25 c Alytus
Ketvirtadienis, Rugpjūčio 6d.
AlytusVerslas
2018 Lapkričio 12d.
0

Prašymai gauti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui laukiami per lapkritį

titleNuotraukų galerijaGalimi pareiškų teikėjai turėtų atitikti SVV subjekto apibrėžimą, o įmonės registracijos vieta, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, deklaruota gyvenamoji vieta ir plėtojamas verslas vystomas Alytaus miesto savivaldybės teritorijojeAsociatyvi Alytausgidas.lt nuotr.

Alytaus miesto savivaldybė kviečia teikti prašymus gauti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui.

Paraiškos priimamos iki lapkričio 30 dienos (imtinai).

EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA

Programos tikslas

Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir formuoti patrauklią investicinę aplinką

Uždavinys, priemonė

Efektyvios  paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemos kūrimas, priemonė 27.01.02.01 skatinti verslą

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti  prašymus, suma

Kvietimui iš viso skiriama iki 60 tūkst. Eur

Bendras kompensacijų iš programos lėšų dydis negali viršyti 2 tūkst. 500 eurų vienam pareiškėjui

Lėšos pagal tvarkos aprašą yra skiriamos SVV subjektui

1. Įmonės steigimo išlaidoms kompensuotiiki 350 eurų dokumentais pagrįstų pradinių steigimosi išlaidų. Pradines steigimosi išlaidas sudaro: mokestis notarui, atlyginimas VĮ Registrų centrui, apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas (šioms išlaidoms gali būti kompensuota iki 100 Eur ir darbų saugos ir priešgaisrinės saugos mokymų išlaidoms iki 250 Eur).

2. Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo daliniam kompensavimuiiki 1 tūkst. eurų, iki 100 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų.

3. Paskolos palūkanų daliniam kompensavimui – iki 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų verslo paskolos palūkanų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 tūkst. 500 eurų.

4. Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų daliniam finansavimui pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus) – iki  50 proc. visų dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 tūkst. eurų.

5. Gavusiam valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti (Lietuvos darbo biržos administruojami projektai)100 eurų vienai darbo vietai įkurti, išskyrus vadovo darbo vietą.

6. Švietimo, mokslo įstaigų ar inkubatorių paslaugos įmonei, kai įmonė plečia savo veiklą ir jai reikalinga įrangos nuoma, lektorių ar mentorių paslaugos ar kai įmonė kuria prototipą:

6.1. kai įmonė plečia ar toliau vykdo savo įprastinę veiklą, finansuojama iki 50 proc. suteiktų paslaugų vertės;

6.2. kai įmonė kuria prototipą, finansuojama iki 100 proc. suteiktų paslaugų vertės.

Tinkami pareiškėjai

Galimas pareiškėjas – atitinka SVV subjekto apibrėžimą, jo įmonės registracijos vieta, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, deklaruota gyvenamoji vieta ir plėtojamas verslas yra Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje

Paraiškų pateikimo būdas ir tvarka

Prašymai skirti lėšų ir jų priedai priimami su lydraščiu ir registruojami savivaldybės administracijos priimamajame arba pateikiami elektroniniu paštu info@alytus.lt, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimu Nr. T-204 (2018-03-29 sprendimo T-66 redakcija) patvirtintu Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašu

Paraiškų rinkimo terminas

Iki 2018-11-30

Kita informacija

Informacija, susijusi su kvietimu, skelbiama interneto portale  http://www.alytus.lt/smulkaus-ir-vidutinio-verslo-skatinimas. Kontaktinis asmuo – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus specialistė Andrė Zenevičienė

Tel. (8 315) 55 139. Mob. tel. 8 620 24409. El. p. andre.zeneviciene@alytus.lt

Fotogalerija


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt

Šią savaitę Dzūkijoje

  • Lietuvaičiai „Lai skamba dainos Lietuvoj“
  • Žydiška gatvelė