27 c Alytus
Šeštadienis, Rugpjūčio 15d.
DzūkijaAlytus
2018 Vasario 1d.
0

Patvirtintame 2018 metų Alytaus miesto biudžete - per 61 milijoną eurų (VIDEO. INFOGRAFIKAS)

title

Vasario 1-ąją patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės 2018 metų biudžetas. Jo pajamas šiemet sudarys 61 mln. 44 tūkst. eurų.

Ietis teko palaužyti ir net ne vieną. Už biudžetą balsavo 18, 1 tarybos narys susilaikė (iš 26-ių tarybos posėdyje užsiregistravusių). Svarstant biudžetą ne tik nebalsavo, tačiau ir posėdį paliko dviejų frakcijų - socialdemokratų bei „Už Alytų“ - atstovai. https://youtu.be/ToY07hM3-Ek „Nulis pasiūlymų, nulis darbų“, - apie „už Alytų“ indėlį į šių metų biudžetą kalbėjo miesto mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius. Visas diskusijas, kilusias dėl vieno svarbiausių kasmečių savivaldos dokumentų, galite pamatyti Alytausgidas.lt tiesioginės transliacijos įraše ČIA:
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PAJAMOS tūkst. eurų
Pajamų pavadinimas 2018 m.
Gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybei 82,82%
MOKESČIAI 32 046,0
Pajamų ir pelno mokesčiai 30 534,0
Gyventojų pajamų mokestis, iš viso 30 534,0
Turto mokesčiai 1 432,0
Žemės mokestis 195,0
Paveldimo ir dovanojamo turto mokestis 16,0
Nekilnojamojo turto mokestis 1 221,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai 80,0
Mokestis už aplinkos teršimą 80,0
DOTACIJOS 21 574,3
ES projektų lėšos 4 941,4
Neformaliajam vaikų švietimui finansuoti 233,7
Mokinio krepšeliui finansuoti 12 596,1
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2 094,5
Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose 134,0
Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse 75,8
Gyventojų  registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti 0,9
Civilinės būklės aktams registruoti 33,0
Vaiko teisių apsaugai 64,7
Jaunimo teisių apsaugai 13,0
Piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nek. turtą nagrinėti ir sprendimams priimti 1,4
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei 9,3
Savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams  tvarkyti 37,9
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms 1,6
Mobilizacijai administruoti 10,1
Civilinei saugai 38,1
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti 236,6
Valstybės garantuojamai pirminei teisinei  pagalbai teikti 10,1
Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti 0,6
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti 1,4
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei finansuoti 14,4
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti 6,9
Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo  patikėjimo teise 2,2
Gyventojų užimtumo programoms įgyvendinti 240,5
Socialinei paramai mokiniams 430,6
Socialinėms paslaugoms 726,2
Žemės ūkio funkcijoms atlikti 5,2
Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti 130,6
Spec. dotacija perduotoms iš apskričių soc. įstaigoms išlaikyti 211,9
Nuotekų tvarkymo būklės gerinimo Alytaus mieste privačių namų sektoriuje 25,4
Tvarkyti asbesto turinčių gaminių atliekas 3,2
Speciali tikslinė dotacija, iš jų: 1 337,5
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos 1 000,0
VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1b, pastatui rekonstruoti (2014-2020 m ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti) 337,5
KITOS PAJAMOS 3 707,6
Turto pajamos 330,0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 300,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 30,0
Pajamos už teikiamas paslaugas iš viso 3 282,6
BĮ pajamos už teikiamas paslaugas 1 373,6
Pajamos už prekes ir paslaugas 183,9
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą 345,2
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 844,5
Rinkliavos 1 909,0
Valstybės rinkliavos 19,0
Vietinės rinkliavos 56,0
Atliekų tvarkymo rinkliava 1 834,0
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų 25,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto pajamos 70,0
VISOS PAJAMOS 57 327,9
Metų pradžios lėšų likutis 3 716,5
IŠ VISO 61 044,4
 
2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
Tūkst. Eur.
Iš viso iš jų:
Pavadinimas išlaidoms turtui įsigyti
iš viso iš jų: darbo užmokesčiui
1 2 3 4 5
01   188706935 Alytaus miesto savivaldybės administracija 36 606,2 23 996,2 4 201,0 12 610,0
    21 Švietimo programa 3 364,7 3 192,8 925,2 171,9
    22 Sveikatos apsaugos programa 607,7 293,2 8,9 314,5
    23 Socialinės apsaugos programa 6 480,3 6 474,3 1 044,3 6,0
    24 Kultūros programa 781,0 781,0
    25 Kūno kultūros ir sporto programa 2 407,6 2 399,6 8,0
    26 Savivaldybės veiklos programa 6 251,7 4 284,4 2 189,8 1 967,3
    27 Ekonominės plėtros programa 729,6 688,0 41,6
    28 Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa 5 378,7 4 554,1 8,1 824,6
    29 Turto valdymo ir plėtros programa 10 229,8 1 328,8 24,7 8 901,0
    30 Urbanistinio planavimo programa 375,1 375,1
02   188640314 Kontrolės ir audito tarnyba 105,0 105,0 74,6
    26 Savivaldybės veiklos programa 105,0 105,0 74,6
03   291052560 Lopšelis-darželis „Pušynėlis“ 341,9 341,9 212,3
    21 Švietimo programa 341,3 341,3 212,3
    23 Socialinės apsaugos programa 0,6 0,6
04   191052755 Lopšelis-darželis „Pasaka“ 503,5 503,5 310,8
    21 Švietimo programa 502,8 502,8 310,8
    23 Socialinės apsaugos programa 0,7 0,7
05   191052940 Lopšelis-darželis „Saulutė“ 410,8 410,8 250,8
    21 Švietimo programa 410,1 410,1 250,8
    23 Socialinės apsaugos programa 0,7 0,7
06   191053280 Lopšelis-darželis „Nykštukas“ 457,9 457,9 276,4
    21 Švietimo programa 457,4 457,4 276,4
    23 Socialinės apsaugos programa 0,5 0,5
07   191053323 Lopšelis-darželis „Obelėlė“ 550,5 550,5 322,6
    21 Švietimo programa 549,5 549,5 322,6
    23 Socialinės apsaugos programa 1,0 1,0
08   191053476 Lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ 421,3 421,3 252,9
    21 Švietimo programa 420,6 420,6 252,9
    23 Socialinės apsaugos programa 0,7 0,7
09   191054044 Lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 437,7 437,7 268,9
    21 Švietimo programa 437,2 437,2 268,9
    23 Socialinės apsaugos programa 0,5 0,5
10   191054425 Lopšelis-darželis „Linelis“ 532,5 532,5 324,7
    21 Švietimo programa 532,0 532,0 324,7
    23 Socialinės apsaugos programa 0,5 0,5
11   191054578 Lopšelis-darželis „Du gaideliai“ 586,0 586,0 361,6
    21 Švietimo programa 585,3 585,3 361,6
    23 Socialinės apsaugos programa 0,4 0,4
    28 Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa 0,3 0,3
12   191054610 Lopšelis-darželis „Putinėlis“ 430,5 430,5 261,7
    21 Švietimo programa 430,0 430,0 261,7
    23 Socialinės apsaugos programa 0,5 0,5
13   191054959 Lopšelis-darželis „Volungėlė“ 552,7 552,7 321,7
    21 Švietimo programa 551,2 551,2 321,7
    23 Socialinės apsaugos programa 1,1 1,1
    28 Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa 0,4 0,4
14   191055331 Lopšelis-darželis „Boružėlė“ 587,6 587,6 335,0
    21 Švietimo programa 586,1 586,1 335,0
    23 Socialinės apsaugos programa 1,5 1,5
15   191055484 Lopšelis-darželis „Girinukas“ 569,0 569,0 348,1
    21 Švietimo programa 567,6 567,6 348,1
    23 Socialinės apsaugos programa 1,4 1,4
16   191054763 „Drevinuko“ mokykla-darželis 660,2 660,2 416,0
    21 Švietimo programa 655,7 655,7 416,0
    23 Socialinės apsaugos programa 4,5 4,5
17   191055146 „Vilties“ mokykla-darželis 731,9 731,9 456,9
    21 Švietimo programa 729,3 729,3 456,9
    23 Socialinės apsaugos programa 2,6 2,6
18   291054230 „Sakalėlio“ pradinė mokykla 454,0 454,0 307,2
    21 Švietimo programa 447,2 447,2 307,2
    23 Socialinės apsaugos programa 6,8 6,8
19   193313549 Senamiesčio pradinė mokykla 463,9 463,9 312,7
    21 Švietimo programa 459,3 459,3 312,7
    23 Socialinės apsaugos programa 4,6 4,6
20   191056390 Šaltinių pagrindinė mokykla 1 236,5 1 236,5 835,2
    21 Švietimo programa 1 206,8 1 206,8 835,2
    23 Socialinės apsaugos programa 29,7 29,7
21   191055527 Dzūkijos pagrindinė mokykla 1 458,3 1 458,3 948,1
    21 Švietimo programa 1 434,3 1 434,3 948,1
    23 Socialinės apsaugos programa 24,0 24,0
22   191056771 Panemunės pagrindinė mokykla 731,1 731,1 485,3
    21 Švietimo programa 712,7 712,7 485,3
    23 Socialinės apsaugos programa 18,4 18,4
23   191055865 Piliakalnio progimnazija 311,3 311,3 206,6
    21 Švietimo programa 306,6 306,6 206,6
    23 Socialinės apsaugos programa 4,3 4,3
    28 Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa 0,4 0,4
24   191056052 Dainavos pagrindinė mokykla 617,5 617,5 406,7
    21 Švietimo programa 602,4 602,4 406,7
    23 Socialinės apsaugos programa 14,7 14,7
    28 Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa 0,4 0,4
25   191056433 Vidzgirio pagrindinė mokykla 578,6 578,6 371,3
    21 Švietimo programa 561,3 561,3 371,3
    23 Socialinės apsaugos programa 17,0 17,0
    28 Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa 0,3 0,3
26   191056629 „Volungės“ pagrindinė mokykla 981,1 978,2 673,5 2,9
    21 Švietimo programa 964,4 961,5 673,5 2,9
    23 Socialinės apsaugos programa 16,7 16,7
27   191056814 Likiškėlių pagrindinė mokykla 628,7 628,7 392,9
    21 Švietimo programa 610,7 610,7 392,9
    23 Socialinės apsaugos programa 18,0 18,0
28   191056248 Putinų gimnazija 949,5 949,5 641,5
    21 Švietimo programa 933,5 933,5 641,5
    23 Socialinės apsaugos programa 16,0 16,0
29   291055670 A. Ramanausko-Vanago gimnazija 1 293,9 1 293,9 873,7
    21 Švietimo programa 1 276,9 1 276,9 873,7
    23 Socialinės apsaugos programa 17,0 17,0
30   191056586 Jotvingių gimnazija 1 141,1 1 141,1 791,9
    21 Švietimo programa 1 126,2 1 126,2 791,9
    23 Socialinės apsaugos programa 14,5 14,5
    28 Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa 0,4 0,4
31   193310058 Suaugusiųjų ir jaunimo mokykla 582,3 582,3 394,5
    21 Švietimo programa 579,5 579,5 394,5
    23 Socialinės apsaugos programa 2,8 2,8
32   191057492 Muzikos mokykla 794,8 778,2 547,0 16,6
    21 Švietimo programa 794,8 778,2 547,0 16,6
33   291057340 Dailės mokykla 174,4 174,4 115,5
    21 Švietimo programa 174,4 174,4 115,5
34   195320656 Pedagoginė psichologinė tarnyba 162,2 162,2 93,8
    21 Švietimo programa 162,2 162,2 93,8
37   188205340 Jurgio Kunčino viešoji biblioteka 411,7 411,7 262,7
    24 Kultūros programa 411,7 411,7 262,7
38   191058256 Kraštotyros muziejus 345,5 327,3 192,6 18,2
    24 Kultūros programa 345,5 327,3 192,6 18,2
39   191059358 Miesto teatras 579,2 570,2 305,4 9,0
    24 Kultūros programa 579,2 570,2 305,4 9,0
40   149938665 Nakvynės namai 224,4 224,4 157,3
    23 Socialinės apsaugos programa 224,4 224,4 157,3
41   190274411 Sutrikusio vystymosi kūdikių namai 906,5 906,5 614,8
    22 Sveikatos apsaugos programa 906,5 906,5 614,8
42   191056967 Vaikų globos namai 911,4 911,4 617,8
    23 Socialinės apsaugos programa 911,4 911,4 617,8
43   301768543 Visuomenės sveikatos biuras 218,8 218,8 156,1
    22 Sveikatos apsaugos programa 218,3 218,3 156,1
    28 Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa 0,5 0,5
45  304565434 Alytaus miesto paslaugų centras 402,5 389,0 274,5 13,5
    26 Savivaldybės veiklos programa 402,5 389,0 274,5 13,5
IŠ VISO 61 044,4 48 374,2 19 974,6 12 670,2

Alytaus miesto 2018 m. biudžetas - infografiką atsisiųsti spaudžiant ČIA


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt

Šią savaitę Dzūkijoje

  • Žolinė Pivašiūnuose