7 c Alytus
Trečiadienis, Lapkričio 25d.
Alytaus rajonasAktualijos
2019 Gruodžio 17d.
1

Meras: „Netoleruotina, kai paslaugas gauna grupelė žmonių, o ir dalis jų – ne rajono...“

title

Alytaus rajone gyvena daugiau kaip du su puse tūkstančio neįgaliųjų, kurie sudaro apie 10 procentų visų gyventojų. Tik nedidelė dalis, apie 10 procentų, jų priklauso neįgaliųjų organizacijoms, kurios vykdo veiklas, skirtas negalią turintiems žmonėms.

Viena daugiausiai neįgaliųjų vienijančių organizacijų – Alytaus rajono neįgaliųjų draugija. Pastaraisiais metais pasigendant aktyvesnės ir įvairesnės organizacijos veiklos seniūnijose, ypač neįgaliesiems, gyvenantiems nutolusiose nuo miesto seniūnijose, prie diskusijos stalo susėdo neįgaliuosius vienijančių organizacijų ir savivaldybės atstovai.

Susitikime su Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininke Jelena Ivančenko, Alytaus rajono neįgaliųjų draugijos pirmininke Maryte Bernatavičiene ir  Lietuvos neįgaliųjų draugijos projekto vykdytoja Kristina Vainienė Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, vicemerė Dalia Kitavičienė, administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Burlinskienė susitarė, kad artimiausiu metu, vadovaujantis įstatuose apspręstais terminais, bus sukviesta neeilinė draugijos konferencija, kurios metu bus renkamas draugijos pirmininkas, stiprinamos draugijos „atstovybės“ seniūnijose, tvirtinami nauji įstatai ir aptariamos veiklos kryptys ir veiksmai. 

„Ne kartą tą esu sakęs, galiu dar kartą atsakingai pakartoti, kad esame pasiruošę skirti papildomų lėšų iš savivaldybės biudžeto neįgaliųjų užimtumui, kūrybiškumui ar net verslumui skatinti, tačiau tai turi būti paremta bendradarbiavimu tarp savivaldybės ir neįgaliųjų bendruomenių, įtraukiant į veiklas kuo daugiau su negalia gyvenančių rajono gyventojų“ , – susitikimo metu akcentavo Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas. „Netoleruotina situacija, kai už valstybės ir savivaldybės lėšas paslaugas gauna tik labai nedidelė grupelė žmonių, o ir dalis jų – ne rajono gyventojai“ , – sakė meras.

Susitikimo metu nuolat buvo pabrėžiama, jog paslaugas, tokias kaip užimtumas, veiklos meno kolektyvuose ar rankdarbių būreliuose, neįgalieji turi gauti savo gyvenamojoje vietoje – seniūnijoje, o ne Alytuje. Kaip gerieji pavyzdžiai buvo minimi būreliai Dauguose, Simne ir Punioje. Savivaldybės vadovai akcentavo, kad dėl patalpų, kur seniūnijose galėtų rinktis draugijos ir ne tik draugijai priklausantys neįgalieji, problemų nėra, tačiau pasigendama aktyvumo iš organizacijos.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininke Jelena Ivančenko pritarė, kad savivaldybėse veikiančios neįgaliųjų organizacijos yra labai skirtingos savo aktyvumu ir integracija, tačiau pagrindinė jų veiklos sritis turi būti pagalba ir atstovavimas toje savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems. Išgirdusi pasitarime iškeltus klausimas, draugijos pirmininkė pasisiūlė tarpininkauti sprendžiant problemas. Jos artimiausiu metu ir bus svarstomos neeilinėje draugijos konferencijoje, kurioje be pirmininko rinkimų ir naujų draugijos nuostatų tvirtinimo bus diskutuojama apie paslaugų priartinimą kuo arčiau neįgaliųjų gyvenamosios vietos.

Didžioji dalis neįgaliųjų  organizacijų veiklos finansuojamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. 2019 metais įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, įvairioms veikloms vykdyti buvo skirta 49 tūkst. 687 Eur, iš jų 8 tūkst. 281 Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 41 tūkst. 406 Eur valstybės biudžeto lėšų. Alytaus rajono neįgaliųjų draugijos projektui įgyvendinti  skirta  23 tūkst. 500 eurų.

Alytaus rajono savivaldybės informacija
 


Komentarai

1
Komentuoti
Darius2019-12-27
"paslaugas [..] neįgalieji turi gauti savo gyvenamojoje vietoje – seniūnijoje, o ne Alytuje." Proto bokštai. O jeigu patogiau nuvažiuoti į Alytų, o ne trenktis per purvynus ir duobes į kažkurią seniūniją iš savo gyvenamos vietos? Ar čia bus pradėtos statyti kažkokios sienos ant savivaldybių ribų?
traffix.lt