2 c Alytus
Penktadienis, Gruodžio 4d.
Alytaus rajonasNelaimės
2019 Spalio 24d.
4

Už patirtą žalą dėl ekstremalios situacijos galima valstybės parama

title

Alytaus rajono savivaldybė informuoja, kad gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremalios situacijos patyrė žalą, ne vėliau kaip per mėnesį nuo žalos atsiradimo turi teisę pagal patirtos žalos atsiradimo vietą kreiptis su rašytiniais prašymais į savivaldybės administracijos direktorių, kad būtų įvertinti patirti nuostoliai ir suteikta valstybės parama.

Prašyme reikia nurodyti jį pateikusio gyventojo vardą, pavardę, asmens kodą (arba gimimo datą, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas) ir gyvenamosios vietos adresą, ūkio subjektui ar kitai įstaigai – pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę (užsienio juridinis asmuo papildomai nurodo valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimą), aplinkybes, kuriomis padaryta žala, žalos dydį ir pobūdį.

Kartu su prašymais reikia pateikti nuosavybės teisę į turtą, kurio netekta ar kuris sužalotas, patvirtinančius dokumentus, žalos dydį ir (arba) turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius) pagrindžiančius dokumentus.

Savivaldybės administracijos direktorius prašymams nagrinėti sudarys komisiją, įvertinęs komisijos pateiktas išvadas, priims sprendimą teikti Finansų ministerijai bendrą prašymą skirti lėšų valstybės paramai gyventojams, ūkio subjektams ir (ar) kitoms įstaigoms už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos.

Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremalios situacijos, teikimą  reglamentuoja Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremalios situacijos, teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1107 „Dėl Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 


Komentarai

4
Komentuoti
Gyventojas2019-10-26
Uzterse zeme,sulnius medzius,sveikatai atsilūeps gal uz menesio gal po metu,kas atlygis?
Gyventoja2019-10-25
O kreiptis gyventojams dėl pablogėjusios sveikatos? Poliklinila net toksikologo neturi...
Arunas2019-10-24
Niechuii prie pramones sklypus ar namus pirkt
vilma2019-10-24
paprašysiu savo obelų, svarainių, krapų, rukolos, aviečių, vynuogių, kuriuos teko išmesti, kad išduotų dokumentus žalos dydžiui nustatyti, o gal samdyti kažkokį ekspertą, kainuos daugiau, nei gausi už žalą
traffix.lt