2 c Alytus
Penktadienis, Gruodžio 4d.
VideoreportažaiAlytaus rajonas
2018 Gruodžio 7d.
5

Kas tapo Alytaus rajono metų geriausiais (ATNAUJINTA. VIDEOĮRAŠAS. LAUREATŲ SĄRAŠAS)

title

Istorinėje Dzūkijos vietoje, Punioje, šventiniame renginyje, šiemet pagerbiami labiausiai nusipelnę Alytaus kraštui, rajonui.

Kas yra tie Alytaus rajono geriausieji?

8-ąjį kartą surengtuose apdovanojimuose parengti 8 apdovanojimai, juos sukūrė dizaineris Edmundas Unguraitis.

ATNAUJINTA

Pirmuosius padėkos žodžius tarė Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, pabrėžęs, kad bendruomenėje, kurių rajone yra daugiau nei pusšimtis, smagu girdėti ne tik žodžius ačiū, mama", tačiau ir ačiū, kaimyne".

Meras taip pat pastebėjo, kad visi nominacijų nugalėtojai komisijos buvo išrinkti bendru sutarimu.

Pirmasis buvo apdovanotas Alytaus rajono metų dvasininkas, antroji - kaimo šviesuolė, trečioji - kultūros darbuotoja, ketvirtoji - metų mokytoja. Po to buvo pagerbta medikė, jaunoji asmenybė, ūkininkas ir verslininkas.

Renginį savo pasirodymu vainikavo vokalinė vyrų grupė „Quorum“ ir profesionalių baleto artistų trupė „Classic art“.  

METŲ DVASININKAS

Juozas Bakšys, Butrimonių Išganytojo parapijos klebonas kunigas.

J. Bakšys Butrimonių Išganytojo parapijos klebonu tapo 2009 metais. Klebonas greitai įsiliejo į visos parapijos gyvenimą, savo gražiais darbai užsitarnavo aplinkinių pagarbą.

Pirmiausia parapijiečiams krito į akį pradėta gražiai puoselėti ne tik bažnyčios, bet ir parapijos namų aplinka, kuri tapo neatpažįstama. Taip pat nuolatos pagal galimybes atliekamas bažnyčios einamasis remontas, gerbūvio darbai, atnaujinta įgarsinimo įranga. Vieni iš paskutiniųjų atliktų darbų – su savivaldybės finansine pagalba įsigytas naujas altorius (aukų stalas) ir su vietinių menininkų iniciatyva prie parapijos namų pastatytas paminklinis kryžius, skirtas Lietuvos šimtmečiui ir popiežiaus apsilankymo Lietuvoje įamžinimui.

Klebonas aktyvus visuomeninės veiklos puoselėtojas, renginių dalyvis, aktyviai dalyvaujantis ne tik Butrimonių bendruomenės gyvenime, bet ir savo gimtojo krašto – Mikalavo kaimo bendruomenės „Šilaičiai“ veikloje. Sportas klebonui taip pat nesvetimas: aktyviai dalyvauja Pivašiūnų tinklininkų, butrimoniškių keturatininkų gretose arba tiesiog suburia kaimynus pamėtyti į krepšinio lanką savo kieme.

Butrimonių bažnyčioje tvirtinama bene daugiausia rajone vykstančių santuokų, taip pat vyksta daug krikštynų, o tai liudija artimą klebono ryšį su jaunu žmogumi. Ypatingai daug jaunų šeimų su vaikais susirenka į vakarines Piemenėlių mišias Kūčių vakarą, kur po šv. mišių bažnyčioje vyksta spektaklėlis vaikams ir susitikimas su Kalėdų seneliu. Klebonas lanko ne tik parapijiečių namus, bet ir visų kaimų kapinaites, kuriose Vėlinių laikotarpiu meldžiasi, šventina naujus antkapius. Klebonas skatina jaunimą ir pats kartu su jais dalyvauja katalikiškojo jaunimo veikloje, organizuoja labdarą nepasiturintiems asmenims.

Klebonas aptarnauja ir Trakų r. Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapiją, kurioje taip pat yra aktyvus ir mylimas parapijiečių, čia taip pat netrūksta darbo rūpinantis bažnyčios aplinka, žmonių gerbūviu, klebonas inicijuoja abiejų savo aptarnaujamų parapijų gyventojų susitikimus, organizuoja jų nuvykimą į atlaidus.

Kun. J. Bakšį apdovanojimams pasiūlė  Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Patinskas, Butrimonių Išganytojo parapijos tarybos narys Sigitas Karlonas, Mikalavo kaimo bendruomenės „Šilaičiai“ pirmininkė Danutė Kazakevičienė, Butrimonių jaunimo asociacija „Užaugę ant laiptų!“, prezidentas Andrius Karlonas.

