10 c Alytus
Sekmadienis, Balandžio 5d.
Alytus
2020 Vasario 6d.
3

Kviečia siūlyti kandidatus į garbės piliečius

title

Alytaus miesto savivaldybė kviečia siūlyti kandidatus Alytaus miesto garbės piliečio vardui suteikti. Tad jeigu žinote Alytaus miestui, jo žmonėms nusipelniusį asmenį, siūlykite jam suteikti  Alytaus miesto garbės piliečio vardą.

Pasiūlymai priimami iki šių metų balandžio 30 d.

Garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui, miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, už vykdytą ar vykdomą ilgalaikę sistemingą visuomeninę mokslo, kultūros, švietimo, meno, sporto, sveikatos, socialinės apsaugos, aplinkos apsaugos, verslo ir kitų sričių veiklą, taip pat už kilnius poelgius, padariusius didelį poveikį visuomenei.

Tradiciškai Alytaus miesto šventės metu garbės piliečiui įteikiamas garbės piliečio ženklas ir garbės piliečio liudijimas. Garbės piliečio liudijimas įregistruojamas Alytaus miesto garbės piliečių knygoje.

Vieneriais kalendoriniais metais suteikiamas tik vienas Alytaus miesto garbės piliečio vardas.

Siūlymus dėl garbės piliečio vardo suteikimo pateikite raštu Alytaus miesto savivaldybės merui. Juos gali teikti Alytaus mieste esantys juridiniai ir fiziniai asmenys (pateikiant 0,5 procento pasirašiusių Alytaus miesto gyventojų sąrašą – mažiausiai 250 asmenų parašų).

Siūlant kandidatą prašome pateikti šiuos dokumentus:
•    teikėjo paraišką-siūlymą;
•    siūlomo kandidato laisvos formos sutikimas dėl teikimo apdovanojimui;
•    siūlomo kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas);
•    artimųjų sutikimas dėl kandidato asmens duomenų tvarkymo, jeigu siūloma apdovanoti kandidatą po mirties (3 priedas);
•    siūlomo kandidato darbų ir nuopelnų Alytaus miestui aprašas;
•    siūlomo kandidato turimi apdovanojimai, įvertinimai (nurodomi metai);
•    atitinkamų sričių veikiančių organizacijų ne mažiau kaip 2 rekomendacijos.
 
Praėjusiais metais Alytaus miesto garbės piliečio vardas  už nuopelnus Alytaus verslui, pasiekimus kuriant miesto pramonę, vardo garsinimą, nuolatinę paramą sportui ir kultūrai, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame ir politiniame miesto gyvenime suteiktas mašinų gamyklos „Astra“ valdybos pirmininkui Semion Bondarev.  

Alytus šiuo metu turi 24 garbės piliečius.


Komentarai

3
Komentuoti
Birute2020-02-07
Cicenas!!!!!
Dūmtraukis2020-02-06
Jūs kaip norite, bet rimtai kažkas nesveika tame Alytuje: "atitinkamų sričių veikiančių organizacijų ne mažiau kaip 2 rekomendacijos". Reikia būti pakankamai buku, kad suformuluoti tokį reikalavimą renkant miesto "Garbės pilietį".
Mangrūda2020-02-06
Karolina
traffix.lt