0 c Alytus
Sekmadienis, Lapkričio 29d.
AlytusĮdomuAktualijosŠvietimas
2018 Vasario 25d.
0

Kas ir kodėl siekia sunaikinti už Lietuvos 100-metį vyresnę, Alytuje seniausią mokyklą?

title

Piliakalnio progimnazijos mokinių tėvų bendruomenė dėl Pirmame Alytuje esančios vienintelės mokyklinio ugdymo įstaigos galimos reorganizacijos kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės merą ir tarybos narius.

 Šiandien, kai visa mūsų tauta švenčia Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio jubiliejų, I Alytaus bendruomenei - ne šventinis periodas. Švenčių šurmuly bendruomenė sprendžia, kaip išsaugoti savo vaikams ir ateinančioms kartoms I Alytaus progimnaziją - mokyklą, kuri yra vienintelė dešiniakrančiame Alytuje, kuri turi būti laikoma kaip Dzūkijos sostinės švietimo pradžios simboliu (mokyklos istorija siekia 1916 metus, kai kunigo Konstantino Paulavičiaus iniciatyva I Alytuje atidaryta pirmoji lietuviška pradinė mokykla) ir kuri XX-XXI amžiaus sandūroje yra senesnė nei Lietuvos nepriklausomybės aktas, pasirašytas 1918 m. vasario 16 d. Atsižvelgiant į šias istorines datas ir jų svarbą, I Alytaus Piliakalnio progimnazija yra Lietuvos nepriklausomybės kalvė ir tęsia savo pirmtakės mokyklos tradicijas. Tačiau visuomenės išrinkti Alytaus miesto tarybos nariai, su meru priešakyje, Lietuvos atkurtosios nepriklausomybės 100-mečio proga, bando sunaikinti šią mokyklą ir ištrinti iš žmonių sąmonės lietuvybės simbolį, vietoj to, kad skatintų ar išsaugotų šią mokyklą. Deja, panašu, kad Alytaus miesto valdininkų akyse - tik skaičiukai ir įjungtas taupymo rėžimas prarandant sveiką protą.

Šiandien norime gauti atsakymą iš Alytaus miesto tarybos narių, frakcijų atstovų ir asmenų kurie dalyvavo mokyklų tinklo pertvarkos projektuose:

 • Ar jums yra ne tas pats, kad ketinama uždaryti mokyklą, turinčią gilias istorines miesto tradicijas?

   

 • Ar jūs įsiklausėte į bendruomenės nuomonę dėl mokyklos išsaugojimo?

 • Ar jūs teisingai primate sprendimus, dėl kurių jūs, pateksite į Alytaus miesto istoriją, kaip žmonės, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-čio proga, sunaikinę Dzūkijos sostinės švietimo pradžios simboliu laikomą I Alytaus Piliakalnio progimnaziją?

Susimastykime! Pirmosios lietuviškos mokyklos Alytuje simbolis jau buvo sunaikintas sovietiniais laikais, 1949 m. mokykla buvo reorganizuota į septynmetę,  nuo 1956 m. ji tapo Alytaus 4-ąją vidurine mokykla, o mieste seniausios švietimo įstaigos vardas buvo ištrintas iki 1990 m kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo akto. Piliakalnio progimnazijos uždarymo ar prijungimo prie kitos mokyklos nuomonė tendencingai formuojama, deja, to aktyviausi vykdytojai pastaraisiais metais - miesto savivaldybės švietimo specialistai ir politikai, šiais veiksmais prisidėję prie mokinių mažėjimo mokykloje. 2016 metų planai prijungti prie kitos mokyklos pradėjo artėti prie liūdnos realybės (Alytaus miesto savivaldybės taryba  2016 m. gegužės 26 d.  sprendimu Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinkle pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano ir jo priedų tvirtinimo”, Alytaus miesto mero 2016 m. gruodžio 29 d. potvarkis Nr. M-38 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero 2016-04-01 potvarkio Nr. M-11 „Dėl švietimo strategijos plano parengimo grupės” pakeitimo”, Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo Vytuolio Valūno 2017-02-06 raštas Nr. SD-1476 (10.51) „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano ir jo priedų koregavimo” ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimas Nr. T-117 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo pakeitimo”). Toks kryptingas dokumentų rengimas ir nuomonės formavimas ilgą laiką silpnino mokyklą, jos prestižą, ko ir, žinoma, kitų aplinkybių pasekoje turime neigiamą rezultatą – nemaža dalis I Alytaus, aplinklinių vietovių gyventojų nenori vaikų leisti į šią mokyklą, nes „uždarys“, mokytojai nusivylę, kad turės ieškoti darbo kitur. Mokyklos pedagogai ir kiti darbuotojai nedrįsta tvirtai tėvams prižadėti, kad jų vaikai galės čia pradėti mokytis nuo pirmos klasės ir pabaigti aštuonias klases.

Gerbiami Alytaus miesto vadovai ir tarybos nariai!

Atsakykite, kam tai buvo naudinga ir kokios interesų grupės stovi už šio ne tiek švietimos pertvarkos, kiek propagandiniu tampančio „karo“ nugaros, kad iš beveik 500 vaikų, kurie mokėsi šioje mokykloje, šiuo metu liko tik nepilni 200? Taip, suprantame, pastoviai mažėja Alytaus miesto gyventojų, gimstančių asmenų, šalia esančių vaikų globos namų gyventojų skaičius, tačiau netgi šioje reaalybėje mokyklos pastatas gali būti užpildytas ir vis aktyviau naudojamas tų pačių mokinių, jų mokytojų, tėvų, vietos bendruomenės tikslams. Ar buvo būtinybė Alytaus miesto savivaldybei išregistruoti iš mokyklos antro korpuso 1-ojo aukšto patalpas ir jas perduoti Alytaus miesto bendruomenės centro veiklai, nėra šio mūsų rašto tikslas, tačiau geras pavyzdys, kad švietimo, ugdymo procesui šiuo metu nereikalingos mokyklos pastato patalpos gali būti sėkmingai užpildomos ir naudojamos vietos gyventojų, bendruomenės tikslams.

Atsižvelgiant į nuolatinį I Alytaus Piliakalnio progimnazijos neigiamą įvaizdžio formavimą, Alytaus savivaldybės tarybos narių ir mero nenorą įsiklausyti į I Alytaus Piliakalnio progimnazijos tėvų bendruomenės ir pedagogų prašymus, pareiškiame:

 1. SUSTOKITE FORMUOTI NEIGIAMĄ ĮVAIZDĮ APIE ŠIĄ MOKYKLĄ IR PRIIMKITE TEISINGUS, TOLIAREGIŠKUS, NE SKALDANČIUS, O BENDRUOMENĘ VIENIJANČIUS SPRENDIMUS, SKATINANČIUS VAIKŲ SUGRĮŽIMĄ Į ŠIĄ MOKYKLĄ. Šiuo metu nei mokytojai, nei mokiniai ar jų tėveliai nenuleidžia rankų, mokyklos prestižo pakėlimui. Mokiniai dalyvauja įvairiausiose veiklose rodydami, kad Piliakalnio progimnazijos mokiniai yra ne tik aktyvūs, bet ir pasiekiantys puikių rezultatų.
 2. REIKALAUJAME, KAD ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJA LIKTŲ PROGIMNAZIJA, NEPRIKLAUSOMA MOKYKLA, TĘSIANTI PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS MOKYKLOS TRADICIJAS ALYTUJE. Labai prašome atkreipti į mus dėmesį ir sudaryti sąlygas laisvam organizacijos gyvenimui, t.y. nuimti nuo progimnazijos bendruomenės baimės ir nepasitikėjimo šešėlį. Juk visada galima suspėti prijungti ar uždaryti. Visa mokyklos ir 1-ojo Alytaus bendruomenė, taip pat aplinkinių, sparčiai augančių individualių namų kvartalų, sodų bendrijų gyventojai tiki, kad kai progimnazija būtų laisva, savarankiška, o Šiaulių miesto ir kitų sėkmingai švietimo srityje dirbančių savivaldybių pavyzdžiu sutvarkius mokinių srautus, ateityje ji galėtų tapti ne tik dešiniakrančio Alytaus miesto dalies, bet ir aplinkinių vietovių gyventojams patrauklia gimnazija.

