16 c Alytus
Antradienis, Liepos 7d.
Jaunimas
2019 Gruodžio 16d.
0

Baigiamas įgyvendinti darbo su jaunimu gatvėje projektas „Laikas pokyčiams Alytuje II”

title

2019 m. VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras tęsė 2017 m. pradėtą  socialinį darbą su jaunimu (14-29 metų amžiaus), leidžiančiu laiką gatvėje. Darbas su jaunimu gatvėje vyko trijų Alytaus seniūnaitijų (Dainavos, Senamiesčio, Kurorto) teritorijose.

Gavus Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės finansavimą, skirtą vykdyti darbą su jaunimu gatvėje, buvo įdarbinti ir anksčiau šį darbą vykdę du socialiniai darbuotojai, turintys šiam darbui reikalingą išsilavinimą. Buvo sudarytos sąlygos į darbo su jaunimu gatvėje veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriančiam ir (ar) mažiau galimybių turinčiam jaunimui, taip skatinant  jaunuolių, linkusių nusikalsti, mokyklos nelankančių ar kitų sunkumų turinčių,  socialinę integraciją.

Bendruomenės centras, siekiant stiprinti gyvenamosios vietos bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą, sprendžiant su jaunimu susijusias problemas, atstovaujant jaunimo interesus, rengiant bendrus projektus ir renginius, ar palaikant kitas jaunimo iniciatyvas, vykdė kryptingą darbą  su bendruomene, apimantį tarpžinybinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Per 2019 m., dirbant su bendruomene, organizuoti susitikimai su seniūnaitijų seniūnaičiais, bendruomenių atstovais, Alytaus „Vilties” mokykla-darželiu, Alytaus Dainavos progimnazija, Alytaus miesto šeimos centru, Futbolo akademija „Dainava”, Alytaus vaikų dienos centrais „Aš čia”, „Mes viena šeima”, Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūra, Alytaus pataisos namais, Alytaus profesinio rengimo centru, Jaunimo garantijų iniciatyvų projekto „Judam” atstovais ir kt.  Darbuotojai, vykdantys darbą su jaunimu gatvėje, pristatė socialinio darbo ypatumus dirbant su jaunimu gatvėje ir bendradarbiavimo galimybes Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos organizuotame seminare „Gerosios patirties sklaida teikiant pagalbą vaikams ir jų šeimoms”, Alytaus miesto bendruomenės centre organizuotoje metodinėje dienoje tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams, Alytaus Likiškėlių progimnazijoje organizuotame Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų socialinių pedagogų metodiniame būrelyje, Alytaus miesto savivaldybės administracijoje organizuotame pasitarime-diskusijoje „Nepilnamečių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencija Alytaus mieste. Bendradarbiavimo galimybės”.

Darbuotojai dirbo su jaunimo grupėmis, organizuodami veiklas, kurios padeda stiprinti jaunimo tarpusavio ryšius ir įgyvendinti jaunimo ugdymo tikslus, didinti jaunimo sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais. Siekiant šių tikslų, jaunimas, leidžiantis laiką gatvėje, buvo įtrauktas į visuomeninę veiklą: Sporto ir rekreacijos centre paruošė rankinio salę gimnastikos varžyboms, Dainų slėnyje padėjo organizuoti koncertą „Dzūkijos Superfiesta“. Gatvės darbuotojai, palaikydami 14-29 metų jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, iniciatyvas, organizavo stalo teniso varžybas Alyatus Sporto ir rekreacijos centre, tinklinio turnyrus prie Didžiojo Dailidės ežero. Ne mažiau prasminga buvo ir kita socialinių gatvės darbuotojų organizuota socialinė akcija jaunimui, leidžiančiam laiką gatvėje: jaunimas kartu su darbuotojais vyko į Užupių kapines ir uždegė žvakutes ant benamių kapų, aplankė šiemet nuskendusio jaunuolių draugo kapą. Jaunimas, su kuriuo vykdomas socialinis darbas gatvėje, dalyvavo pirmojo Lietuvoje regioninio karjeros centro „Karjeras“ atidaryme Užimtumo tarnyboje, prevencinėje ir karjeros planavimo veikloje Alytaus pataisos namuose: susipažino su pareigūnų profesija, pamatė muziejų, taip pat apsilankė nuteistųjų, atliekančių bausmę be sargybos, patalpose ir pusiaukelės namuose, sužinojo apie pataisos programas  ir kt. Jaunimas ieškojo saviraiškos būdų miesto dienų renginyje - gatvės meno grafičių plenere: stebėjo gatvės šokių kovas, ieškojo tikėjimo ir prasmės piligriminiame žygyje Alytus – Pivašiūnai „Šviesos kelias su Tiberiados broliais iš Belgijos“, mokėsi blaiviai linksmintis, atsispirti bendraamžių spaudimui Putinų gimnazijoje vykusioje „Sniego gniūžtės“ stovykloje, dalyvavo gatvės darbuotojų organizuotose tradicinėse šventėse (Užgavėnių, Helloveeno) ir kt.  

Socialiniai darbuotojai ne tik dirbo su jaunimo grupėmis, bet ir vykdė individualų darbą su jaunimu, teikdami trumpalaikes konsultacijas arba tęstinę pagalbą jaunam žmogui įvairiose gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir socialines problemas. Bendruomenės centras, siekdamas, kad darbuotojai, vykdantys darbą su jaunimu gatvėje, tobulėtų ir dar efektyviau dirbtų su jaunimu gatvėje, sudarė galimybes jiems įgyti naujų kompetencijų: jie dalyvavo mokymuose, gavo konsultacinę pagalbą, dalyvaudami individualiose supervizijose, aptarė atvejus profesionalų komandoje, dalyvaudami intervizijose, kas savaitę dalyvavo bendruomenės centre organizuojamuose komandos, vykdančios darbą su jaunimu gatvėje, susirinkimuose.  Bendruomenės centro vykdomas kryptingas darbas su jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, grupėmis, individualus darbas su jaunimu, darbas su bendruomene, bei darbuotojų tinkamas pasirengimas šiam darbui padėjo sėkmingai įgyvendinti projektą „Laikas pokyčiams Alytuje II” minėtose trijose miesto seniūnaitijose. Džiugu, kad vis daugiau miesto žmonių ir institucijų, įstaigų supranta, kad tik bendromis pastangomis galima įtraukti jaunimą, leidžiantį laiką gatvėje, į visuomenę ir tokiu būdu mažinti socialinę atskirtį.

           Projektas finansuotas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos “Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2019 metais konkurso” lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 11000 eur.

 


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt