-3 c Alytus
Trečiadienis, Gruodžio 2d.
DzūkijaAktualijosSveikata
2019 Spalio 21d.
82

Oro užterštumas Alytaus mieste ir apylinkėse

titleNuotraukų galerijaZenono Šilinsko nuotr.

Mobili oro taršos tyrimų laboratorija budėjo savaitgalį, viešumo politika iš valdininkų pusės nepasikeitė, todėl duomenis stotelės renka, Alytaus ir apylinkių gyventojams tikrovę atspindinčias žinias teikia ir antrą savaitę.

Nors LR vidaus reikalų ministrė Rita Tamašūnienė netiesiogiai priekaištavo miesto, šalies žiniasklaidai ir primygtinai kvietė tikėti tik „oficialaus“ infocentro informacija, ji yra tokia kokios minėtas laikinasis darinys, matyt, net nedrįsta platinti, o, pvz., prognostinio smogo, kuris ant Alytaus miesto slinks antradienį, viešai pateikiamas fragmentas, demonstruojantis tik Dzūkijos sostinės dalį... 

TAUPOME JŪSŲ LAIKĄ: NAUJAUSIĄ INFORMACIJĄ SKAITYKITE PUBLIKACIJOS PABAIGOJE. TIK OFICIALI INFORMACIJA!

Kol ugniagesiai užgesins visus įmonėje „Ekologistika“ esančius ugnies židinius ir gaisras bus galutinai likviduotas, Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) darbuotojai kilnos laboratoriją į skirtingas miesto vietas, atsižvelgdami į vyraujančią vėjo kryptį ir pokyčius.

SITUACIJOS CHRONOLIGIJA

Spalio 18 d., penktadienis

 • 23 val. 10 min. informacija:

20 val. mobili laboratorija perkelta į Putinų g. 2, Miklusėnuose, Alytaus rajone.

Pirmieji matavimų duomenys rodo, kad kietųjų dalelių koncentracija yra aukšta ir siekia 53 µg/m³.

 • 23 val. informacija:

Kietųjų dalelių (KD10) valandinės koncentracijos Naujosios g. tyrimų vietoje svyravo nuo 31 iki 94 µg/m³, fiksuotas aukštas užterštumo lygis šiuo teršalu. Benzeno koncentracija aplinkos ore  padidėjusi.

 • 16 val. informacija:

Pirmieji duomenys iš Miklusėnų: kietųjų dalelių KD10 koncentracijos yra aukštos – siekia iki 65,3 µg/m³. Padidėjusios ir lakiųjų organinių junginių koncentracijos aplinkos ore.

 • 12 val. informacija:

Penktadienio rytą teršalų koncentracijos tyrimų vietoje padidėjo.

Spalio 19 d., šeštadienis

 • 8 val. 40 min. informacija:

Penktadienį vakare, nurimus vėjui, Miklusėnų gyvenvietėje kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) bei benzeno koncentracijos labai išaugo.

Oro užterštumo lygis naktį ir ankstyvą šeštadienio rytą buvo aukštas ir labai aukštas.

Kietųjų dalelių (KD10) koncentracija siekė 37-317 µg/m³, kietųjų dalelių (KD2,5) - 20-298 µg/m³, benzeno - iki 14,7 µg/m³.

Kietųjų dalelių *KD10) paros ribinė vertė Miklusėnų kaime galėjo būti viršyta kelis kartus.

DĖMESIO, DĖMESIO!

Spalio 19 d., šeštadienis

 • 10 val. 45 min. informacija:

Nepaprastąjį (ekstremalųjį) įspėjimą per SMS sistemas išplatino Alytaus miesto ir rajono savivaldybės. Dėl gaisro Pramonės g. 1, Alytuje, ŠIANDIEN (spalio 19 d., šeštadienį) gyventojams rekomenduojama likti patalpose, užsandarinti langus. Pajutus degėsių, gumos kvapą – išjungti vėdinimo sistemas, be reikalo nebūti lauke.

 • 11 val. 30 min. informacija:

Putinų g. (Miklusėnai) valandinės kietųjų dalelių ir benzeno koncentracijos iki  10 val. ryto išlieka labai aukštos. 9 val. KD10 koncentracija siekė 479 µg/m³, KD2.5 - 344 µg/m³, benzeno - 5,0 µg/m³.

 • 15 val. informacija:

Kietųjų dalelių koncentracijos Putinų g. 2 išlieka aukštos, tačiau teršalai sustiprėjus vėjui išsklaidomi geriau, nei anstyvą rytą.

 • 17 val. informacija:

Mobili oro kokybės tyrimų laboratorija iš Putinų g. 2 Miklusėnuose (Alytaus r.) perkelta į Putinų g. 8A, Alytaus mieste.

 • 20 val. 40 min. informacija:

Oro užterštumas kietosiomis dalelėmis Alytuje išlieka aukštas (KD10 valandos koncentracijos svyruoja nuo 48 iki 67 µg/m³), lakiųjų organinių junginių (benzeno) koncentracija aplinkos ore sumažėjo.

 • 23 val. informacija:

Oro užterštumas kietosiomis dalelėmis Alytuje išlieka aukštas (KD10 valandos koncentracijos svyruoja nuo 48 iki 76 µg/m³, KD2,5 - nuo 24 iki 53 µg/m³ ), lakiųjų organinių junginių (benzeno) koncentracija aplinkos ore kiek sumažėjo...

Spalio 20 d., sekmadienis

 • 7 val. 50 min. informacija:

Kietųjų dalelių koncentracija matavimų vietoje Putinų g. 2 (Miklusėnai, Alytaus r.) nuo šeštadienio 23 val. iki sekmadienio 6 val. ryto mažėjo.
Pūs vidutinio stiprumo pietryčių, pietų krypčių vėjas. Sąlygos teršalų išsisklaidymui bus vidutinės.

 • 10 val. 20 min. informacija:

Oro užterštumo lygis kietosiomis dalelėmis (KD10) Miklusėnų gyvenvietėje išlieka vidutinis, tačiau smulkiųjų kietųjų dalelių (KD2.5) koncentracija aplinkos ore aukšta.

Laukiama iš Lenkijos atgabenamų papildomų mobiliųjų oro taršos tyrimo stotelių.

 • 17 val. informacija:

Kietųjų dalelių ir benzeno koncentracijos vidurdienį Miklusėnuose buvo išaugę. Tačiau popietę, kiek sustiprėjus vėjui, teršalai išsisklaidė ir oro kokybė Milkusėnų gyvenvietėje tapo geresnė. Vyrauja pietų krypčių vėjas.

Šiuo metu oro taršą Putinų mikrorajone (prie prekybos centro „Iki“, t. y. buvusios „Bangos“) matuoja iš Lenkijos atvežta oro taršą matuojanti mobili laboratorija. Antroji tokia laboratorija oro taršą matuoja Luksnėnuose. Sekmadienio vakarą oro taršą matuojančių stotelių turėtų būti pastatyta netoli Bendrojo pagalbos centro (BPC) Naujoji g. 146, t .y. Pramonės rajono krašte ties Miklusėnais.

 • 22 val. informacija:

Nuo 19 val. Miklusėnuose oro užterštumas kietosiomis dalelėmis ir benzenu vėl auga. Teršalams išsiklaidyti trukdo vakare  susilpnėjęs vėjas. Artimiausią parą vyraus pietų krypčių vėjas.

 • 22 val. 20 min. informacija:

Teršalų koncentracijos prie Putinų „Iki“ (Putinų g. 8A) 13-18 val. buvo vidutinės, tačiau vakarop - vėl augančios, o oro kokybė pavadinta gera.

Spalio 21 d., pirmadienis

 • 5 val. 45 min. informacija:

Iki pirmadienio 4 val. (nuo sekmadienio 21 val.) teršalų koncentracijos Miklusėnų gyvenvietėje IŠLIKO AUKŠTOS IR LABAI AUKŠTOS: kietųjų dalelių (KD10) koncentracija svyravo nuo 37 iki 174 µg/m³, KD2,5 - nuo 27 iki 121 µg/m³, benzeno - nuo 0,5 iki 8,6 µg/m³.

Vidutinė paros kietųjų dalelių KD10 koncentracija mobiliojoje stotelėje (Putinų 2, Miklusėnuose, Alytaus r.) viršijo ribinę vertę.

PASTABA: smogas (kietosios dalelės) sklaidosi ir pagal pirmadienio orų prognozes, sklaidosi mažiau Pramonės rajono, daugiau Alytaus miesto (Putinų, TV bokšto ir Vidzgirio) link.

Pirmadienio ryto duomenimis užterštumas kietosiomis dalelėmis Miklusėnų gyvenvietėje viršijo 5 - 8 kartus, o Naujosios gatvės pabaigoje, ties Bendruoju pagalbos centru - 1,5 karto. Tai pripažino ir aplinkosaugininkai, įvardiję, kad tarša yra ženkli tiek Alytuje, tiek apylinkėse. Tikinama, kad „Nemuno upės vanduo neužterštas, pažeidimų gamtai nenustatyta...", o oro užterštumo viršijimai nėra „dramatiniai".

 • 11 val. informacija:

Teršalų koncentracijos aplinkos ore Miklusėnuose (Putinų g. 2) lieka labai padidėjusios.

Alytaus mieste (Naujoji g. 146) matavimų vietoje oro kokybės rodikliai ankstų rytą taip pat buvo prasti, tačiau geresni nei Putinų g. 2, Miklusėnuose. Pagal matavimo stoties duomenis, esančios Putinų g. 8A, teršalų koncentracijos šią naktį ir rytą aplinkos ore buvo žymiai mažesnės nei kitose vietose. Oro užterštumas kietosiomis dalelėmis 9 val. buvo vidutinis.

 • 15 val. informacija:

Kietųjų dalelių ir benzeno koncentracijos per pietus sumažėjo Miklusėnuose ir Alytaus šiaurinėje dalyje, t.y. Naujosios g. pabaigoje, prie BPC. Tačiau, vėjui pasisukus iš šiaurės rytų, teršalų koncentracijos padidėjimas užfiksuotas mieste veikiančioje oro kokybės tyrimų stotyje Putinuose. Prognozuojama, kad silpnas šiaurinių krypčių vėjas vyraus iki vėlaus vakaro.

Portalo eksperų tikinimu, silpnas vėjas, deja, yra blogai tiek gyvenantiems Alytaus mieste, tiek apylinkėse, mat neesant vėjui ar jam būnant nestipriam, dūmai, smogas su kenksmingomis sveikatai dalelėmis sklaidosi po įvairias teritorijas taip, kaip jam patinka".

 • 21 val. 30 min. informacija:

Oro užterštumas kietosiomis dalelėmis, esant prastoms teršalų išsisklaidymo sąlygoms, Alytaus mieste vėl auga. Miklusėnų gyvenvietėje oro užterštumas yra mažesnis.

Spalio 22 d., antradienis

 • Pagal prognozę, smogas turėtų vyrauti dalyje Pramonės rajono (deja, ir ten, kur vykdoma maisto produktų gamyba), nuodingų dūmų šleifas taip pat drieksis iki Putinų, Panemunės rajonų ir toliau: kraštu, palei 1000-mečio tiltą, pasieks ir prie Nemuno esančias gausiai apgyvendintas sodų bendrijas.

Smogo judėjimo kryptis taip pat gali liesti dalį Dainavos mikrorajono ir miesto centro.

Kadangi prognostinio smogo žemėlapio oro taršos matuotojai nepateikia pilno (su visa miesto teritorija), kiek dūmai bus jaučiami Vidzgirio, Likiškėlių mikrorajonuose, deja, dar nežinoma.

Iš vakaro prognozuotą smogo žemėlapį kažkiek koreguos antradienį aktyviau nei pirmadienį Alytuje ir apylinkėse pūsiantis vėjas. 

 • 8 val. 30 min. informacija:

Apibendrinus visą parą fiksuotus duomenis matyti, jog pirmadienį vidutinė paros kietųjų dalelių KD10 koncentracija Miklusėnuose siekė 87 mkg/m3 (viršijo paros ribinę vertę 1,7 karto). Aukščiausios koncentracijos buvo užfiksuotos pirmojoje dienos pusėje, o po pietų sugrįžo į normą ir svyravo apie 30-40 mkg/m3. Panaši situacija išliko ir antradienio ryte – 7 val. kietųjų dalelių KD10 koncentracija siekė 40 mkg/m3. Šių teršalų paros ribinė vertė yra 50 mkg/m3.

Kitose tyrimų vietose kietųjų dalelių koncentracija buvo:

Alytuje, tarp Pramonės rajono ir Miklusėnų (Naujoji g. 146) antradienio rytą KD10 koncentracija svyravo nuo 35 iki 50 mkg/m3, Putinų g. 8A (Alytuje)  – nuo 35 iki 43 mkg/m3.

 • 12 val. informacija:

Antradienio 10 valandos duomenimis, kietųjų dalelių KD10 koncentracija Miklusėnuose neviršjo paros ribinės vertės. Pirmos valandos nakties iki antradienio dešimtos valandos ryto taršos vidurkis nežymiai viršijo normą, o apie vidurdienį artėjo prie norminės vertės.

Po spalio 22 d., antradienis buvo skelbiama ČIA. ATNAUJINAMA

Fotogalerija


Komentarai

82
Komentuoti
Melanija2019-10-24
Kur pateikti 23 ir 24 d.matavimai?
alytiskis2019-10-23
Noretum 23d oro tarsos matavimu
ora2019-10-23
Labai neaiškūs matavimai, retai pateikiami rezultatai
Linas2019-10-22
But gerai kad tie visi ministrai maziau cia trintusi nes galiu ir as neatsakyt uz savo veiksmus.o ta valkata mest lauk jau laikas.
Miklusenai2019-10-22
o kur 22 spalio dienos matavimai
:)2019-10-22
Na feromonai pasklido ... Tuoj lieps išvežti lapus . :)
Gintas2019-10-22
Barzdo penkna Rita pamatė užterštumą ? Eik tu ☺☺☺
As2019-10-22
Kodel ministre prisiima musu mero nuskintus laurus? Ar mes galime jos neisileisti I savo miesta, vykime lauk!
tai gi2019-10-22
lietuvą valdo gandragalviai - profai
Nepraktikuojanti chemikė2019-10-22
Keletas skaitytojų klausė dėl leistinų normų...
Leistinos normos
KD2,5 (smulkios kietosios dalelės)-25 mikrog/m3,
KD10(stambios kietosios dalelės)-50 mikrog/m3,
benzenai- 5 mikrog/ m3
o grafikuose puikiai matosi užterštumo lygis kokiu laiku, kurioje vietoje(adresas)
P.S nebūkite tokie pikti.... visiems nelengva.
Kur ?2019-10-22
Tai kur ta žadėta putų ataka ? Šeštadienį būtų paleidę, tai ko pirmadienį neleido ?? Mane jau uzpyso šitas bardakas, dar kiek ir neatsakau už save.
As2019-10-22
Net negalvojau, kad ji tokia ,.Tikra karabaso propiiisionale
.Nors ką gali žinot, jam gal ir gerai ką nors atlieka? Tas gi ten irgi protu labai neziba.Vienu žodžiu, kai tokia valdžia, kai tokie vidaus reikalų ministrai, Lietuvai tik užuojauta.
ALGIS2019-10-22
ministre atvaryk riausiu plovimo masina ,vandens patranka kad nuplautu gatves .Soscinej kol kas riausiu nera tik seime bruzda .Galima butu paleist raketa meteo ir tada palytu ir pasnigtu .Bet.. reikia pinigu ,tai prakalkit senu tanku viksrus ir tada bus o po tokio gaisro tai turetu nafta brangt lt nu jei ne nafta tai benzinas tikrai
Mumija2019-10-21
Mumija
Lu2019-10-21
Kur politikai, prieš rinkimus tai būtų savo švarkais gesinę.
Lu2019-10-21
Kur politikai, prieš rinkimus tai būtų savo švarkais gesinę.
cirkininkai2019-10-21
nu va miesčionys dabar jau galit myšt iš baimės, o tai myžot nuo pat pirmos gaisro dienos oi kokia jum smarvė, nors vėjas nešė smarvę visai į kitą pusę.... o tai pala pala, o tai iš kur ta smarvė buvo?o tai gal jūs ne myžot iš baimės, o .....
Ir2019-10-21
Dar jie kalba apie Astravo elektrinę , va jums įrodymas kaip veikia Lietuvos sauga, pasirodo, kad ji visiškai neveikia.
Ir2019-10-21
Dar jie kalba apie Astravo elektrinę , va jums įrodymas kaip veikia Lietuvos sauga, pasirodo, kad ji visiškai neveikia.
Nu2019-10-21
Karas kiltų tai ko gero kiekvienas miestas už save kovotų.
Jo2019-10-21
Nesugebate patys, paprašykite Lenkų jie gal paskolins didmaišį su vandeniu ir numes ten kur reikia.
Nu2019-10-21
Kas Ta avy i toki posta pastate kompetencijos nulis manieros kai mumijos net pasakyt protingo nieko nesugeba.
[email protected]2019-10-21
PARDUOTUVESE ZMONES GATVESE PILNA MASINU PAAUGLIAI GATVESE ZMONES LENVABUDISKAI ZIURI I SIA MIESTO NELAIME
Alytaus respublika2019-10-21
Alytus atskira respublika dabar jau tai net patys ministrai irode, kad Alytaus apskrities gyventojai reikalingi tik per rinkimus balsavime.....
Polas 2019-10-21
Tai tankams ir malunsparniams pinigų pirkti yra o gaisrinėms mašinoms kaip ir nelabai? Brunksinas bl
Polas 2019-10-21
Tai tankams ir malunsparniams pinigų pirkti yra o gaisrinėms mašinoms kaip ir nelabai? Brunksinas bl
Brangieji2019-10-21
Gal butu tiksliau pavadinime, is Vilniaus valdininku puses, jei nepasikeis, jiems Alytus, tai ne Vilnius, visas funkcijas susigrobe, o Alytus - trecia salis.
As2019-10-21
Atsibodo tas Alytaus, ar cia idomu, nejaugi ner ka rasyt, kaime lis sudege, dauk dega kas ne tik Alytaus
Visi zmones bailiai2019-10-21
Net juokas ima kad tai issigande
Giedrukas2019-10-21
Koks uzterstumas kodel nera informacijos nuo 9 val
Alytiskis2019-10-21
Sitokia padetis dusina visus ir negali valstybes mastu sprest kaip uzgesinti cia ne siaip gaisras o jau katastrofa.Meras deda visas pastangas bet reiktu kad ir vyriausybe daugiau padetu
Pastaba2019-10-21
Dabar beveik 15 val. Kokia tarša mieste, o ne Naujosios g. kažkur gale ko tylit, alio stotelės?
P. S. Operatyviai info veikia
Alytaus gyventoja2019-10-21
Kreipėmės į poliklinika jau nuo gaisro pradžios su mažyliu dėl kosulio. 3 kartus nes nuolat kosti darė plaučių nuotrauka nes mane kad plaučių uždegimas. Bet nuotrauka uždegimo nerodo. Gydytojos paklausus ar gaisras turi įtakos vaiko kosuliui nes nuolat kosti atsakė kad ne valosi bronchai. Tai papasakokite nuo ko valosi bronchai jei iki gaisro vaikas buvo sveikas. Kokia žala bus padaryta vaikams ir aplamai žmonių sveikatai ir kas užtai atsakys ir kompensuos. Juk daugybė žmonių pasijus blogai ar susirgs po kurio laiko. Ir vėl bus tokia pati politika,susirgai tai čia tavo bėdos, Gyvename putinų mikrorajone. Čia oras smirda.
Sos2019-10-21
Koks užterštumas 1 Alytuje,nes ir čia jau smirda
Bite2019-10-21
Kur Lietuvos valdzia.skubekit Alytui padeti.neymanoma nieko dasisaukti .visiem dzin.nei technikos nepadeda susirasti .vienas meras o tai lietuva.kur prezidentas baisu .isdusis visus nereiks nei Baltarusijos
Vilma2019-10-21
Kodėl niekas žmonių kalba nepaaiškina, kur Alytuje dar saugu būti. Surašyti kažkokie skaičiai, kurie eiliniam mirtingajam nelabai ką sako. Gal galima pavyzdžiui prie Didžiosios Dailidės nuvažiuoti įkvėpti švaraus oro, ar kur kitur. straipsnyje minimi tik Miklusėnai, o kokia padėtis pav. miesto Kurorto rajone?
[email protected]2019-10-21
Normu nieks nezino . Aaisku kad virsija 10 ar 30 kartu ir baigtas kriukis
Stase2019-10-21
Jus neposedziaukit, jus darykit viska ,kad tas pragaras baigtusi Juk stoteles nepades.Verskit sprogdinkit ,jei patys neismanot prasykit kitu pagalbos.
FK2019-10-21
Supisti žurnalistai jau kelinta diena nesugeba parašyti kokios yra užterštumo normos.
Dzūkas2019-10-21
Užterštumas didelis,žala žmonėms ir gamtai !Apimti dideli plotai,tačiau jokios realios informacijos nėra !Vyriausybės atstovai sėdi savo kabinetuose suspaudę šiknas !Padėtis liūdna
...
alytiskis2019-10-21
Padetis uzterstumo atzvilgiu blogeja apsaugos priemoniu jokiu nera vienintele iseitis sedeti namuose ir laukti,Matyt vien mero geru pastangu neutenka reikia spresti vyriausybiniu mastu prasyti kitu valstybiu kurios turi patirties pagalbos nes tie dumai uzdusys.
alytiskis2019-10-21
Padetis uzterstumo atzvilgiu blogeja apsaugos priemoniu jokiu nera vienintele iseitis sedeti namuose ir laukti,Matyt vien mero geru pastangu neutenka reikia spresti vyriausybiniu mastu prasyti kitu valstybiu kurios turi patirties pagalbos nes tie dumai uzdusys.
Vanda2019-10-21
Kodėl žemėlapis nerodo sklaidos pabaigos, dabar visai neaišku iki kur sklinda.
vyshnia2019-10-21
Miklusenuose siuo metu t.y 8.55val. 2019 10 21 padetis TRAGEDIJA, dvokas nepakeliamas jokiais budais. man atrodo kad milzinisku gaisrininku ir kitu zmon iu pastangu vis delto per mazai kad butu uzgesinta iki galo ta pekla, liudna
Gyventojas2019-10-21
Jūs galit aiškiai pranešti ar parašyti kokia yra leistina riba tų vadinamų kietųjų dalelių ar kitų teršalų ir kiek kas ir ko viršija, dabar dedat kažkokias beprasmes grafikų ir stotelės kompiuterio ekrano nuotraukas kurios iš vis nieko nesako ir nereiškia žmonėms.
p.s. IŠLIKO AUKŠTOS IR LABAI AUKŠTOS: kietųjų dalelių (KD10) koncentracija svyravo nuo 37 iki 174 µg/m³, KD2,5 - nuo 27 iki 121 µg/m³, benzeno - nuo 0,5 iki 8,6 µg/m³.
Tai kokia normali, leidžiama nekenksminga ta vadinama riba? Kaip žmogui orientuotis, ką jūs čia norit tuo pasakyti tais grafikais ir tomis nuotraukomis?
?2019-10-21
Čia tikrai ne atsitiktinumas, gali būti ir teroro aktas, ir sąskaitų suvedinejimas. Ką spėja teisėsauga ? Ji juk manau neatsauke "ekstremalių situacijų komisijos " vaidmens ir tęs priežasties paieškas, sugaus kaltus. O gal išsipirks anie ? Ar kaltė be kaltės taip ir liks kaip valstybės paslaptis? Kaip manot?
Zmones,2019-10-21
kokiu dar mataviu reikia-jei smirdi, tai vadinasi auksa koncentacija, nereikia nei jokiu stoteliu. Jei turit ir galit kazkur isvaziuoti, tai ir isvaziuokite. juk raso, kad smogas apima miesta-kokios dar informacijos jums reikia? Juk niekas nepasiruoses evakuoti visa Alytu, taigi, gelbekites kas kaip galit.
Neramu2019-10-21
Žmonės dirbs elektros pastoti esančioje prie pat Miklusenu gyvenvietės o ten užterštumas didelis
Nesuprantu2019-10-21
Žmonės visi dirba savo darbą, ir daro ką gali ...nustokit putot ir piktintis viskuom.Viskas yra parašyta kuo aiškiausiai, ir informacijos tikrai pakanka.
ora2019-10-21
Tai kokia šiandien, 20 dieną, padėtis? Jau seniai turėjo būti paskelbta per radiją, ne tik internete. Aišku, kad padėtis šūdina.
Tai kiek prie tos bangos parodė ?2019-10-20
Ar gal jau net tokių skaičių toj puskutej nera ? :)))
Laukiam informacijos.....2019-10-20
Laukiam informacijos iš visų matavimo stotelių... nuo ryto jokių duomenų.... 17 00 val paskutiniai duomenys ir tai be jokių skaičių... o dabar jau 21 37... ??? Kur indormacija???
ALGIS2019-10-20
tai kad foto tai nijoles baznycia
monika2019-10-20
Netikiu visais šitais grafikais, info aiškiai vėluoja, yra netiksli.
Dzonis2019-10-20
Laukiame matavimu rezultatu is Luksnenu gyvenvietes. Kodel taip ilgai matuojama 21 amziuje? Pagal technologojas pakanka 60 min nustatyti koks uzteržtumas yra ore.....k
KODEL matuojama snd 20 d, po pietu kai vejas buvo pasisukes i Luksnenu krypti 22val , 19 dienos išvakarese? Rezultatai ir matavimai yra paveluoti. NEJAUGI negalima buvo matavimus atlikti pagal vejo krypti ir nustatyti koks kenksmingumas buvo tuo metu?
Pabodo2019-10-20
Skaityti,kaip mobili taip mobili,sakyčiau visiškai ne mobili stotelė,kadangi prisirišo prie vienos vietos,įdomu kas dedasi aplink-Butrimiskese,l Alytuje,Pulko g.
Rita2019-10-20
Kodėl nėra informavijos apie užterštumą Putinų, Dainavos mikrorajonuose? Negi ten puikus oras. Ši tragedija sukrėtė šalį, o Alytaus vadovai žinoma abu, dar nori visokių Lezų, tai pražudysite gyventojus? Dabar merai laksto, o kaip jie kitaip turi elgtis? Baikit liaupsint, valvokit apie save.
[email protected]2019-10-20
O MERAS KODEL BE KAUKES JUK JIS IR ZMOGUS
Vienintelis Alytaus meras ir prie jo prisijungęs aplinkos ministras2019-10-20
Baigėsi rinkimai ir niekam nebeįdomus Alytus ir jo gyventojai. Ką reiškia kai skiriami neprofesionalai į ministrus ypač į vidaus reikalų. Lietuvos ekstremalių situacijų valdymo centro aplamai negirdėti. Vienintelis Alytaus meras ir prie jo prisijungęs aplinkos ministras deda įmanomas ir neįmanomas pastatangas likvyduoti gaisrą. Stiprybės Jums.
V2019-10-20
Įdomu, ką šiuo metu įmonės vadovas veikia......... Jis turėtų atsakyti už visą šio gaisro žalą.
jonas2019-10-20
jo meras neziuri nei saves pastoviai gaisro vietoje daro ka gali padaryt sudetinga cia situacija ,bet eina i prieki ,sekmes
Jau nusisuko nuo miesto2019-10-19
Bet tarša išliks didelė, rytoj venkite būti lauke.
kazin2019-10-19
kazin,kaip atrodo ,dumu debesis zemelapyje,kai vakare pasisuko i miesto puse?
Merui čia buvo rimtas ir nelengvas isbandymas2019-10-19
Jaunas ir kaip žmogus, jaunas ir kaip politikas, todėl padarė ir nelabai gerų sprendimų , bet išbandymą kaip žmogaus jis tikrai išlaikė. Ejo, dalyvavo, kaip mokėjo , kaip sugebėjo taip darė , bet darė tikrai nuosirdziai ir tai matesi. Ir eis dar ten ne kartą, net neabejoju tuo, nes aš tikiu, kad jis zmogus,kuris taip pat jaučia atsakomybe prieš tuos ir už tuos, kurie juo pasitikėjo . Galime tik pasidziaugti, kad turime tokį šaunu mera ir palinkėti jam sėkmės.Tuo pačiu ir mums visiems, nes laukia dar ne viena sudėtinga diena.
tu baravykas2019-10-19
kur tie putų atakuotojai
Pagarba merui ir visiems gesinantiems gaisrą2019-10-19
Ačiū
Brangieji2019-10-19
Stiprybes musu gerbiamam Merui
Brangieji2019-10-19
kodel Jus juodinant ir kaltinat vieni kitus, mes - regionas, visa valdzia Vilniuje, o jiems dzin, savaitgalis. Pamastykit, visas funkcijas pasieme ir miega ramus...Nekaltinkim savu alytiskiu, tas gargaras ir ne su alytiskiu palaiminimu buvo atidarytas.
ALGIS2019-10-19
tai kad foto sv nijoles baznycia
Rita Rita2019-10-19
Reikia ir į prekybos centrą, juk maisto atsargų tai neturi miestelėnai sklepuose. Va, kad su vaikais tąsosi tai čia jau negerai. Sąmoningumo stoka.
monika tu monika2019-10-19
atsimink kartą ir visiems laikams-niekada jokia valdžia nebuvo galima tikėti ir nebus. Nie- ka- da.Tik savo galva. Tik savo.
Alyt2019-10-19
Jau pucia i miesta :) panemune jau dumuose, turetu i senamiesto ateit greit.. slepkites. Mobili stotele daug toliau nuo dumu stovi, kur kvapo ne nejaust..
monika2019-10-19
Po to kas įvyko kas gali tikėti tokia ,,komisija" ar rodikliais. Vaikai visas dvi pirmas dienas būriais ėjo Pramonėj į mokyklas, darželius. Kaip po tokių įvykių galima tikėti tokiais vadovais, tokiais ,,specialistais", kai ir paprastam žmogui buvo viskas aišku. Nei kiek nenustebsiu, jeigu pirmadienį vėl visus suvarys atgal
Rita2019-10-19
Dirbt negalima,nes gali apsinuodinti,o po prekybos centrus vaikščiot su vaikais galima,nes ten nėra jokio pavojaus sveikatai,tik pavojus piniginei????????????
to susirupinau2019-10-19
aiskiai visur sakoma,negi neaisku,kad reik pagal galimybes dingt is miklusenu ir kuo greiciau...ot nesusiprateliai
Susirupinau2019-10-19
Galbut butu galima siuose straipsniuose skelbti ir kokia turetu buti zmoniu reakcija i siuos rodiklius, kokios rekomendacijos
Pvz. Rekomenduojama likti namuose, neiti i lauka, arba rekomenduojama kuriam laikui isvaziuoti is namu. Ir pan.
Tikrai Miklusenuose daug senyvo amziaus zmoniu, daug ir vaiku. As pati dingciau is namu bent savaitei, nesvarbu kur. Bet kol straipsniai sako tik rodiklius “aukstas”, “zemas”, “vidutinis”, ne visi gali i tai reaguoti atitinkamai.
Tomas2019-10-19
„Miegokite ramiai”
Ministras2019-10-19
Gal pirštu parodė kur matuoti , tai ir tarša atsirado.O ugdymo įstaigose ar kas pamatavo kas ten dedasi ??
alytus2019-10-19
kai atvaziavo ministrai tai ir kenksmingumas atsirado anksciau buvo normos ribose
Faktas2019-10-19
Čia jau nieko nebereikia skelbti, nes viskas po fakto jau. Zmones, ypatingai vaikai kurių organizmas dar tik bręsta ir formuojasi šito brudo gavo sočiai atlapotais langais ugdymo istaigose. Bent jau pirmą dieną po avarijos tai tikrai. Ka kalbėti apie Miklusėnų gyventojus ? Ten dešimtmečiams praktiškai nebegyvenama zona. Viskas uztersta.O uz tą dainele kelias dienas dainuojama 'sveikatai pavojaus nėra, taršos nera' juos visus, šituos 'dainorelius' rei kė tų su ka bin ti ant stul pų ir pa lik ti var noms pri bai gti. Pa ra zi tai. Ir matote, rašau skiemenimis, nes jie gali labai išsigąsti , juos tai dar gali kažkaip įžeisti.Ju orumą ir garbe.Apie ką jie net nesapnave, bet užtat ohoho kaip moka ginti. Ginti tai, ko neturi ir kovoti už tai, ko nėra .Užtat kai reikia kažką realiai padaryti būna va taip, kaip dabar buvo Alytuje.
Gyventoja2019-10-19
Benzenas ir tie lakieji junginiai dauguma yra kancerogenai, veikiantys centrine nervų sistemą, sukeliantys ilgalaikius ląstelių pakitimus, kas gali atsiliepti įvairiais negalavimais, apsigimimais, vėžio susirgimais ir t.t. Taip išeina, kas pavojingiausia, tu teršalų konkreciu koncentracijų ore paskelbti nereikia?
Nu va2019-10-19
Tai kas dabar atsakys už 'pavojaus nėra , užterštumo nėra '? Vaikai ėjo į mokyklas, darželius, ką jūs su jais padarėte ? qrvos jūs qrvos.
traffix.lt