17 c Alytus
Penktadienis, Rugpjūčio 14d.
Alytus
2018 Lapkričio 26d.
1

Seimo kontrolierius abejoja alytiškių socialinių pareigūnių sąžiningumu (ATNAUJINTA. KOMENTARAS)

titleSeimo kontrolierius suabejojo Alytaus miesto savivaldybės socialinių pareigūnių sąžiningumu pasikartojus situacijai, kai buvo pateikti skirtingo turinio tais pačiais registracijos numeriais pažymėti (galimai suklastoti) raštai, keliantys abejones dėl savivaldybės pareigūnų sąžiningumo, kompetencijos bei gebėjimų atlikti savo pareigasAsociatyvi Alytausgidas.lt nuotr.

Seimo kontrolierius nustatė, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnių veiksmai atliekant gyventojos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą bei priimant sprendimą dėl socialinės paramos skyrimo pažeidė gerojo viešojo administravimo principą.

Be to, Seimo kontrolierius suabejojo savivaldybės pareigūnų sąžiningumo, kompetencijos bei gebėjimų atlikti savo pareigas bei įvertinę skundo tyrimo metu nustatytas aplinkybes rekomendavo savivaldybės administracijos direktoriui atlikti atsakingų valstybės tarnautojų tarnybinio nusižengimo tyrimą.

Tyrimo metu buvo paaiškėjo, kad Savivaldybės administracijos pareigūnai lankėsi gyventojos gyvenamojoje vietoje bei surašė buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, kuriuose nurodyta, kad gyventojos nerasta namuose ir kurių pagrindu buvo padaryta išvada, kad gyventoja nevykdo piniginę socialinę paramą gaunančių asmenų pareigų, t. y., nesudaro galimybės darbuotojams patikrinti gyvenimo sąlygas ir pateikė siūlymą kompensacijų neskirti.

Susirūpinimą kelia ir tai, kad Seimo kontrolieriui  ir gyventojai buvo pateikti skirtingi, tačiau tos pačios datos ir analogišką registracijos numerį turintys dokumentai.  Įvertinęs šias aplinkybes, Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad pasikartojanti situacija, kai gyventojai pateikiami to paties turinio raštai, o vėliau Seimo kontrolieriui pateikiami kitokio turinio (galimai ištaisius klaidas), tačiau tais pačiais registracijos numeriais pažymėti raštai, neatitinka gero viešojo administravimo principų ir kelia abejonių dėl Savivaldybės pareigūnų sąžiningumo, kompetencijos bei gebėjimų atlikti savo pareigas.

Įvertinęs surašyto pranešimo apie apsilankymą turinį Seimo kontrolierius nustatė, kad jis neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad pranešimas nebuvo įdėtas į voką ir buvo paliktas tiesiog laiptinėje. Seimo kontrolieriaus vertinimu, tokia informacija laikytina asmens duomenimis ir negali būti viešai prieinama bet kuriam asmeniui, be paties duomenų subjekto sutikimo.

„Sprendimas dėl asmens teisės į kompensacijas, laikytinas individualiu administraciniu aktu, kuris sukelia tiesiogines teisines pasekmes asmeniui, todėl  turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) bei atitikti Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, o motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas“, – pažymoje atkreipia dėmesį Seimo kontrolierius.

 Gyventoja skunde Seimo kontrolieriui taip pat nurodė, kad pareigūnai atvykę atlikti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą, apie savo buvusį vizitą pranešė „užkišdami už durų raštelį“. Įvertinęs šias aplinkybes Seimo kontrolierius pažymėjo, kad vien tai, jog gyventojos nebuvo namuose tuo metu, kai Savivaldybės administracijos darbuotojai nusprendė atlikti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą, nesudarė pagrindo tvirtinti, jog gyventoja nesudarė sąlygų atlikti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą.

Atsižvelgdamas į skundo tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierius rekomendavo Savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti, kad gyventojai pateikus prašymą piniginei socialinei paramai gauti, būtų užtikrintas šio prašymo tinkamas nagrinėjimas, o sprendimas dėl teisės į kompensacijas būtų pagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų nuostatomis.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą. Seimo kontrolierių įstaiga taip pat yra Jungtinėse Tautose A lygiu  akredituota nacionalinė žmogaus teisių institucija.

LR seimo kontrolieriaus informacija

ATNAUJINTA

Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotojos Akvilės Voverienės komentaras:
    
- Ši nemaloni situacija susidarė kai asmuo kreipėsi dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo. Paskyrus kompensacijas, Socialinės paramos skyrius gaudavo pakartotinius anoniminius ir neanoniminius gyventojų telefoninius pranešimus dėl galimai neteisėto kompensacijų paskyrimo, nurodant, kad pas asmenį, kuriam paskirtos kompensacijos, nuolat faktiškai gyvena asmuo, kuris nėra deklaravęs gyvenamosios vietos tame būste. Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems asmenims įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 10 punktas numato, kad savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, turi teisę „patikrinusi bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašiusi buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, neteikti kompensacijų ar nutraukti jų teikimą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą būste arba jį išsinuomoja, bet jame faktiškai negyvena, arba kartu su vienu gyvenančiu asmeniu arba bendrai gyvenančiais asmenimis būste nuolat faktiškai gyvena asmuo (asmenys), kuris (kurie) nėra deklaravęs (deklaravę) gyvenamosios vietos būste arba jo nesinuomoja“.

Dėl sprendimo nutraukti kompensacijų skyrimą buvo ne vieną kartą konsultuojamasi su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, taip pat buvo atsižvelgta į gautą namo pirmininko kartu su kitų gyventojų raštišką pranešimą, kuriame jie savo parašais patvirtina, kad pas asmenį, kuriam skirtos kompensacijos nuolat faktiškai gyvena asmuo, nedeklaravęs gyvenamosios vietos tame būste.

Socialinės paramos skyriaus specialistai nėra neigiamai ar šališkai nusiteikę šios situacijos atveju, visą laiką stengėsi pilnai ir išsamiai išsiaiškinti situaciją, ištirti visas aplinkybes susijusias su socialinės paramos skyrimu, ne kartą apie šią situaciją telefonu konsultavosi su Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistais.

Alytaus miesto savivaldybės administracija ėmėsi priemonių Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažymoje nurodytiems trūkumams pašalinti. Šiuo metu inicijuojami pasiūlymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, siekiant patikslinti Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems asmenims įstatymą.


Komentarai

1
Komentuoti
SS2018-11-26
Skundiku salies padavimai. Ne kitaip. Is kur tas pirmininkas ir namo gyventojai zino , kad kaskas gauna kompensacija ar ne. Cia juk mano duomenys ar as gaunu ar negaunu . Kaip suzinojo pasalieciai ???
traffix.lt

Šią savaitę Dzūkijoje

  • Žolinė Pivašiūnuose