Piliakalnio progimnazija yra vienintelė mokykla 1-ojo Alytaus  dalyje. Ji yra nutolusi nuo miesto mokyklų (artimiausia yra Dzūkijos pagrindinė mokykla – 2 km). Piliakalnio progimnazijos prijungimas prie kitos mokyklos reikštų mokyklos žlugimą, jos uždarymą po 1 ar 2 metų. Tėvų giliu įsitikinimu, bus pažeista jų ir jų vaikų teisė pasirinkti mokyklą esančią arčiausiai jų gyvenamosios vietos. Tėvai džiaugiasi, kad mokykla yra nedidelė, joje vaikai yra pastebėti, pažįstami, mylimi ir gerbiami mokytojų bei administracinio personalo. Progimnazija reikalinga mokiniams, gyvenantiems šioje miesto dalyje ir mokiniams, kurie atvyksta iš Alytaus kaimelio, Domantonių, Jurkionių, Medukštos kaimų. Yra šeimų, kurie leidžia į mūsų mokyklą 2, 3 vaikus, tėvai pažįsta mokytojus ir mokyklos gyvenimą bei jo ritmą ir nenori keisti savo vaikams aplinkos nei mokytojų.

Faktoriai, leisiantys progimnazijai išlikti gera, inovatyvia mokykla:

 1. Mokykla yra renovuota, aptverta. Manome, kad tai labai svarbu, nes nereikia nieko investuoti, užtikrinant saugią, švarią, jaukią aplinką progimnazijos mokiniams.
 2. Mokyklos bendruomenė yra labai aktyvi, žingeidi, motyvuota. Progimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvauja miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.
 3. Progimnazija, vykdydama savo veiklas, gyvena labai taupiai:
 •        2015 m. trūko 67.700 Eur mokinio krepšelio lėšų, 2016 m. – 45.500 Eur, 2017 m. – 24.000 Eur;
 •        Patalpų valymas;
 •        Šiluma, elektra;
 •        10 proc. skiriama valdymo išlaidoms

PRAŠOME ALYTAUS SAVIVALDSYBĖS TARYBOS NARIUS ĮVERTINTI ANKSČIAU PATEIKTUS MIESTO TARYBOS NARIŲ (AURELIJAUS JARUŠEVIČIAUS AR KT.) PROJEKTUS DĖL MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IR ĮVERTINTI ŠIUOS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS ATEITIES PLANUS, KURIE GALĖTŲ IŠSAUGOTI IR PAGERINTI PROGIMNAZIJOS ĮVAIZDĮ:

 • Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. siektume, kad mokiniai galėtų mokytis anglų kalbos nuo 1 klasės, taip palaipsniui tampant progimnazija su sustiprinta anglų kalba.
 • Intensyviau skatinsime tobulinti esamas mokytojų kompetencijas bei siekti naujų.
 • Didinsime neformalaus švietimo pasirinkimo galimybes;
 • Intensyviau dalyvausime tarptautiniuose projektuose ir per keletą metų pajėgsime tapti tarptautiška mokykla.
 • Plėsime bendradarbiavimą su vietos bendruomene, organizacijomis, taip pat ypatingą dėmesį skirsime aplinkinių individualių namų kvartalų, sodų  bendrijų gyventojams, „Nykštuko“ darželio administracijai, auklėtiniams, jų tėvams, kad jie būtų iš anksto motyvuoti vaikus vesti į mūsų mokyklą.

Gerbiamas Alytaus miesto mere, švietimą ir susijusius klausimus kuruojantys vicemerai, savivaldybės tarybos ir frakcijų nariai, prieš balsuodami už mokyklų pertvarkos plano įgyvendinimą, įsiklausykite, kokią žinią jums siunčia I Alytaus piliakalnio progimnazijos tėvų bendruomenės nariai ir balsuokite už sąžinę, o ne už skaičiukus ar prognostinį, bet ne realų biudžeto sutaupymą! Vaikų ir tėvų sąskaita nesutaupysite! Balsuodami už Alytaus Piliakalnio progimnazijos panaikinimą, jūs balsuojate už Dzūkijos sostinėje pirmojo lietuviško švietimo simbolio sunaikinimą, už švietimo ir miesto, šalies istorijos griovimą. Linkime apgalvotų, o ne skubių ir trumparegiškių sprendimų, kurie padėtų mūsų renkamą miesto valdžią gerbti.

I Alytaus Piliakalnio progimnazijos mokinių tėvų bendruomenė


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt