 yra baisiausia... Ir net ne lėtinės ligos - širdies ir kraujagyslių ligos, onkologiniai susirgimai ir išorinės mirties priežastys - trijulė, kuri sudaro pagrindines šalies gyventojų mirtingumo priežastis jau nuo 2001 metų... Baisiausia yra visur pasklidęs melas, korupcija ir išsisukinėjimas ALYTAUS SAVIVALDYBĖJE... Visose gyvenimo srityse - teisėje ir teisingume, medicinoje ir gydyme, politikoje... ... Liūdna ir kartu šlykštu...

MERAS CESIULIS DANGSTO NUSIKALTIMĄ arba bendrininkauja su mnusikaltimo darytojais2020-04-23
GRIOVEJUI CESIULIUI. CESiulis nuo pirmos meravimo dienos ieško kaip pakenkti TURGAUS VERSLININKAMS.

MERAS DANGSTO NUSIKALTIMĄ. Teisės ir /ar Architektūros - urbanistikos skyrius specialiai ( ten dirba Markstutienes žentas Matažinskas ) 2019 m. gegužės mėn. pakeitė Tarybos sprendimo projektą, manipuliavo ir apgaudinėjo Tarybos narius, specialiai suklastojo / iškraipė Tarybos T-152 sprendimo projektą
taip, kad remiantis 2019 m gegužės mėn. Tarybos sprendimu T -152 atsirastų galimybės ne saugoti esamą JAZMINU TURGAUS automobilių aikštelę, o ATSIRASTŲ GALIMYBĖS GRIAUTI, KENKTI Jazminų turgui, jeigu Cesiulio su Matažinsku veiksmų nestabdytų Teismas.

CESIULIS atėjęs merauti pirmu darbu ėmėsi ieškoti variantų kaip graiuti Turgaus verslus.
Policija2020-04-23
Advokatas G.Danėlius: „STT pasitarnavo perskirstant tam tikrą rinką – iš vieno verslininko perduoti kitam“

Afera milijonų Alytuj 2020-04-23
Meras sustabdė milijonų vertės sklypų išgrobstymą Alytuj nes kreipėsi į Prokuratūrą. Prokuratūra neleido išgrostyti milijoninių sklypų. Mere - ar Matažinskas dalyvavo sklypų aferoj, kas kiti aferos dalyviai ?
del Makštutienės žentas Matažinskas2020-04-23
uo: SSTAlytausSavivaldybes bachurai
kam: [email protected],
[email protected],
Nerijus Cesiulis
data: 2020-04-23 14:25
tema: ŽENTAS ( Nr. 1 ) Liberalu partijos Alytaus sk. N. Makštutienės žentas AMS arch M. Matažinskas 2020 04 23
siųsta iš: gmail.com

Sveiki,

Informuojame, kad be esamų ir buvusių miesto vadovų žinios, be daugumos Alytaus m. savivaldybės narių pritarimo / savarankiškai / savo iniciatyva Liberalu partijos Alytaus skyriaus vadovės Nijolės Makštutienės žentas AMS vyr architektas Mindaugas Matažinskas kelis metus sistemiškai reguliariai kryptingai atakuoja UAB Glass market ir įmonės savininkų turtą Alytaus mieste tikslu daryti kliūtis veiklai ir kenkti mažinant minėtų asmenų turto vertę / sudaryti / modeliuoti dirbtines situacijas veiklai.

Turime surinkę ir susisteminę informaciją apie N. Makštutienės žento M. Matažinsko tikslingą kryptingą veiklą prieš paminėtus asmenis.

Naujausias išpuolio epizodas - tarpininkaujant Juozui Skesteniui stabdomas 40 naujų darbo vietų galintis sukurti projektas Žuvinto 20 , Alytuje, jis paminėtas pridedamų straipsnių komentaruose

https://www.alytausnaujienos.lt/pirmi-kadencijos-metai#

https://alytausgidas.lt/naujiena/30309-ministerija-alytaus-miesto-savivaldybei-perdave-aerodroma-kurio-neturi

Prašome atidėti Alytaus miesto Bendrojo plano tvirtinimo klausimą iki to momento, kol Tarybos nariai neišnagrinės minėtų asmenų turimos informacijos apie M. Matažinsko piktnaudžiavimus ir galimą nusikaltimą.
Dėl Liberalų Alytaus skyriaus vad N. Makštutienės žento AMS archit M. Matažinsko 2020-04-23
Sveiki,

Informuojame, kad be esamų ir buvusių miesto vadovų žinios, be daugumos Alytaus m. savivaldybės narių pritarimo / savarankiškai / savo iniciatyva Liberalu partijos Alytaus skyriaus vadovės Nijolės Makštutienės žentas AMS vyr architektas Mindaugas Matažinskas kelis metus sistemiškai reguliariai kryptingai atakuoja UAB Glass market ir įmonės savininkų turtą Alytaus mieste tikslu daryti kliūtis veiklai ir kenkti mažinant minėtų asmenų turto vertę / sudaryti / modeliuoti dirbtines situacijas veiklai.

Turime surinkę ir susisteminę informaciją apie N. Makštutienės žento M. Matažinsko tikslingą kryptingą veiklą prieš paminėtus asmenis.

Naujausias išpuolio epizodas - tarpininkaujant Juozui Skesteniui stabdomas 40 naujų darbo vietų galintis sukurti projektas Žuvinto 20 , Alytuje, jis paminėtas pridedamų straipsnių komentaruose

https://www.alytausnaujienos.lt/pirmi-kadencijos-metai#

https://alytausgidas.lt/naujiena/30309-ministerija-alytaus-miesto-savivaldybei-perdave-aerodroma-kurio-neturi

Prašome atidėti Alytaus miesto Bendrojo plano tvirtinimo klausimą iki to momento, kol Tarybos nariai neišnagrinės minėtų asmenų turimos informacijos apie M. Matažinsko piktnaudžiavimus ir galimą nusikaltimą.
Bet kaina 2020-04-23
tai labaigera-8 pastatai ir orlaiviai kainuoja kelis tukstancius euru. O komentaruose rase, kad ponas Urbanavicius gyvena aeroklubo pastate-tai idomu, kas ten per pastatas ir kaip jis atrodo kad viskas taip pigiai ivertinta.
Cesiulis nereaguoja į 40 darbo vietų praradimą Alytuje dėl S Leonavičiaus veikos2020-04-23
Cesiulio nurodymu arba palaiminimu 40 darbo vietų GRIOVIMAS / NAIKINIMAS ALYTUJE. Prieš kelias savaites 2 įmonių vadovai buvo susitarę su meru N. Cesiuliu susitikti 1 valanadai pasikalbėti apie 40 naujų darbo vietų kūrimo projektą Alytuje ( naujo pastato statyba, atsirastų 40 darbo vietų). Atvykome pas merą Cesiulį. Buvome iš anksto susitarę pasikalbėti 1 valandą. Susitikimo metu meras pasakė, kad turi tik 20 min, nes eina į kažkokį kitą pasitarimą savivaldybėj ( nepagarbus elgesys su investuotojais ). Merui paaiškinome, kad Sigitas Leonavičius sudaro specialiai dirbtinas kliūtis investavimui (o po susitikimo jis ar jo aplinka siunčia Skestenį, kad tas tvarkytų miesto sukeltas dirbtines kliūtis galimai reikalaudamas / provokuodamas duoti kyšį ). Meras Cesiulis pažadėjo nesiimti jokių priemonių, kad naujos 40 darbo vietų būtų sukurtos. MERAS TOLERUOJA DIRBTINIŲ KLIŪČIŲ DARYMĄ INVESTUOTOJAMS ir NESIRŪPINA PAVOJINGAI ATRODANČIA SITUACIJA.
traffix.lt