0 c Alytus
Antradienis, Gruodžio 1d.
Švietimas
2019 Rugpjūčio 22d.
5

Alytuje veiks daugiau progimnazijų, mokytojų laukia apmokėjimo už darbą naujovės

title

Prieš keletą metų Dzūkijos sostinėje veikė vienintelė – Piliakalnio – progimnazija. Atliekant ankstesnę švietimo tinklo pertvarką progimnazijomis jau praėjusiais metais tapo Dainavos, Likiškėlių, Panemunės ir „Volungės“ mokyklos.

Progimnazija – pradines, pagrindines, vidurines mokykla keičianti bendrojo lavinimo įstaiga, kurioje mokomasi 1-8 klasėse. Po progimnazijos mokiniai mokslus tęsia gimnazijose arba profesinėse mokyklose.

Nuo šio rugsėjo progimnazijomis Alytuje taps Šaltinių ir Vidzgirio mokyklos.

Daugiau naujienų – nuo rugsėjo visų bendrojo, profesinio, neformaliojo ugdymo mokytojų darbo krūvis ir užmokestis bus skaičiuojamas pagal patobulintą etatinio darbo užmokesčio modelį, papildomai Lietuvos mokytojų atlyginimams skiriama 14 mln. Eur keturiems šių metų mėnesiams, atitinkamai didesnės lėšos bus numatytos ir nuo 2020 m. sausio 1 d.

Etatinio darbo apmokėjimo esmė – atlyginimas bus skaičiuojamas nebe už kiekvieną pamoką, bet bendrai už visą darbo krūvį.

Mokyklos vadovas nustatys kiekvieno mokytojo darbo krūvį, veiklas, užmokestį.

Mokytojo etatą sudarys 1 tūkst. 512 val. per metus, mokytojo darbo laiko norma per savaitę - 36 val.

Mokyklos pasitvirtins konkrečias darbo apmokėjimo tvarkas, kurios turės būti derinamos su darbo taryba arba mokykloje veikiančia profesine sąjunga.

Svarbiausi etatinio patobulinimai nuo rugsėjo 1 d.:

    Etatas susidės iš dviejų kategorijų darbo valandų:

1) pamokų ir pasiruošimo pamokoms, mokinių darbų vertinimo, vadovavimo klasei

2) veiklų mokyklų bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti. Anksčiau buvo nustatytos trys etatą sudarančios veiklų rūšys, tačiau mokyklų bendruomenės skundėsi, kad toks skaičiavimas yra keblus.

Pirmą kartą vadovavimo klasei valandos diferencijuojamos pagal klasių dydį. Ne mažiau kaip 152 metinės val. – jei klasėje mokosi iki 11 mokinių, ne mažiau kaip 180 val. – jei 12-20 mokinių, ir ne mažiau kaip 210 val., jei klasėje mokosi daugiau kaip 21 mokinys.

Pamokoms pasiruošti ir mokinių darbams vertinti skirtos valandos taip pat diferencijuojamos pagal mokomuosius dalykus ir klasės dydį – didesnė klasė, daugiau ir laiko pasirengimui, mokinių darbų taisymui. Tai leis teisingiau atlyginti iš darbų taisymą, nes skiriasi darbo krūvis priklausomai nuo klasės dydžio – ar ją sudaro 12 mokinių, ar 30. Apibrėžta, kad valandos pasiruošti pamokoms ir mokinių darbams vertinti sudaro 40-60 proc. nuo kontaktinių valandų.

Pirmą kartą aiškiai apibrėžti ir atskirais dokumentais įtvirtinti veiklų mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui sąrašai. Etate numatyta valandų veikloms mokyklos bendruomenei ir tobulėjimui minimali riba - 102 metinės valandos. Tai valandos darbui su tėvais (tėvų konsultavimas, informavimas, bendravimas, bendradarbiavimas), valandos mokyklos veiklos planavimui ir tobulinimui (dalyvavimas pasitarimuose, posėdžiuose), profesiniam tobulėjimui.

Papildomai numatytos ir galimos, bet mokytojui neprivalomoms veiklos, kurios galėtų sudaryti iki 400 metinių valandų ir galėtų būti įtrauktos į darbo krūvį: dalyvavimas darbo grupėse, mokyklos savivaldoje, metodinė veikla, mokyklos ugdymo programų rengimas, patirties sklaida (mentorystė, kolegų konsultavimas, atviros pamokos, kvalifikacijos tobulinimo programų, seminarų rengimas ir kt,), vertinimas ir ekspertavimas (egzaminų, mokytojų veiklos, ugdymo proceso, kt.), edukacinių veiklų organizavimas, profesinis tobulėjimas.

Pateiktos rekomendacijos dėl mokytojų, turinčių skirtingas kvalifikacines kategorijas, darbo laiko sandaros. Pavyzdžiui, pradedantiems mokytojams skirti pakankamai laiko profesiniam tobulėjimui ir būtinų mokytojo profesijos kompetencijų įtvirtinimui, o aukščiausią eksperto kategoriją turintiems mokytojams – laiko veikloms dalijantis sukaupta patirtimi.

Profesinių švietimo sąjungų siūlymu ir bendradarbiaujant su jomis, pirmą kartą parengtos mokytojų darbo grafiko sudarymo nuostatos. Jose apibrėžta, kad turi būti užtikrinti ne tik darbo laiko, bet ir poilsio laiko reikalavimai. Įtvirtinta nuotolinio darbo galimybė toms funkcijoms atlikti, kurios gali būti vykdomos kitoje vietoje negu mokykla.

Numatyta, kad bendrojo ugdymo pamokos sudarytų ne daugiau kaip 888 val. (60 proc.) iš 1 tūkst. 512 etato valandų, tik pradedantiesiems – 756 val. (50 proc.). Mokytojo, dirbančio pagal pradinio ugdymo programą, pareigybė formuojama, kai jam per metus skiriama 700 ir daugiau kontaktinių valandų.


Komentarai

5
Komentuoti
mokine2019-08-25
Mokytojams pagal darba ir atlyginimai dideli ir atostogauja perdaug...ir nereik lia lia cia....tegu kasininkem dirba jei nenori-atsiras sociai ale mokytoju
Vasia2019-08-23
tiems mokytojams algos dar per dideles.
Mama2019-08-22
Matome,kokio lygio gimnazijos,jeigu priima be atrankos net ir profesinėms nelabai tinksnčius.Ne mokslas 9_10 kl.vyktų ,o pasityčiojimas kaip Dzūkijos pagr .Jaunimo mokykloj pabūna ir vėl grįžta.Džisukitės Šaltiniai.
Nu ir? 2019-08-22
O,, Saltiniai,, negalejo likti pagrindine???? Betvarke padaret! Vaikai po 8 klasiu eina i gimnazijas (net ir baige prastais pazymiais). Nors puikiai dar galetu mokytis pagrindineje. Ir jau po 10 klasiu rinktis savo kelia.
gaila2019-08-22
Gaila.kad galima pasigirti tik iškabų pakeitimais,o ne tinklo pertvarka pagal audito rekomendacijas.Kiek dar keisis iškabos ant ištuštėjusių mokyklų?
traffix.lt