2 c Alytus
Antradienis, Gruodžio 1d.
Alytaus rajonas
2019 Lapkričio 4d.
1

Vyksta melioracijos griovių ir statinių remontas

titleMergalauskio kadastrinės vietovės melioracijos grioviai ir juose esantys statiniai – suremontuoti

Alytaus rajono savivaldybės 2019 metams gavo lėšų iš Europos Sąjungos solidarumo fondo melioracijos statinių remonto darbams atlikti.

Dotacija skirta valstybei nuosavybės teise priklausančiai pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti, organizuojant melioracijos sistemų ir statinių remonto ir arba rekonstravimo darbus, bei prevencinėms priemonėms taikyti savivaldybėse, kuriose 2017 m. nuo ilgalaikių liūčių žuvo pasėlių plotai.

„Jau atlikta apie 80 proc. planuotų darbų. Šiuo metu vykdomas Gervėnų kadastrinės vietovės melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto projektas, praėjusią savaitę priduoti suremontuoti melioracijos statiniai Genių kadastrinėje vietovėje“, –  sakė Alytaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistas Gintaras Klimavičius.

Savivaldybei finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Rajono teritorijoje buvo atrinkti lygumų vietovėse esantys blogos būklės magistraliniai melioracijos grioviai, nuo kurių funkcionavimo priklauso sausinimo sistemų veikimas intensyviai dirbamose žemės ūkio paskirties žemėse.

Numatyta atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbus Mergalaukio, Butrimonių kadastrinėse vietovėse. Viso projekto vertė 279  tūkst. 540 eurų. Atlikus darbus bus suremontuota 20,33 km magistralinių melioracijos griovių, 21 vandens pralaida, 181 drenažo žiotis. Šiuo metu darbų atlikta už 255 tūkst. eurų. Iki šių metų gruodžio mėnesio visi projekte numatyti remonto darbai turi būti atlikti.

2019 metais iš valstybės biudžeto melioracijos darbams savivaldybei skirta 183 tūkst. eurų. Pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintą šių metų melioracijos darbų sąrašą planuojama suremontuoti 7,5 km melioracijos griovių, 12 vandens pralaidų, 76 drenažo žiočių (Vaisodžių ir Gervėnų kadastrinės vietovės), 1 polderinę sausinimo siurblinę (Ūdrijos kadastrinė vietovė), suremontuoti drenažo rinktuvą (Miklusėnų gyvenvietė), avarines vandens pralaidas ir tiltą (Pocelonių, Gervėnų ir Butrimonių kadastrinės vietovės).

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 


Komentarai

1
Komentuoti
Rajone vyksta imitacija2019-11-05
Greideriavo žvyrkelį tai pralėkė dviem greideriais šimtu dar du peckeliai-specialistai su kabluku prasinese o kelio kraštai liko kaip Marytės lūpos , čia už Miroslavo, kuri remontavo tie žinos
traffix.lt