16 c Alytus
Penktadienis, Liepos 3d.
Rėmėjų turinys
2019 Lapkričio 8d.
0

Dokumentų legalizavimas - apostilė

title

Dokumentų legalizavimas, jų tvirtinimas pažyma apostile – dokumente esančių parašų, pasirašiusių asmenų pareigų bei antspaudo tikrumo patvirtinimo faktas. Dokumentų legalizavimo ir patvirtinimo pažymos Apostille būtinos todėl, jog vienose valstybėse išduodami oficialiais laikytini dokumentai nenustotų galioti kitose.

Apostilė - dokumentų tvirtinimas

Legalizuojami bei tvirtinami pažyma apostile (Apostille) įvairūs oficialūs dokumentai: tie kurie būna išduodami valstybės bei savivaldybės institucijų, išduoti prokurorų, teismo pareigūnų arba teismų sprendimą vykdančių asmenų. Taip pat gali būti patvirtintas bet kuris administracinis dokumentas; notarinis aktas, fizinio asmens pasirašytas dokumentas, notarinis oficialių dokumentų nuorašas.

Kreipiantis dėl leidimų laikinai gyventi turėtų būti tvirtinami minėtu būdu arba legalizuojami užsienio šalyse išduodami dokumentai: šeiminius ryšių buvimą įrodantys dokumentai, santuokos sudarymo faktą, nutraukimą ir šeimos narių mirtį liudijantis dokumentas, partnerystės buvimą įrodantis dokumentas, užsieniečio diplomas, kt. dokumentas, kuriuo patvirtinama užsienio piliečio įgyta kvalifikacija, universiteto/kolegijos diplomas, pažymos dėl teistumo ar neteistumo. Tais atvejais, kai užsieniečiai buvo pripažinti kaltu baudžiamosiose bylose, teistumo pažymose įvardijama, kokiu metu ir už kokius nusikaltimus jis buvo pripažintas kaltu baudžiamojoje byloje, kokia bausmė jo atžvilgiu buvo skiriama, ar ją nuteistasis atliko, teistumo pažymų legalizuoti bei tvirtinti šia pažyma nebūtina.

Dokumentai privalo atrodyti tvarkingai, būti įskaitomi. Kai dokumentas susideda iš kelių lapų, jie turėtų būti susiuvami. Bet kuris iš minimų dokumentų tvirtinamas atskirai (tarkim, diplomas bei  jo priedas bus jau nebe vienas  dokumentas).

Kai Lietuvoje teikiami užsienio šalyse išduoti dokumentai Migracijos departamento ar Tarnybos atstovams, kitoms valstybinėms institucijoms, dokumentų kopijos turėtų būti tvirtinamos teisės aktuose numatyta tvarka, taip pat oficialiu būdu išverčiamos į gimtąją kalbą pasirašant vertėjui.

Standartinės formos

Nuo šių metų vasario Europos Sąjungos šalyse žmogui prašant gali būti išduotos daugiakalbės standartine laikomos formos drauge su viešaisiais dokumentais, susijusiais su gimimu, faktu, jos žmogus nėra miręs, mirtimi, santuoka (taip pat santuokinio veiksnumo faktą bei šią padėtį), gyvenamąja vieta, teistumų nebuvimo patvirtinimu. Pasirūpinus šia forma, gautiems dokumentams patvirtinimo minėta pažyma nereikės. Lietuvoje daugiakalbė forma, to prašant, gali būti pridėta prie tokių dokumentų: gimimo įrašai liudijantys išrašus, mirties įrašą įrodantis išrašas, santuokos įrašus liudijantys išrašai, pažymos, patvirtinančios, kad santuokos sudarymui nėra jokios rimtos kliūties, pažymos apie deklaruojamą gyvenamaja vietą, nusikaltimais įtariamų, kaltinamų, nuteistųjų registro pažyma (kuomet asmens nėra registre).

Dokumentų tvirtinimas. Šalyje jų tvirtinimu minimu būdu pasirūpina šalies notarai. Žmonės, esantys užsienio šalyse, prašymus dėl dokumentų, kurie buvo išduoti šalyje veikiančių institucijų, tvirtinimo pažymą, turi galimybes pateikti diplomatinėms atstovybėms.

Dvigubas legalizavimas. Tuomet, kai dokumentas buvo išduodamas valstybėje, kuri neturi nieko bendro su Hagos konvencija. Tokiais atvejais dokumentai išduoti užsienyje, juos reikėtų legalizuoti ne vien konkrečios valstybės institucijose, atsakingose už dokumentų įteisinimą pasinaudojimu užsienyje, taipogi diplomatinėje atstovybėje ir kt.

Operatyvus dokumentų legalizavimas

Dėl minėtų dokumentų legalizavimo galima kreiptis į Vilniuje veikiantį vertimų biurą „Lisnora“. Jis yra vos keli šimtai metrų nuo LR Užsienio reikalų ministerijos bei notaro biuro, tad užtikrinamas operatyvus dokumentų legalizavimas, notarinis vertimo tikrumo liudijimas. Verčiami tekstai iš ar į įvairias, net retesnes pasaulio kalbas. Taip pat yra atliekami skubūs vertimai iš ar į anglų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų. Vertimai tvirtinami, atsižvelgiant į kliento išsakytus reikalavimus. Jei būna poreikis, dokumentai pristatomi į darbovietes ar kitą vietą, tarpininkaujant kurjeriui arba išsiunčiami paštu pageidaujamu adresu.

 


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt

Šią savaitę Dzūkijoje

  • Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena