18 c Alytus
Pirmadienis, Liepos 6d.
AlytusAktualijosSveikata
2018 Vasario 26d.
0

Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo sambūris planus kūrė Butrimonyse

title

Alytaus rajono savivaldybė buvo pasirinkta Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (SMLPC) vaikų sveikatos skyriaus renginiui. Seminaras-diskusija „Vienijamės vardan vaikų sveikatos“ vyko Butrimonių gimnazijoje.

Alytaus rajonas - pirmoji šalies savivaldybė kurios visos bendrojo ugdymo mokyklos prisijungė prie Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo (SSMT). Šioms mokykloms buvo pasiūlyta žengti dar vieną žingsnį į priekį ir įkurti Alytaus rajono SSMT – teritoriniu principu (regiono, savivaldybės) susivienijusių sveikatą stiprinančių mokyklų sambūrį. Seminaro dalyvius buvo siekiama supažindinti su Lietuvos ir Alytaus rajono SSMT veikla ir perspektyvomis, vaikų sveikatos aktualijomis bei apžvelgti Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nuostatus ir regioninio (savivaldybės) sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nuostatus. Renginį pradėjo Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos direktorius Valdas Valvonis, prisimindamas prieš kelias dienas minėtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, citavo prezidento Valdo Adamkaus žodžius, papasakojo apie mokyklą, kartu su juo seminaro dalyvius pasveikino mokyklos jaunimo choro ansamblis. Seminarą-diskusiją pradėjo SMLPC vaikų sveikatos skyriaus specialistė Nijolė Paulauskienė. Pranešėja pristatė sveikatą stiprinančių mokyklų Lietuvoje kūrimosi pradžią, vertybes, perimtas iš Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo, veiklos etapus. Taip pat buvo apžvelgti svarbiausi per 25-erius metus nuveikti darbai ir tobulintinos sritys - veiklų viešinimas, dalijimasis gerąja patirtimi. Taip pat pranešėja aptarė Lietuvos SSMT jubiliejui skirtas veiklas ir pakvietė prie jų prisidėti. [caption id="attachment_82814" align="alignnone" width="696"] Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos direktorius V. Valvonis[/caption] SMLPC vaikų sveikatos skyriaus specialistė Dalia Sabaliauskienė pasakojo apie sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos koordinavimą nacionaliniu ir savivaldybių lygmenimis, 2016 m. parengtus nacionalinio ir regioninio SSMT nuostatus, šių tinklų veiklos tikslus ir uždavinius. Palygino šių tinklų narių teises ir pareigas, aptarė tinklo organizacinę struktūrą. Ji pabrėžė, kad šio susitikimo tikslas – pradėti kurti naują struktūros komponentą – patariamąją tarybą. Toliau pranešėja papasakojo apie įkūrimo procedūrą, kaip tampama jo nariais, renkamos tarybos sudėtį, veiklos tikslą ir uždavinius, siūlomą veiklą ir pakvietė tapti pirmaisiais šalyje, įkūrusiais regioninį SSMT. Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Dalia Kitavičienė pristatė daugiametę biuro patirtį bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis, akcentavo, kad sveikatos stiprinimo veikla Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paremta bendrumo ir bendradarbiavimo principu, įtraukiant į veiklas ne tik visą mokyklos bendruomenę (vaikus, mokytojus, tėvus), bet ir miestų, kaimų bendruomenes, kultūros įstaigas, seniūnijas, sveikatos priežiūros įstaigas. Kaip pavyzdį ji paminėjo tradicinius Butrimonių gimnazijos organizuojamus fizinio aktyvumo renginius, į kuriuos renkasi ne tik mokyklos bendruomenė. Biuro vadovė pasidžiaugė naujaisiais savivaldybės ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikatos rodikliais, kurie pirmą kartą po ne vienerių metų pertraukos turi tendenciją gerėti. Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos specialioji pedagogė Irena Sinkevičienė pasakojo, kad siekiant įgyvendinti mokyklos sveikatos stiprinimo programos tikslus, gimnazijoje vyko nemažai renginių, švenčių, varžybų, akcijų bei įgyvendinta socialinių, kultūros, meno ir sporto projektų, daug nuveikta kuriant saugią ir sveiką aplinką. Štai įgyvendinant Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą įrengta krepšinio aikštelė, atlikta stadiono ir bėgimo takelių rekonstrukcija. Pagal programą „Leader“ sporto reikmėms pritaikytas gimnazijos rūsys, kuriame nuolat vyksta įvairios treniruotės. Seminaro pabaigoje įvyko diskusija, kurioje buvo išsakytas palaikymas savivaldybės sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo įkūrimo iniciatyvai, paliekant laiko viską ramiai išdiskutuoti, rasti lyderį, išgryninti veiklos siekius. D. Sabaliauskienė


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt

Šią savaitę Dzūkijoje

  • Karaliaus Mindaugo karūnavimo šventė Alytuje