1 c Alytus
Penktadienis, Gruodžio 4d.
Švietimas
2019 Kovo 29d.
0

Alytuje tęsiamas socialinio darbo su jaunimu gatvėje projektas (LAIKAS POKYČIAMS ALYTUJE II)

title

Nuo 2019 m. sausio 1 dienos VŠĮ Alytaus miesto bendruomenės centras, gavęs Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą, sėkmingai tęsia socialinį darbą su jaunimu gatvėje,  įgyvendindamas projektą „Laikas pokyčiams Alytuje II“.

Startą šiam darbui su jaunimu gatvėje davė VŠĮ Alytaus miesto bendruomenės centro projektas „Laikas pokyčiams Alytuje“, įgyvendintas  2017 m.  INTERREG V-A Lietuvos Lenkijos programos lėšomis, kurio metu naudojantis partnerių iš Lenkijos patirtimi buvo sukurta gatvės darbuotojų programa, išleista brošiūra, surengti mokymai specialistams.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. Centras įgyvendino naują projektą „Laikas pokyčiams Alytuje“ I, finansuojamą nacionalinėmis Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, laimėjus Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 m. konkursą. Projekto lėšomis buvo įdarbino du socialiniai darbuotojai, kurie tęsė šį darbą, ieškodami kontaktų su jaunimu (nuo 14 iki 29 metų), leidžiančiu laiką gatvėje, organizavo veiklas, didinančias jaunuolių sąmoningumą žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijos klausimais. Atsižvelgiant į jaunimo poreikius per individualius ar grupės pokalbius, kitų formų veiklas darbuotojai teikė įvairią informaciją apie medicinines, psichologines, socialines ar kitos pagalbos galimybes, įtraukė  jaunimą į savanorystę miesto organizacijų ar kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose, siūlė jiems įvairių aktyvių užimtumo veiklų (sporto, saviraiškos, edukacinių) trijose Alytaus seniūnaitijose (Dainavos, Senamiesčio, Kurorto).

Tokiu būdu buvo  stengiamasi mažinti gatvėje laiką leidžiančių jaunuolių socialinę atskirtį bei didinti jų aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime. Nors buvo dėtos visos pastangos, dirbo šiam darbui atsidavę darbuotojai, tačiau pusę metų trunkantis projektas neaprėpė visų probleminių jaunimo susibūrimo vietų, todėl buvo numatyta toliau tęsti darbą su jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje, tose pačiose seniūnaitijose. Nuo 2019 m. pradžios Centras vykdo tęstinį projektą „Laikas pokyčiams Alytuje II“, finansuojamą Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, laimėjus Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2019 m. konkursą. Šio projekto vykdymo laikotarpiu (pabaiga 2019 m. gruodžio 31 d.) planuojama užmegzti ryšį su ne mažiau kaip 50 jaunuolių (unikalių asmenų) ir 25 naujų kontaktų, suorganizuojant 10 veiklų jaunimo grupėms ir 10 veiklų, nukreiptų į darbą su individualiais atvejais. Taip pat planuojama, siekiant dirbti su bendruomene ir įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, suorganizuoti  2 veiklas darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje ir 2 veiklas su bendruomene, rengti reguliarius komandos susitikimus.

Gatvės darbuotojo Ado mintys: “Kiek teko susipažinti su jaunuoliais iš gatvės, priežasčių, kodėl taip nutinka, yra daug.  Galima paminėti keletą svarbesnių - tai šeimų socialinė atskirtis dėl skurdžios materialinės padėties. Tokios šeimos yra linkusios sudaryti uždaras bendruomenes, su uždaromis kiemo aikštelėmis, užaru auklėjimu, savomis taisyklėmis. Taip pat emigracija vieno ar kelių šeimos narių; buitinis alkoholizmas; vaikų nepriežiūra; motyvuotų nemokamų laisvalaikio praleidimo centrų stoka tiek pačiam jaunimui, tiek jų  tėvams. Kitaip vadinamas motyvuotas šeimų, jaunuolių užimtumas. Tai keletas esminių priežasčių Alytuje, kurios priverčia jaunuolį didžiąją dienos  laiko dalį  būti  gatvėse ir  namų laiptinėse, parkuose bei kitose  landynėse, taip  atsirandant pavojingam gyvenimo tarpsniui  su savo taisyklėmis, problemomis, iššūkiais. Aš tikiu, kad savo buvimu gatvėje tapsime tarpininkais tarp socialinės atskirties skirtumų, kelsime jaunų žmonių sąmoningumą. Padėsime jiems bandydami sumažinti žalą, kurią jie patiria, vienaip ar kitaip neteisingai elgdamiesi, neteisingai pasirinkdami. Jaunas būdamas ir pats gatvėje praleisdavau daug laiko, man ši veikla asocijavosi su paauglyste, su griežtų taisyklių ir kontrolės nebuvimu”.

Pasak gatvės darbuotojos Rasos “Esame čia tam, kad būtume su jaunuoliu, kuris jaustų, kad yra ne vienas, kad rūpi, kad jis YRA, nėra nematomas (dėl to atsiminti vardą, kreiptis vardu yra labai svarbu). Kai vienoje iš jaunimo susibūrimo vietų (Sporto ir rekreacijos centre Dainavos seniūnaitijoje) pradėjome ateiti reguliariai du kartus per savaitę, siūlydami konkrečią veiklą - stalo teniso žaidimą, ne vienas iš jų patys klausia: „kada ateisit kitą kartą?“ Kartais jie dingsta, atsiranda kiti, tie dingsta, anie vėl sugrįžta... Nesame svetimi, baimės, kad jie mūsų neįsileis į savo „laisvą plotą“ nepasiteisino, žinoma, bendraujame su jais tiek, kiek jie leidžiasi, stengdamiesi nemoralizuoti, neperžengti jų ribų... Gatvės darbas kitoks, negu dauguma kitų darbų: čia nieko nesuplanuosi, nežinai, bus jaunimo, ar nebus, kiek bus, ką jie norės veikti ir t.t. Tai ir savęs pažinimo mokykla: atrandi naujų talentų savyje, improvizuoji, mokaisi iš savo klaidų: padarai kokią klaidą, taip greit neištaisysi, jaunuolis jau pasigavo tavo silpną vietą... O juose ieškome jo stiprybių: kuo jis domisi, ką moka geriausiai (nors kartais jis nieko nenori, nežino, ką moka), mūsų, gatvės darbuotojų užduotis – jį įtraukti... Nors dažnai, tiesiog būti kartu, žaisti kartu... Iš  jaunimo visada yra ko pasimokyti. Mokome juos, bet iš jų nemažai taip pat gauname.”


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt