0 c Alytus
Sekmadienis, Lapkričio 29d.
AlytusŠvietimas
2020 Vasario 20d.
15

Švietimo tinklo pertvarka: priimti sprendimai bus įgyvendinami palaipsniui (VIDEO: SPECIALI LAIDA. I DALIS)

title

Vasario 27 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba turėtų priimti sprendimą dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo tinklo pertvarkos. Tinkamiausio sprendimo ieškota ilgai – švietimo tinklo pertvarkos tema diskutuota su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais, švietimo įstaigų bendruomenėmis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariais ir suinteresuotomis asmenų grupėmis, galiausiai ar dar kartą patobulintas Alytaus miesto  savivaldybės švietimo tinklo pertvarkos projektas bus priimtas, paaiškės jau kitą savaitę.

„Vyko daug diskusijų, susitikimų, savo poziciją išsakė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tėvų bendruomenė, tarybos nariai, švietimo darbuotojai. Atsižvelgiant į aplinkybes, nuomones ir bendruomenės poreikius, minėtas sprendimo projektas kito, atsirado kitų punktų“,  – teigia Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė.  

Alytaus miesto savivaldybės tarybai teikiamame sprendimo projekte siūloma renovuoti Likiškėlių progimnazijos pastatą, reorganizuoti Alytaus „Sakalėlio“ pradinę mokyklą, pakeisti „Drevinuko“ mokyklos-darželio tipą iš mokyklos-darželio į lopšelį-darželį, likviduoti Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklą, o Alytaus miesto pedagoginę psichologinę tarnybą perkelti į kurios nors bendrojo ugdymo mokyklos laisvas patalpas.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projekte  nelieka siūlymo reorganizuoti ar kitaip pertvarkyti Alytaus Likiškėlių progimnaziją. Likiškėlių progimnazijos pastatą siūloma renovuoti. 

Dalyje šios progimnazijos patalpų turėtų įsikurti šiuo metu Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ patalpose veikiantis Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filialas. Čia planuojama perkelti ir šiuo metu Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos patalpose veikiančią Rusų šeštadieninę mokyklą. Likusias laisvas Likiškėlių progimnazijos patalpas ketinama siūlyti  panaudoti kitoms miesto bendruomenės reikmėms.

Permainos planuojamos Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje. Šią švietimo įstaigą ketinama reorganizuoti – ją prijungti  prie Vidzgirio progimnazijos. Siekiant  užtikrinti  „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių ugdymo savitumą – etninės kultūros, tautinių papročių ir amatų puoselėjimą – Alytaus miesto savivaldybės tarybai bus siūloma priimti sprendimą,  kad „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorius būtų paskirtas Vidzgirio progimnazijos direktoriumi.  Prieš perkeliant „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinius ir mokytojus į Vidzgirio progimnazijos patalpas, Vidzgirio progimnazijos patalpos bus suremontuotos. Planuojama, kad šios progimnazijos patalpoms modernizuoti prireiks apie 400 tūkst. Eur.

Alytaus „Drevinuko“ mokyklą-darželį siūloma pertvarkyti – pakeisti mokyklos tipą iš mokyklos-darželio į lopšelį-darželį. „Drevinuko“ mokyklos-darželio patalpose dar kurį laiką veiks Vidzgirio progimnazijos pradinio ugdymo klasės ir mokiniai iš šios įstaigos į Vidzgirio progimnaziją bus perkeliami palaipsniui esant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikiui, patalpas visiškai pritaikius ugdymo procesui ir  judėjimo negalią turintiems asmenims. 

Pasak Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos J. Šukevičienės, jautrus klausimas – mokinių ugdymo kokybės užtikrinimas ir mokytojų darbo vietų išsaugojimas. „Sprendimo projekte teigiama, kad Vidzgirio progimnazijoje bus vykdoma stebėsena dėl patalpų pritaikymo judėjimo negalią turintiems asmenims. Tai reiškia, kad mokiniai Vidzgirio progimnazijoje mokysis tik tinkamai ir poreikius atitinkančiose, pritaikytose patalpose, o juo mokys tie patys mokytojai“,  – priduria mero pavaduotoja.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklą planuojama likviduoti, o Suaugusiųjų ir jaunimo klasių asmenų ugdymą  perduoti Alytaus profesinio rengimo centrui. Saugaus eismo klasę siūloma palikti jai skirtose patalpose, esančiose Vingio g. 15A, o modernią šios mokyklos sporto salę  perduoti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorių bus siūloma paskirti Likiškėlių progimnazijos direktoriumi. Anot Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos J. Šukevičienės, įstaigos sėkmė, mikroklimatas ir sėkminga veikla nemažai priklauso nuo vadovo, jo kompetencijos. „Sakalėlio“ pradinės ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklų dabartiniai vadovai – kompetentingi, patyrę švietimo vadybininkai, galintys sutelkti bendruomenes, skleisti ir stiprinti įstaigos išskirtinumą ir vertybes.

Į kitas kurios nors bendrojo ugdymo mokyklos laisvas patalpas ketinama iškelti Alytaus miesto pedagoginę psichologinę tarnybą, o dabartines – privatizuoti arba naudoti kitoms miesto bendruomenės reikmėms.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarka leis sutaupytas lėšas panaudoti švietimo kokybei gerinti: švietimo vadybininkų, mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, ugdymo aplinkai modernizuoti, švietimo pagalbai mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims efektyvinti ir aukštesniems mokymosi rezultatams siekti.

 


Komentarai

15
Komentuoti
Buvęs mokinys2020-02-23
Mokiausi 3 metus jaunimo mokykloje.
2001-2005m. Darbų pamokas turėjo vesti
Draugelis, mokyklos direktorius.
Turėjo... bet nevedė, tik atlyginimą pasiimdavo...
Koks pavyzdys buvo mums mokiniams?
Patyręs2020-02-21
Patyriau aš tą V.V. "pertvarką", kai mūsų laidą kaip kokius gyvuliukus išvijo iš mūsų mokyklos. Neleido baigti vidurinės, nors mokytojai ir teismą laimėjo, nors ir įstatymai tą leido, bet V.V. visiems nurodė varyt į Jotvingius. Po 12 metų vėl lygiai tas pats, tik dabar V.V. varo visus į Vidzgirį. Kada baigs šitas žmogonas tyčiotis iš mokyklų ?
Mantas2020-02-21
Tik Aĺytuj taip būna, draugeliai tinka direktoriauti.
Siaubas!
Kaipgi netiks, juk sporto salę gerai įsisavino, pastatė.
LTSR2020-02-21
Jei pinigai svarbiau nei vaikai, uždarykime pusę mokyklų, o vaikai kaip sovietmečiu tegul mokosi dviem pamainom! Arba atsikniskit visiems laikams, kad Alytuje perdaug mokyklų...
Cha2020-02-21
Pastebėjot,kad nei konkursai,nei rotacija jiems negslioja.Konkurse nuolat dalyvsuja vienas asmuo ir laimi..draugelis.Puiki tvarks šv.distemoje,nei prašymų į darželius nesusksičiuojs,nei el.sistema priimsnti prašymus veikia...ir išvis veikia tik savų aprūpinimas koeficientais ir psreigomis.
Vijonė2020-02-21
Oi, pasisekė Likiškėliams. Nereiks nei konkursų, V.V. draugelis jau laimėjo...
Dieve, dieve, toks patyręs švietimo vadybininkas... Cirkų cirkai...
Bijo mokytojų, mokinių, nes į kelnes daug
prisi..kęs...
Cinikas2020-02-21
Kai nėra aiškaus matymo į priekį ir stuburo,tai ir cirkinasi gadindami žmonėms nervus.Užtenka moterėlių parėkavimo ar p.Leonavičiaus oro pagadinimo eteryje ir dspertvarka baigiasi.Gal tik gaisrus gesint ir turi ryžto meras,kad aiškaus vertinimo negirdim.Pasigendsm ir tos kompetentingos komisijos pirmininko žodžio.
d2020-02-21
... ir taip švietimas suklestės :D
Joo..2020-02-20
Tai koks taupymas sumažėjus perpus vaikų,jeigu visos mokyklos išlieka,tik pereina iš vienos patalpos į kitą.Renovuos,remontuos,pritaikys neįgaliems.Taigi jau viskas pritaikyta,ar mokesčių mokėtojai visas pustuštes mokyklas per nauja tvarkys tik dėl kėdžių perstūmimo..Nu ir pertvarka...
:)2020-02-20
Galvojau Vidzgirui vicemere p.M.Šima siūlys...
Laukiu kada kils karjeros laiptais Alytuje...
Mere kada šitam mieste cirkai baigsis....kada????
Atsibodo popsas...kada bus pasakyta kam naudinga griauti puikiai veikusias mokyklas????
ok2020-02-20
Svarbiausia,kad visi direktoriai išliks direktoriais.Nesvarbu tie pastatai ir mokiniai,juk miestas mažas,visi savi.Kuo tas p.V.V.kaltas,kad spaudžia auditas pagaliau atlikt pertvarką kaip jau visi tą ir užmiršę.Juk buvo darbo grupė,taryba,o širdžių meras ar jau ir žodžio bijo ištart,kad visur savo tarnaitę siunčia.KALBĖK,MERE...
Alytiškė2020-02-20
Šarvuokitės kantrybe: šviesuolis VV dar 5 metus griaus Alytų
? 2020-02-20
Čia sveiku protu net nekvepia...
Žinovui2020-02-20
Kieno tas sveikas protas? Ar to sukriošusio vv?
Žinovas2020-02-20
Pagaliau sveikas protas nugalėjo.
traffix.lt