KAIMO ŠVIESUOLĖ

Felomena Lazauskienė, „Lietuvos paštas“ paštininkė, Užubalių kaimo bendruomenės „Užubalių gojus“ pirmininkė.

F. Lazauskienė yra Užubalių, Butrimiškių, Miklusėnų kaimų geros energijos bei iniciatyvų užtaisas. Ji sugeba suburti apie save žmones kilniems darbams tiek bendruomenės, tiek Alytaus seniūnijos labui. Jos pastangomis ir atsidavimu yra įgyvendintas ne vienas projektas, kad būtų sutvarkyta bendruomenės pastatas, suorganizuota vaikų užimtumo stovyklos. Rašydama projektus, ji žiūro naudos ne tik savo bendruomenei, bet į savo veiklą įtraukia ir aplinkines bendruomenes. Daug pastangų deda, dėl kaimo vaikų bei jaunimo užimtumo – organizuoja įvairius sportinius renginius, netgi tinklinio čempionatą Ji pirmas žmogus kaime, į kurį gali kreiptis ištikus nelaimei.

Dirbdama savo tiesioginį darbą „Lietuvos pašte“ ji taip pat dirba ir neatlygintiną socialinį darbą. Jos rūpesčiu gyventojai yra apipirkti, pristatyta jiems vaistai, reikalui esant pati palydi pas medikus. Jos rūpestį ir globą jaučia socialiai remtini gyventojai, ji jiems parveža „Maisto banko“ dalijamus produktus, atveža juos į seniūnijoje vykstančius posėdžius. Jos dėka turime ir žmonių, atsikračiusių nepriklausomybių. Jos iniciatyva buvo pastatyta skulptūra Lietuvos 100-čiui. Tai - žmogus netausojantis savęs, o dirbantis dėl kitų.

F. Lazauskienę pasiūlė Alytaus seniūnija.

KULTŪROS DARBUOTOJA

Rasa Janeliūnienė, Alytaus rajono kultūros centro choreografė.

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro choreografė R. Janeliūnaitė turi šešis kolektyvus: merginų liaudies šokių kolektyvą ir linijinių šokių grupė (Daugų skyriuje), vyresniųjų šokių kolektyvas ,,Svirtis“ (Miroslavo skyriuje),  vyriasniųjų šokių kolektyvas ,,Narpulis“, merginų liaudies šokių kolektyvas ir  šiuolaikinio šokio grupė (Krokialaukio skyriuje).

R. Janeliūnienė  baigusi Vilniaus kultūros mokyklą ir įgijusi choreografės specialybę. Alytaus rajone choreografe dirba nuo 2005 metų. Kiekvienais metais dalyvauja respublikiniuose choreografų ir šokių mokytojų teoriniuose praktiniuose kursuose, kur gilina savo teorines ir praktines žinias. 

Ponios Rasos svarus indėlis Alytaus rajono liaudiško šokio kultūros puoselėjime ir plėtojime. Jos paruošti kolektyvai dalyvauja Lietuvos dainų šventėse, vietiniuose, regioninėse ir respublikinėse šventėse. Repertuare – lietuvių liaudies klasikiniai ir šiuolaikinių choreografų sceniniai šokiai.

R. Janeliūnienė verta kultūros darbuotojo vardo už nuopelnus,   vystant choreografijos meną ir koncertinę veiklą.

Laureatę pasiūlė Alytaus rajono kultūros centro administracija.

MOKYTOJA

Janė Žeimienė, Simno specialiosios mokyklos direktorė.

J. Žeimienė yra aktyvi, atsakinga, pareiginga, reikli sau ir šalia esantiems žmonėms, inicijuoja ir padeda įgyvendinti įvairius projektus, visada pilna naujų idėjų. Ji nuolat stengiasi pagerinti ugdymo(si) sąlygas mokiniams, suteikti kuo tinkamesnes darbo sąlygas darbuotojams.

Ponia Janė aktyviai dalyvauja ne tik mokykloje, bet ir Simno mieste, Alytaus rajone organizuojamuose renginiuose. Dažnai renginius ar projektus pati inicijuoja, prisideda juos įgyvendinant, kartu paskatindama mokyklos bendruomenę ir ugdytinius aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, kitomis Alytaus rajono ir šalies institucijomis.

Aktyvus ir kūrybiškas vadybinis J. Žeimienės darbas mokykloje, diegiant naujoves, inicijuojant projektinę veiklą ir telkiant mokyklos bei Simno miesto bendruomenę, sudarė sąlygas įkurti Alytaus miesto Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Simno skyrių. Simno miesto ir seniūnijos gyventojai, matydami Janės aktyvumą, kūrybiškumą, geranoriškumą, tradicijų puoselėjimą noriai tapo TAU studentais.

