16 c Alytus
Pirmadienis, Liepos 13d.
Verslas
2019 Gruodžio 10d.
0

Pareigingiems verslams – „Baltasis sąrašas“

title

Lietuvos metrologijos inspekcija siekdama paskatinti įmones laikytis teisės aktų reikalavimų, suteikia galimybę mažo rizikingumo ūkio subjektams patekti į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“.

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas Domas Vasiliauskas teigia : „Galimybę būti įtrauktiems į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ suteikiame žemiausio rizikingumo lygio ūkio subjektams. Tai yra įmonėms, kuriose atliekant patikrinimus Lietuvos metrologijos inspekcija nenustatė pažeidimų penkerius metus. Taip pat, noriu akcentuoti, kad įtrauktoms į minėtąjį sąrašą įmonėms taikoma lengvata – trejus metus nebus planuojami tokių ūkio subjektų patikrinimai, išskyrus atvejus, jeigu Lietuvos metrologijos inspekcija bus informuojama apie ūkio subjektą esantį sąraše, kuris galimai pažeidė Lietuvos metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimus arba bus gaunamas vartotojo skundas.“

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymu sudaryta komisija, nagrinėdama ūkio subjekto, siekiančio būti įtrauktu į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“, prašymą ir pridedamus dokumentus, vadovaujasi šiais vertinimo kriterijais:

– nenustatyta, kad ūkio subjektas per paskutinius 5 metus padarė Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų pažeidimų, išskyrus mažareikšmius pažeidimus;

– nenustatyta, kad ūkio subjektas per paskutinius 5 metus tik po Lietuvos metrologijos inspekcijos pranešimo apie numatomą vykdyti planinį patikrinimą pašalino pažeidimus;

– ūkio subjektas yra įsidiegęs kokybės vadybos sistemą;

– ūkio subjektas turi sudaręs ir patvirtinęs savo veikloje naudojamų teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą (taikoma matavimo priemonių naudotojams);

– ūkio subjekto darbuotojai pagal kompetenciją susipažinę su Metrologijos įstatyme ir kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytais teisinės metrologijos reikalavimais;

– ūkio subjektas bendradarbiauja su Lietuvos metrologijos inspekcija.

Sudaryta komisija, įvertinusi prašymą ir su juo susijusius dokumentus bei jų atitiktį vertinimo kriterijams, priima sprendimą įtraukti arba neįtraukti ūkio subjektą į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“.

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas Domas Vasiliauskas džiaugėsi į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ panorusioms būti įtrauktomis įmonėmis. „Lietuvoje gausu įmonių, kurios vertos būti įrašytos į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ džiugu, kad minėtajam sąrašui jau priklauso : UAB „Neo group“, UAB „Putokšnis“, UAB „Roshen“, UAB „Kogus“, UAB „Rūta“, UAB „Mantinga foof“, UAB „Achema“, UAB „Gudobelė“, I. Kriščiūno firma „Igis“, UAB „Marijampolės pieno konservai“, UAB „Tavijuta“, UAB „Klaipėdos baldai“, Lietuvos ir Vokietijos UAB „Stilsas“ mėsos perdirbimo cechas „Mėsos meistrai“. Artimiausiu metu tikimės sulaukti ir daugiau įmonių, kurios norės priklausyti „Baltajam sąrašui teisinės metrologijos srityje“ ir naudotis Baltojo sąrašo suteiktais privalumais.“

Norinčius būti įtrauktiems į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“, raginame susisiekti su Lietuvos metrologijos inspekcija  +370 7066 8011. Daugiau informacijos rasite Lietuvos metrologijos inspekcijos internetiniame puslapyje www. metrinsp.lrv.lt

 


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt