5 c Alytus
Šeštadienis, Balandžio 4d.
AlytusAktualijos
2019 Birželio 28d.
3

Nuo rugpjūčio 1 d. Alytuje brangs geriamasis vanduo ir nuotekų tvarkymas (NAUJOS KAINOS)

title

Rugpjūčio 1 d. keičiasi UAB „Dzūkijos vandenys“ teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019-06-12 nutarimu Nr. O3E-198 „Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ nustatė perskaičiuotas paslaugų kainas, kurios bus pradėtos taikyti nuo  rugpjūčio 1 d.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos perskaičiuotos įvertinant pardavimų apimčių ir vartotojų kainų indekso pokyčius, elektros energijos kainų pasikeitimą, technologinių medžiagų (kuro) kainų pasikeitimą, mokesčių už valstybinius gamtos išteklius pasikeitimą, darbo užmokesčio pasikeitimą bei LR finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčius ir kt.

Perskaičiavus kainas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams ir vartotojams didės 0,15 Eur/m3, be PVM mokesčio (0,18 Eur/m3 su PVM). Iš to skaičiaus geriamojo vandens kaina – 0,06 Eur/m3, nuotekų tvarkymo kaina – 0,09 Eur/m3. Tad jeigu Alytaus miesto gyventojai šiuo metu už vieną kubinį metrą vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas moka 1,91 Eur, nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. reikės mokėti 2,09 Eur.

Pastovioji kaina – atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos gyventojams vidutiniškai sumažėtų 0,02 Eur apskaitos prietaisui (butui) per mėnesį be PVM (0,03 Eur su PVM). Šiuo metu daugiabučių namų gyventojai moka 2,06 Eur per mėnesį, reikės mokėti 2,03 Eur per mėnesį, individualių namų gyventojai moka 1,52 Eur, o reikės mokėti 1,50 Eur per mėnesį.

Įvertinus kainų pasikeitimą, vidutiniškai daugiabučiuose namuose gyvenančių šeimų išlaidos už vandenį ir nuotekų tvarkymą (įskaitant karšto vandens naudojimą) padidėtų apie 1,17 Eur per mėnesį, individualių namų – apie 1,36 Eur per mėnesį.

Abonentams (juridiniams asmenims) taikoma paviršinių nuotekų tvarkymo kaina gerokai mažėja, t. y., 0,04 Eur/m3 be PVM. Šiuo metu jie moka 0,17 Eur/m3 be PVM, patvirtinus naujas kainas, nuo rugpjūčio 1 d. reikės mokėti 0,13 Eur/m3 be PVM.

Kitos kainos – nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą, atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo kaina – nebuvo perskaičiuojamos ir nesikeis. Detaliai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainos atskiroms abonentų kategorijoms, kurios bus pradėtos taikyti nuo rugpjūčio 1 d. pilnai pateikiamos ČIA:

I. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus

 

Kaina Eur

(be PVM)

Kaina Eur

(su 21% PVM)

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.:

1,73 Eur/m3

2,09 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimas

0,58 Eur/m3

0,70 Eur/m3

- nuotekų tvarkymas

1,15 Eur/m3

1,39 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina:

 

 

- kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,68 Eur butui per mėnesį

2,03 Eur butui per mėnesį

- kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

1,19 Eur butui per mėnesį

1,44 Eur butui per mėnesį

II. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus

 

Kaina Eur

(be PVM)

Kaina Eur

(su 21% PVM)

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.:

1,70 Eur/m3

2,06 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimas

0,57 Eur/m3

0,69 Eur/m3

- nuotekų tvarkymas

1,13 Eur/m3

1,37 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina

4,45 Eur namui per mėnesį

5,38 Eur namui per mėnesį

III. Individualių namų gyventojams

 

Kaina Eur

(be PVM)

Kaina Eur

(su 21% PVM)

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.:

1,73 Eur/m3

2,09 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimas

0,58 Eur/m3

0,70 Eur/m3

- nuotekų tvarkymas

1,15 Eur/m3

1,39 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina:

 

 

- kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,24 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

1,46 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

- kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

1,17 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

1,42 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

IV. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms už geriamąjį vandenį, naudojamą karšto vandens ruošimui

 

Kaina Eur

(be PVM)

Kaina Eur

(su 9% PVM)

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.:

1,70 Eur/m3

1,85 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimas

0,57 Eur/m3

0,62 Eur/m3

- nuotekų tvarkymas

1,13 Eur/m3

1,23 Eur/m3

Pardavimo kaina, kai įrengto apskaitos prietaiso prieš karšto vandens ruošimo įrenginius skersmuo:

 

 

- DN20

1,84 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

2,01 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

- DN25

3,22 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

3,51 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

- DN32

4,61 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

5,02 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

- DN40 – DN65

9,21 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

10,04 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

V. Įstaigoms, organizacijoms, gamybos ir kt. įmonėms:

Patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas

 

Kaina Eur

(be PVM)

Kaina Eur

(su 21% PVM)

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.:

1,70 Eur/m3

2,06 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimas

0,57 Eur/m3

0,69 Eur/m3

- nuotekų tvarkymas

1,13 Eur/m3

1,37 Eur/m3

Kitoms reikmėms sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas

 

Kaina Eur

(be PVM)

Kaina Eur

(su 21% PVM)

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.:

1,81 Eur/m3

2,19 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimas

0,68 Eur/m3

0,82 Eur/m3

- nuotekų tvarkymas

1,13 Eur/m3

1,37 Eur/m3

Pardavimo kaina:

Pardavimo kaina, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo:

Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį

Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį

- DN15

1,68

2,03

- DN20

1,84

2,23

- DN25

3,22

3,9

- DN32

4,61

5,58

- DN40 – DN65

9,21

11,14

- DN80

27,64

33,44

- DN100

46,06

55,73

- DN150 ir daugiau

138,19

167,21

Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą

 

Kaina Eur

(be PVM)

Kaina Eur

(su 21% PVM)

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

0,012 Eur/m3

0,015 Eur/m3

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

0,009 Eur/m3

0,011 Eur/m3

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą

0,002 Eur/m3

0,002 Eur/m3

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą

0,001 Eur/m3

0,001 Eur/m3

Mokesčiai už kitas išleidžiamose nuotekose teršiančias medžiagas, kurių koncentracijos viršija Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, skaičiuojami pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus ir tvarką.

 

 

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina

 

Kaina Eur

(be PVM)

Kaina Eur

(su 21% PVM)

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina

0,13 Eur/m3

0,16 Eur/m3

VI. Atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina:

18,09 Eur/t be PVM (21,89 Eur/t su 21% PVM)


Komentarai

3
Komentuoti
[email protected]2019-07-30
JO VANDENI LABAI JAU DAUG KALKIU O LIEPIA PER DIENA 3 LTR. VANDENS ISDERTI
jonas2019-07-26
merukas jau kainas kelia manau reikia vagis vandens geriau kontroliuot mazai kas tikrina
EEE2019-07-17
Gal ir vandens kokybė tuomet pagerės, nes neįmanoma gerti,- vienos kalkės
traffix.lt