Laureatę pasiūlė Simno specialioji mokykla, Simno seniūnija, Trečiojo amžiaus universiteto Simno filialas, PSPC Simno ambulatorija, SĮ „Simno komunalininkas“, Alytaus rajono kultūros centro Simno skyrius.

MEDIKĖ

Indrė Vitkienė, VšĮ Alytaus rajono savivaldybės PSPC šeimos gydytoja Simno ambulatorijoje.

I. Vitkienė - fydytoja, kuri po medicinos studijų nesiveržė dirbti į didmiesčius, bet sugrįžo gyventi į gimtąjį Alytaus rajoną, o mėgstamą darbą surado Simne, kur jau dvejus metus dirba šeimos gydytoja VšĮ Alytaus rajono savivaldybės PSPC Simno ambulatorijoje. Ji yra vertinama už profesionalumą, nuoširdumą, su pacientais lengvai randa bendrą kalbą, atidžiai įsigilina į jų nusiskundimus, niekada negaili gero žodžio, šypsenos.

Laureatę pasiūlė Simno seniūnija, PSPC Simno ambulatorija, Simno specialioji mokykla, Trečiojo amžiaus universiteto Simno filialas, SĮ „Simno komunalininkas“, Alytaus rajono kultūros centro Simno skyrius.

JAUNOJI ASMENYBĖ

Greta Jarmalavičiūtė, Daugų Vlado Mirono gimnazijos IVAG klasės mokinė.

G. Jarmalavičiūtė - aktyvi gimnazijos mokinė, dalyvauja įvairiuose konkursuose bei laimi prizines vietas. Pirmas vietas Greta laimėjo rašinių konkurse „Jaunieji Lietuvos patriotai", poezijos festivalio „Laukinės vaivorykštės” konkurse.

G. Jarmalavičiūtė aktyviai veikia verslumo ir ekonomikos srityje, programoje „Junior Achievement Lietuva“ . Ji buvo mokinių mokomosios bendrovės „C&te“ prezidentė, jos vadovaujama komanda 2017 m. buvo pripažinta geriausia Lietuvoje. S

Laureatę pasiūlė Daugų Vlado Mirono gimnazija.

ŪKININKAS

Tomas Panka, Raudonikių kaimo ūkininkas, dendrologas, dekoratyvinių ir retų augalų augintojas, konsultantas.

Ūkininkas apdovanotas už aktyvią veiklą ir materialinę paramą Genių kaimo bendruomenei. T. Panka - pavyzdys visiems, kaip yra mylima žemė ir tausojami  jos ištekliai. Tomas dirba iš senelių paveldėtą žemę, augina įvairių rūšių augalus. Jaunas ir darbštus, niekada neatsisakantis padėti kaimo bendruomenei. Randa bendrą kalbą su įvairių socialinių sluoksnių ir amžių žmonių grupėmis. Padeda savo transportu išvykų ir netekčių atveju. Pasižymi kilniškumu.

Lietuvos 100-mečio proga padovanojo ąžuolą, kuris buvo pasodintas prie bendruomenės namų. Jo dėka bendruomenė buvo pakviesta į nominaciją „Šimtmečio dovanos“. Šį projektą globoja premjeras Saulius Skvernelis. T. Panka dalyvauja parodose, mugėse Vilniaus, Kauno, Klaipėdos botanikos soduose. Žinomas ir už Lietuvos ribų.

Laureatą pasiūlė Genių kaimo bendruomenės pirmininkė Irena Karalukienė.

VERSLININKAS

Gediminas Jegelevičius, UAB „Jundos stalių gaminiai“ direktorius.

Apdovanotas už nuoširdžią materialinę pagalbą kuriant kaimo bendruomenę „Vaisodžiai“, už tai, kad įžiebė Vaisodžių kaimo atgimimo ugnelę, kurdamas darbo vietas, ugdydamas darbo įgūdžius ir kultūrą, už paramą senjorams, aprūpinant juos kuru, pavyzdį jaunoms šeimoms, už ilgametę paramą Punios seniūnijos „Šviežios duonelės-Oninių“ šventei.

Laureatą pasiūlė Vaisodžių kaimo bendruomenė „Vaisodžiai“ ir Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys Gintaras Chščenavičius.


Naujausios žinios

Komentarai

5
Komentuoti
Žeimena 2018-12-08
Tai jei Žeimienė yra metų mokytoja, tai reiškia Alytaus rajono švietimo sistema yra žemiau plintuso.
jo2018-12-08
Vienintelis tinkamas Panka, sveikinam.
gt2018-12-08
Pažiūrėjau video. Šiltas ir jaukus renginys. Renginio vedėja graži.
Ačiū2018-12-07
Buvo geras renginys. Grįžus namo dar kartą pažiūrėjau.
Gyventoja2018-12-07
Negalėjau būti. Ačiū už suteiktą galimybę pamatyti renginį bent neakivaizdžiai.
traffix.lt