5 c Alytus
Antradienis, Balandžio 7d.
AlytusAktualijos
2018 Rugpjūčio 31d.
1

Alytiškiai galės gauti ne tik vienkartinę, bet ir tikslinę, periodinę ar sąlyginę pašalpą

titleAsociatyvi iliustracija

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu patvirtintas naujos redakcijos Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašas.

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos Sonatos Dumbliauskienės, pakeistoje tvarkoje atsiranda galimybė skirti ne tik vienkartinę, bet ir tikslinę, periodinę ir sąlyginę pašalpas. Siekiant teikti piniginės socialinės paramos veiksmingumo, tikslumo ir socialinio teisingumo, nuo šiol parama bus skiriama tik tiems asmenims, kurie susiduria su skurdu ir socialine atskirtimi. Todėl Piniginės socialinės paramos teikimo komisijoje svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo aktyviai bendradarbiaujama su nevyriausybinių organizacijų deleguotais atstovais.

Iki šiol Socialinės paramos skyrius, teikdamas piniginę socialinę paramą, darbingus nedirbančius (taip pat savarankiškai nedirbančius) ar dirbančius (taip pat savarankiškai dirbančius), atsižvelgiant į darbo laiko ar veiklos trukmę, nesimokančius darbingo amžiaus asmenis, gaunančius piniginę socialinę paramą siunčia atlikti visuomenei naudingą veiklą už kiekvieną piniginės socialinės paramos teikimo mėnesį – 32 valandas per mėnesį. Ši nuostata ir toliau  liks nepakitusi, tačiau Socialinės paramos skyrius turės teisę neteikti ar nutraukti socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo nevykdo jam pavestų atlikti visuomenei naudingų darbų arba nuslepia informaciją dėl šeimyninės sudėties, užimtumo, nesudaro sąlygų patikrinti buities ir gyvenimo sąlygas. Visuomenei naudingą veiklą

Socialinės paramos skyrius kviečia atlikti ir nevyriausybinėse organizacijose, veikiančiose socialinės, švietimo, sveikatos, aplinkosaugos srityse ir taip miesto gyventojus prisidėti prie bendruomenės gerovės kūrimo, užimtumo motyvacijos didinimo.

Nuo spalio 1 d. įsigalios įstatymo pakeitimas, kuriame numatyta 3 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos ar 3 mėnesiams nutraukti jos teikimą, jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo nedalyvauja visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) parengtoje užimtumo didinimo programoje. Šiuo atveju socialinė pašalpa skiriama vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, pasirenkant ar derinant jos teikimo formą  – pinigais ir (ar) nepinigine forma.

Kasmet Alytaus miesto taryboje tvirtinama užimtumo didinimo programa sudaro sąlygas iki 70 asmenų, ne ilgiau kaip 6 mėnesiams, save įtvirtinti darbo rinkoje, o tai suteikia galimybę mažinti skurdo riziką ir socialinę atskirtį.

Nuo šių metų spalio 1 d. keisis ir vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ir periodinė  pašalpos, jų skyrimo ir mokėjimo tvarka. Naujoje Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos redakcijoje numatyta, vietoje vienkartinių pašalpų, išskiriamos, vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos, apibrėžiama jų skyrimo ir mokėjimo tvarka.

Nuo spalio 1 d. tikslinę pašalpą gaunančiam asmeniui iš dalies bus kompensuojami įsiskolinimai už elektros energijos ar dujų sunaudojimą, kai dėl esamos padėties netenkinami žmogaus gyvybiniai poreikiai. Tikslinės pašalpos dydis  negalės viršyti 1,5 Valstybės remiamų pajamų dydžio (VRP).

Periodinę, iki 3 VRP dydžių, pašalpą galės gauti asmenys, nevertinant jų pajamų, atliekant asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir (ar) sukauptų šiukšlių iš būsto išvežimo paslaugas, jeigu asmens elgesys pažeidžia viešąją tvarką ir bendruomenės interesus, dėl jo neveikimo kyla grėsmė jo ir aplinkinių saugumui.

Sąlyginę, iki 1,5 VRP, pašalpą galės gauti asmenys gydymosi nuo priklausomybės ligų laikotarpiu.  Šią pašalpą galės gauti asmenys, nukentėję dėl prekybos žmonėmis. Pateikę pagrindžiančius dokumentus jie galės apmokėti nakvynės, transporto, dokumentų vertimo ar kitas būtinąsias išlaidas, neviršijant 1,5 VRP.

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams teikiama vadovaujantis bendradarbiavimo ir dalyvavimo principais, todėl Alytaus miesto nevyriausybinių organizacijų vaidmuo yra itin svarbus. Tik konstruktyvus bendradarbiavimas ir kasdienis rūpinimasis nepriteklių patiriančiais savivaldybės gyventojais, gali padėti sumažinti gyventojų socialinę atskirtį bei skurdą.

Alytaus miesto savivaldybė viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija


Komentarai

1
Komentuoti
A2018-08-31
O kada Alytiškiai gaus padorų atlyginimą...kaip atsibodo visos šitos paramos, pašalpos...
traffix.lt