11 c Alytus
Trečiadienis, Liepos 8d.
AlytusVerslasAktualijos
2019 Spalio 30d.
3

Dėl gaisro nuostolių atlyginimo Alytaus verslininkai ketina vienytis

title

Kokių žalos kompensavimo mechanizmų ir galimybių turi Alytaus verslas?

Į pasitarimą aktualiais klausimais Alytaus įmones, patyrusias nuostolių dėl gaisro padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“, sukvietė Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (VPPAR) .

Dėl gaisro nukentėjusioms Alytaus įmonėms pristatyti keli variantai, kokių veiksmų būtų galima imtis žalai atlyginti.

„Pirmiausia galima kreiptis į Ekstremalių situacijų komisiją ir Vyriausybę. Antra, kreiptis į savo draudimo kompaniją. Trečias kelias – susivienyti nukentėjusioms įmonėms ir pateikti bendrą ieškinį kaltiems asmenims, jeigu atliekant tyrimą jų kaltė būtų nustatyta“, – siūlo VPPAR prezidentas, alytiškis verslininkas S. Leonavičius.

Susitikime nuspręsta nukentėjusiesiems vienytis ir siekti patirtus nuostolių atlyginimo.

Advokatas Mindaugas Jablonskis ragina „pirmiausia kreiptis į savo draudimo kompaniją, draudimo brokerius, bankus, lizingo ar nuomos įmones, kurios gali turėti draudimo polisus, kad nebūtų praleisti apie įvykį terminai. Jei įmonės neturi draudimo, kuris atlygintų nuostolius, ar kyla abejonių, nedelsdamos turi informuoti mus, kad galėtume papildomai įsigilinti į konkrečią situaciją ir pateikti individualizuotą rekomendaciją“.

Konkreti patirta žala – dar nežinoma, todėl, pasak advokatų kontoros, nedelsiant bus organizuotas nuketėjusiųjų komitetas, kuris padės pasirinkti žalos vertintojus, kad būtų objektyviai ir profesionaliai įvertintas patirtų nuostolių mastas ir dydis.

Advokatų parengtos rekomendacijos nuo gaisro nukentėjusioms Alytaus įmonėms:

1. Apie gaisro patirtų nuostolių faktą informuoti savo draudimo įmones, draudimo brokerius, bankus, lizingo ar nuomos įmones (kurios gali turėti savo draudimo polisus), kad nebūtų praleisti apie įvykį terminai. Pirminiu etapu nebūtina pateikti paskaičiuotų nuostolių dydžio ir nukentėjusių objektų sąrašo, todėl pranešimus būtina išsiųsti pagal visus turimus draudimo polisus (nepriklausomai nuo draudimo rūšies).

2. Bet kuriuo atveju pradėkite patys skaičiuoti nuostolius, pvz.:

A. su gaisro gesinimu susijusias sąnaudas: kompensacijas darbuotojams už nedirbtą laiką (pvz., darbuotojai turėjo neiti į darbą, siekiant išvengti nuostolių susijusių su jų sveikata / gyvybe), darbuotojų laiko    sąnaudas šalinant gaisro padarinius (t. y. nedirbant pagrindinio darbo, bet, pvz., rūšiuojant produkciją, valant paviršius, pan.), viršvalandžiai (gelbėjant įmonės turtą, pvz., išvežant produkciją iš užterštos teritorijos, pan.), visas papildomas tiesiogines / netiesiogines sąnaudas (gaisro gesinimo metu sugadinta aplinka, pievelės, pateiktos technikos ar pagalbinių gaisro gesinimo priemonių kaštai, net sumuštiniai ugniagesiams), patirtas siekiant paspartinti gaisro gesinimą, sumažinti nuostolį;
B. tiesioginiai turto nuostoliai: pabandykite įvertinti (pradžioje nebūtinai pinigais, tiesiog pasidarykite kiekvienas sau sąrašą) nukentėjusį turtą, pvz., užterštos vėdinimo / ventiliacijos sistemos, aprūkę pastatai / įranga / baldai / atsargos / prekės, degėsių kvapas patalpose, automobiliuose, teritorijoje, tvarkytinos teritorijos (išvažinėta, suodžiai, pan.) plotas, ir pan.;
C. nuostoliai transporto priemonėms: aprūkusių automobilių skaičius, galimi valymo kaštai (viduje, išorėje, agregatų kaštai, pvz., oro filtrų keitimo poreikis) pan.;
D. galimi nuostoliai, susiję su verslo sutrikimu (kiekvienos prastovos dienos fiksuoti kaštai ir negautas pelnas).

3. Pranešimai draudimui yra pirmasis dokumentas, kurio paprastai tikimasi iš apdairių verslininkų, kad po to galima būtų kreiptis į Vyriausybę prašant skubios finansinės paramos.

4. Gavusios pranešimą draudimo įmonės atsiųs savo atstovus nuostoliams preliminariai įvertinti ir suteikti leidimus pradėti valymo darbus. Jeigu jau pradėjote valyti patalpas, nes tai buvo būtina dėl sveikatos, prašome užfiksuoti taršą nuotraukomis, vaizdo medžiaga.

5. Draudikai rekomenduoja valymo įmones ir tolesnę nuostolių mažinimo eigą, o šiuo metu jus informuoja:

inspekcijos rekomendacijos, ką įmonėms padaryti dėl darbuotojų saugos ir sveikatos (nuoroda ČIA). Nors inspekcija siūlo valyti sienas ir t. t., esmė yra profesinės rizikos vertinimas, kuris atliekamas pagal patvirtintą tvarką (nuoroda ČIA). Yra daug poįstatyminių aktų, higienos normų, bet dabar ne apie tai. Profesinės rizikos vertinimas atliekamas kompetentingų specialistų, turinčių atitinkamas žinias ir priemones, pvz., šiuo atveju tikriausiai aktualu būtų  ištirti chemines medžiagas aplinkoje. Paprastai darbdavys pats, be specialistų pagalbos, neatliks normalaus profesinės rizikos vertinimo, nes neturi nei žinių, nei priemonių (pvz., surinkti ir ištirti cheminių medžiagų kiekį aplinkoje).

6. Kai Draudimo įmonė apžiūrės patalpas arba suteiks leidimą pradėti atstatymo darbus ir darbus dėl darbuotojų saugos:

A. Įmonė pasiruošia rizikos vertinimui, pvz., išvėdina patalpas, nuplauna langus, sienas ir t. t. pagal faktą. Tokiu atveju reikėtų taip pat konsultuotis su specialistais, kokias vis dėlto priemones naudoti, pvz., respiratorius ar kt. (VDI rekomenduoja A2 ir P2 filtrus). Šį etapą galima apeiti, kadangi nežinant rizikos, negalima normaliai ir atlikti paruošiamųjų veiksmų, tačiau A2 ir P2 filtrų turėtų pakakti. Žinoma, jie kainuoja;
B. Pasikviečia specialistus ir atlieka profesinės rizikos vertinimą;
C. Po profesinės rizikos vertinimo bus matyti, ar rizika priimtina, toleruotina ar nepriimtina.
D. Jeigu nepriimtina, dirbti negali, reikia šalinti riziką pagal specialistų rekomendacijas, t. y. įdiegti prevencines priemones, atlikti kažkokius kitokius veiksmus. Tada pakartotinai, įdiegus priemones, atlikti vertinimą;
E. Jeigu toleruotina, dirbti gali, tačiau darbdavys dar turi imtis priemonių, kad rizika taptų priimtina. Kitaip tariant, įvertinus, kad rizika toleruotina, dar sudaromas rizikos šalinimo ar mažinimo planas, jis  turėtų būti įvykdomas ir iš naujo stebima, ar rizika pasikeitė. Tikslas visada priimtina rizika. Jeigu rizika toleruotina, atitinkamai reiškia, kad yra nukrypimas nuo normalių darbo sąlygų (reikia mokėti didesnę algą susitarimu ir pan.), tačiau tai per daug nutolę dalykai;
F. Jeigu rizika priimtina – galima dirbti paprastai be ribojimų.


Komentarai

3
Komentuoti
romas2019-10-31
ivardinkit kaltininka Argi jau visi jo kiseniui sedit?
taigi2019-10-30
juos baust reik ,kad dirbo ir nuodijo zmones ,o ne kompensaciju!
O ne verslininkai 2019-10-30
Ką turi daryti ? Kada bus rekomendacijos eiliniams mirtingiesiems ? Ar tokie nesvarbu ir jų nuostoliai nuostoliais nelaikomi ?
traffix.lt