2 c Alytus
Penktadienis, Gruodžio 4d.
Alytaus rajonas
2019 Spalio 2d.
0

Savivaldybės kompensacijų už pakeistus katilus sulauks gyventojai, gavę APVA mokėjimus

title

Alytaus rajono gyventojai informuojami, kad pagal Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimo namų ūkiuose programą savivaldybės 10 proc. kompensaciją gali gauti Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA ) projekte dalyvaujantys asmenys, kurie yra patvirtinti gausiantys negrąžinamąją subsidiją iš APVA.

Kaip sakė Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistė Aušra Kuldaitė, šiemet Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimo namų ūkiuose programos projekto registracijos formas APVA pateikė  91 Alytaus rajono gyventojas.

„Paramą už pakeistus katilus gaus 86 gyventojai. Jie galės kreiptis į savivaldybę dėl 10 proc. kompensacijos suteikimo tik tada, kai gaus lėšas į savo banko sąskaitą iš APVA“ , – sakė specialistė.

A. Kuldaitė atkreipia gyventojų dėmesį, kad kreipdamiesi į savivaldybę dėl 10 proc. kompensacijos kartu su prašymu turi pateikti: dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę  naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą išduotų pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopija); nefektyvesnių šildymo technologijų įrangos įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo fizinio asmens nuosavybėn (įrangos perdavimo–priėmimo aktas, sąskaita faktūra ir kiti dokumentai) įrodančių dokumentų kopijas; banko sąskaitos išrašo ar kito dokumento kopiją, kuri patvirtina, kad buvo gautas finansavimas iš APVA; dokumentus, įrodančius, kad efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai įrenginys įrengtas namų ūkyje, kuris yra Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje (Nekilnojamo turto registro išrašas).

Prašymas kompensuoti 10 proc. patirtų išlaidų seno, neefektyvaus katilo keitimui ir Alytaus rajono savivaldybės energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimo projektų kompensavimo tvarkos aprašas skelbiami savivaldybės interneto svetainėje Arsa.lt“, – sakė A. Kuldaitė.

Pasak specialists, paraiškas dėl neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimo namų ūkiuose Aplinkos projektų valdymo agentūrai, taip pat pasinaudoti savivaldybės kompensacija, gyventojai galės vėl teikti nuo kitų metų sausio 2 d.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) projektas „Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose“ 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2 – LVPA-V-111 priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“.

Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą namų ūkiuose.

Projekto uždavinys - paskatinti namų ūkius neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus pakeisti į efektyvesnes technologijas (šilumos siurblius, biokuro granulėmis kūrenamus katilus, atitinkančius 5 klasę), taip sumažinant pirminės energijos suvartojimą šilumos gamybai ir karšto vandens ruošimui, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

Planuojama, kad senų katilų pakeitimas naujais individualiais katilais bei kitomis efektyvesnėmis technologijomis leis daugiau nei 40 proc. sumažinti šiuo metu namų ūkiuose individualiai sunaudojamo biokuro kiekį. Kartu bus sumažinta ir oro tarša - dėl mažiau sunaudojamo biokuro bus mažiau į aplinką išmetama kietųjų dalelių.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

Projekto vertė – 15 mln. Eur. 


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt