14 c Alytus
Pirmadienis, Balandžio 6d.
AlytusAktualijos
2019 Sausio 9d.
2

Alytaus daugiabučiuose norima pakeisti apie 20 tūkst. vandens skaitiklių

title

Nuo 2019 metų sausio Alytaus miesto daugiabučių namų butuose pradedami keisti šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisai, kurie butuose buvo sumontuoti 2012–2014 metais.

Iš viso per 2019–2020 metus miesto 334 daugiabučiuose namuose planuojama pakeisti 18 tūkst. 243 prietaisų.

Visus atsiskaitomuosius šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisus Alytaus mieste įrengia ir eksploatuoja UAB „Dzūkijos vandenys“, todėl  darbus vykdys šios bendrovės darbuotojai, jiems bus išduoti specialūs darbo pažymėjimai.

Šalto vandens apskaitos prietaisai darbo dienomis bus keičiami 8–20 val. Siekiant, kad prietaisų keitimas vyktų sklandžiai ir gyventojai nebūtų trukdomi darbo valandomis, didžiąją dalį prietaisų numatoma keisti po darbo valandų, 16–20 val., bei savaitgaliais 10–20 val.

Apie prietaisų keitimo darbų pradžią konkrečiame daugiabutyje namo administratorius ar bendrijos pirmininkas bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu siunčiamu pranešimu ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki planuojamų darbų pradžios. Taip pat mažiausiai prieš 3 dienas daugiabučių namų laiptinėse esančiuose stenduose arba ant laiptinių durų bus iškabinti skelbimai su informacija apie numatomą prietaisų keitimo laiką tame daugiabutyje.

Bendrovė „Dzūkijos vandenys“ tikisi gyventojų, kurių butuose bus keičiami skaitikliai, geranoriškumo, bei prašo skelbimuose nurodytu laiku būti namuose. Tuo atveju, jeigu skelbime nurodytu laiku gyventojai negalės būti namuose, jie turi skambinti skelbime nurodytais telefonų numeriais: 8 698 59815, 8 700 55510 ir nurodyti jiems patogų skaitiklių keitimo laiką bei kontaktinį telefono numerį. Keičiant skaitiklius, laikinai gali būti nutrauktas šalto vandens tiekimas.

Prietaisų tinkamumą naudojimui reglamentuoja LR metrologijos įstatymas bei poįstatyminiai aktai. Pagal nustatytus reikalavimus, skaitikliai daugiabučių namų butuose privalo būti metrologiškai patikrinami ne rečiau kaip kas 6 metus. Patikrą gali atlikti tik atitinkamus pažymėjimus turinčios specialios laboratorijos.

Šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisus (skaitiklius) daugiabučių namų butuose UAB „Dzūkijos vandenys“ pradėjo įrenginėti ir keisti nuo 2005 metų pabaigos. Pagal šiuos prietaisus yra atsiskaitoma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, todėl jie yra priskiriami teisinės metrologijos objektams.

Gyventojams atsisakant į butą įsileisti skaitiklių keisti atvykusius darbuotojus ar nesudarius sąlygų šalto vandens skaitiklių pakeitimui, vadovaujantis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis“, pasibaigus butuose sumontuotų skaitiklių metrologinės patikros galiojimo laikotarpiui, šalto geriamojo vandens suvartojimas nustatomas pagal apskaičiuotą vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui, dauginant iš koeficiento 2. Taip apskaičiuotas šalto geriamojo vandens suvartojimas taikomas iki skaitiklio pakeitimo.

Gyventojai, atliekantys remonto ar rekonstrukcijos darbus patalpose, kuriose įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens apskaitos prietaisai, primygtinai raginami nepabloginti šių prietaisų eksploatavimo ir priežiūros sąlygų – negalima skaitiklių paslėpti po apdailos plytelėmis, tapetais ar baldais.

Vadovaujantis minėtomis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis“, vartotojas turi leisti vandens tiekėjo atstovui, pateikusiam darbo pažymėjimą, laisvai prieiti prie vandens apskaitos prietaiso tam, kad galėtų jį pakeisti ar patikrinti skaitiklio rodmenis ar pajungimo teisingumą.

Tuo atveju, jeigu atvykę skaitiklių keitimo darbus atliekantys darbuotojai negali laisvai prieiti prie skaitiklio dėl netinkamų skaitiklio eksploatavimo sąlygų, pildomas nustatytos formos aktas. Jame nurodoma, dėl kokių priežasčių negalima pakeisti skaitiklio ir vartotojui suteikiamas 2 mėnesių laikotarpis, per kurį jis privalo tas technines kliūtis pašalinti, t. y., padaryti tinkamą priėjimą prie skaitiklio ir apie tai informuoti vandens tiekėją.

Vartotojui nepašalinus akte nurodytų techninių kliūčių per nustatytą 2 mėnesių terminą ir pasibaigus skaitiklio metrologinės patikros galiojimo laikotarpiui, geriamojo vandens suvartojimas skaičiuojamas pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui, dauginant iš koeficiento 2.

Gyventojų dėmesiui – didžioji dauguma keičiamų šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų – naudoti. Vežant patikrai, skaitiklis išimamas ir į jo vietą dedamas kitas, jau metrologiškai patikrintas skaitiklis. Nors šis procesas nėra naujas, gyventojams vis dar kyla klausimų, kodėl į patikrai išimtų skaitiklių vietą dedami ne nauji, o naudoti skaitikliai. Manoma, kad, galbūt, naudoti skaitikliai yra ne tokie tinkami apskaitai, kaip nauji. Tai klaidinga nuomonė – naudoti vandens apskaitos prietaisai yra tokie pat kokybiški.

Patikrai nuvežtiems naudotiems skaitikliams laboratorijoje atliekamos sudėtingos tikrinimo procedūros ir tik atitikus visus keliamus reikalavimus, jie pripažįstami tinkamais tolesnei eksploatacijai. Atliktą patikrą, o tuo pačiu ir prietaiso tinkamumą naudojimui liudija ant apskaitos prietaisų dedami specialūs LR metrologijos tarnybos nustatyti ženklinimai. Naudoti skaitikliai eksploatuojami, siekiant sutaupyti lėšų, o tuo pačiu gyventojams reikia mokėti mažesnę pardavimo kainą. Naudoti skaitikliai yra eksploatuojami visuose Lietuvos miestuose.

Montuojant naudotą prietaisą, jo pradiniai rodmenys nebūna nuliniai. Dėl to nereikia nerimauti – keičiant išimamą prietaisą kitu, surašomas Vandens apskaitos mazgo keitimo aktas, kuriame nurodomi tiek išimamo, tiek naujai įrengiamo prietaiso rodmenys (vienas akto egzempliorius lieka gyventojui, kitą saugo įmonė). Visais su šalto vandens apskaitos prietaisų keitimu susijusiais klausimais prašome skambinti į bendrovės „Dzūkijos vandenys“ abonentų skyrių tel. 8 700 55510. Informacija bus skelbiama ir internete, ČIA.
 


Komentarai

2
Komentuoti
Nėra2019-01-09
Tegul susimontuoja įvadus bendro naudojimo patalpose ir išsikelia savo apskaitos prietaisus, tada nereikės grasinti, kad bus skaičiuojama dvigubai. Jeigu teikia paslaugą, tai tegul ir elgiasi kaip paslaugos teikėjai.
Daina2019-01-09
Netiesa, kad kokybiški, kai pereitą kartą keitė, tai tas jų kokybiškas 11 kubų per mėnesį įsukdavo. visuomet sunaudodavom 4-5 kubus. Oi daug nervų kainavo, kol pakeitė į kokybišką. Beje, už neteisingai prisuktus kubus, įmonė nekompensavo. Čia man kvepia nešvariu reikalu tas jų keitaliojimas skaitiklių.
traffix.lt