14 c Alytus
Penktadienis, Spalio 18d.
DzūkijaAlytus
2017 Balandžio 13d.
0

Alytaus rajone – apie 200 lankytinų vietų!

title

Alytaus rajono savivaldybės taryba  patvirtino Alytaus rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašą, kuriame yra 177 lankytini objektai.

Didžioji dalis objektų yra įtraukti į Kultūros vertybių registrą. Sąraše taip pat yra gamtos paminklų ir gamtos paveldo objektų. Patvirtintas sąrašas sudarytas pagal rajono seniūnijas. Lankytinų objektų skaičius seniūnijose svyruoja nuo 8 – Krokialaukio seniūnijoje, iki 36 – Daugų seniūnijoje. Kaip pažymėjo rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Gintarė Jociunskaitė, Alytaus rajono savivaldybė yra projekto „Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra“ partnerė, o minėtas sąrašas yra reikalingas, siekiant įrengti informacines nuorodas. „Norime užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas Alytaus regione,“ – sakė G. Jociunskaitė. [caption id="attachment_68773" align="alignnone" width="1600"] Butrimonių seniūnijoje esantis Gerulių piliakalnis dar vadinamas Zamkumi, Zamkeliu, Mastaltavičių kalnu[/caption] Lankytinų vietų sąrašą parengė Alytaus turizmo informacijos centras. Alytaus rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašas   ALYTAUS SENIŪNIJA  
Eil. Nr. Lankytinos vietos pavadinimas Unikalus identifikavimo kodas Kultūros vertybių registre ir įregistravimo data Adresas Pastabos
1. Rumbonių Švč. Trejybės bažnyčia 23577 1997-04-17 Rumbonių k., Alytaus sen., Alytaus r.  
2. Rumbinių kapinės   Rumbonių k., Alytaus sen., Alytaus r. Lietuvos karių kapai 4501 1996-09-27 Korevų šeimos kapo antkapinis paminklas 7664 1993-01-06
3. Aniškio piliakalnis 22603 1996-12-23 Arminų I k., Alytaus sen., Alytaus r.  
4. Margaravos piliakalnis   1845 1992-06-22 Margaravos k., Alytaus sen., Alytaus r.  
5. Rumbonių piliakalnis 22605 1992-06-22 Rumbonių k., Alytaus sen., Alytaus r.  
6. Dainavos apygardos vadavietė 4399 1992-12-07 Panemuninkų k., Alytaus sen., Alytaus r. Atkurtas vadavietės bunkerio maketas yra Punios šile, Nemuno kilpų regioniniame parke.
7. Punios šilo ąžuolai   Punios šilas Gamtos paveldo objektas.  Nemuno kilpų regioninis parkas.
8. Panemuninkų skardis   Punios šilas Gamtos paminklas. Nemuno kilpų regioninis parkas.
9. Aukščiausia Lietuvos pušis   Punios šilas Gamtos paminklas. Nemuno kilpų regioninis parkas.
10. Punios šilo storasis ąžuolas   Punios šilas Gamtos paminklas. Nemuno kilpų regioninis parkas.
11. Medžio skulptūrų ansamblis „Žaltės slėnis“   Punios šilas Nemuno kilpų regioninis parkas.
12. Klebono akmuo Nemune 1842 1996-06-22 Muiželėnų miškas, Alytaus  sen., Alytaus r. Nemune, greta Muiželėnų miško rekreacinės zonos
13. Vaclovo Jankausko akmenų kolekcija   SB Nemunas, Ąžuolų g. 16, Alytaus sen., Alytaus r. Privatus.
14. Moterties upelio tunelis   Muiželėnų miškas, Alytaus  sen., Alytaus r. Planuojama įtraukti į Kultūros vertybių registrą.
15. Buvusio geležinkelio tiltas   Muiželėnų miškas, Alytaus  sen., Alytaus r.  
  ALOVĖS SENIŪNIJA
Eil. Nr. Lankytinos vietos pavadinimas Unikalus identifikavimo kodas Kultūros vertybių registre ir įregistravimo data Adresas Pastabos
1. Alovės Švč. Trejybės bažnyčia 21165 1997-12-31 Alovėlės g. 28, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r.  
2. Alovės kapinės   Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. Lietuvos partizano Juozo Kazlausko-Klevo kapas 26376 2002-03-29 Lietuvos partizanų kapas 4823 1993-01-11
3. Raudonosios Alovės buv. sodybos fragmentai   46 1992-03-23 Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. Privati nuosavybė.
4. Laukininkų piliakalnis 33483 2010-06-02 Ilgų k., Alovės sen.,  Alytaus r. Privačioje teritorijoje.
5. Poteronių piliakalnis 1844 1992-06-22 Poteronių k., Alovės sen.,  Alytaus r.  
6. Lietuvos kario savanorio Liudviko Stanišausko kapas 38333 2015-10-08 Mančiūnų k., Alovės sen.,  Alytaus r.  
7. Lietuvos partizanų Kazimiero Pyplio-Mažyčio, Audronio ir Juozo Makarevičiaus-Žilvičio kovos ir žūties vieta 4422 1992-12-09 Židonių k., Alovės sen.,  Alytaus r.  
8. Kalnas vad. Elku 21473 2000-05-31 Kalesninkų k., Alovės sen.,  Alytaus r.  
9. Alovės atodanga   Kaniūkų k., Alovės sen.,  Alytaus r. Gamtos paminklas.
10 Senasis Merkinės plento tiltas   Užupių k., Alovės sen.,  Alytaus r.  
11. Skernės upelio tunelis   Užupių k., Alovės sen.,  Alytaus r. Planuojama įtraukti į Kultūros vertybių registrą.
12. Skernės upelio pralaida   Užupių k., Alovės sen.,  Alytaus r.  
13. Buvusi Poteronių geležinkelio stotis   Poteronių k., Alovės sen.,  Alytaus r. Privati nuosavybė.
14. Buvusio geležinkelio tilto griuvėsiai   Poteronių k., Alovės sen.,  Alytaus r.  
15. Buvusio geležinkelio tilteliai     Novopletos k., Alovės sen.,  Alytaus r.; Novopletos k., Alovės sen.,  Alytaus r.
16. Alovės amatų kiemelis   Mokyklos g. 5, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r.,  
  BUTRIMONIŲ SENIŪNIJA
Eil. Nr. Lankytinos vietos pavadinimas Unikalus identifikavimo kodas Kultūros vertybių registre ir įregistravimo data Adresas Pastabos
1. Butrimonių Švenčiausiojo Išganytojo bažnyčia   Margirio g. 22, Butrimonys, Alytaus r.  
2. Butrimonių miestelio istorinis centras 17074 1996-12-23 Butrimonys, Alytaus r. Trikampė miestelio aikštė yra urbanistikos paminklas.
3. Butrimonių žydų senosios kapinės 11437 1993-03-08 Butrimonys, Alytaus r.  
4. Butrimonių miestelio kapinės   Butrimonys, Alytaus r. Lietuvos partizanų kapas 12297 1993-04-13 Kmieliauskų šeimos antkapinis paminklas 14709 (data nenurodoma)
5. Gerulių piliakalnis 22609 1996-12-23 Gerulių k., Butrimonių sen., Alytaus r.  
6. Žydų žudynių vieta ir kapas 39105 2016-01-26 Trakininkų k., Butrimonių sen., Alytaus r.  
7. Dūdiškių akmuo   Dūdiškių k., Butrimonių sen., Alytaus r. Gamtos paminklas. Privačioje teritorijoje.
8. Dailės galerija „Dainos galerija“   Vilniaus g. 1, Butrimonys, Alytaus r. Privati. Lankymas iš anksto susitarus.
9. Butrimonių gimnazijos etnografinis muziejus   Draugystės g. 1, Butrimonys, Alytaus r. Lankymas iš anksto susitarus.
 

Daugų seniūnija

Eil. Nr. Lankytinos vietos pavadinimas Unikalus identifikavimo kodas Kultūros vertybių registre ir įregistravimo data Adresas Pastabos
1. Daugų miestelio istorinė dalis 17077 1996-12-23 Daugai, Alytaus r.  
2. Šventpetrio kalnelis   Daugai, Alytaus r.  
3. Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia   Maironio g. 6, Daugai, Alytaus r.  
4. Daugų kapinės   Dzūkų g., Daugai, Alytaus r. Lietuvos partizanų kapas 12209 1993-04-01 Lietuvos karių kapai 4709 1993-01-06
5. Daugų miesto žydų senosios kapinės 11439 1993-03-08 Daugai, Alytaus r.  
6. Daugų miesto parkas   Daugų g. 20A, Daugai, Alytaus r.  
7. Daugų paplūdimio rekreacinė zona   Ežero g. 34, Daugai, Alytaus r.  
8. Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės 12284 1993-04-13 Karliškių k., Daugų sen., Alytaus r.  
9. Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta 29592 2004-12-28 Bogušiškių k., Daugų sen., Alytaus r.  
10. Lietuvos kario Vlado Dusevičiaus kapas 31101 2007-02-14 Pavartėnų k., Daugų sen., Alytaus r.  
11. Lietuvos kario Felikso (Pelekso) Kamandulio kapas 31100 2007-02-14 Bukaučiškių II k., Daugų sen., Alytaus r.  
12. Daugų, Salos senovės gyvenvietė 1834 2003-04-24 Salos k., Daugų sen., Alytaus r.  
13. Aukakalnis 3685 1992-10-20 Alkakalnio g., Doškonių k., Daugų sen., Alytaus r.  
14. Šventkalnis 12183 1998-07-14 Pocelonių k., Daugų sen., Alytaus r.  
15. Perkūnkalnis 1841 1998-07-14 Pocelonių k., Daugų sen., Alytaus r.  
16. Maldzytkalnis 1833 1996-12-02 Daugų k., Daugų sen., Alytaus r.  
17. Karliškių kalnas, vad. Aukakalniu 1840 1992-06-22 Karliškių k., Daugų sen., Alytaus r.  
18. Paminklas Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui 4480 1992-12-14 Alkakalnio g., Doškonių k., Daugų sen., Alytaus r.  
19. Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę 4421 1992-12-09 Meškučių k., Daugų sen., Alytaus r.  
20. Bukaučiškių dvaro sodybos vieta 36773 2014-10-03 Koplyčios g. 6, Bukaučiškių II k., Daugų sen., Alytaus r.  
21. Bukaučiškių koplyčia 15938 1993-05-19 Bukaučiškių II k., Daugų sen., Alytaus r.  
22. Rodžios buv. dvaro sodybos fragmentai 47 1992-03-23 Rodžios k., Daugų sen., Alytaus r.  
23. Daugų piliakalnis 33781 2013-11-27 Daugų k., Daugų sen., Alytaus r.  
24. Salos akmuo 1836 1992-06-22 Salos k., Daugų sen., Alytaus r.  
25. Akmuo su „Jaučio ir kiškio pėdomis“ 7167 1998-07-14 Papiškių k., Daugų sen., Alytaus r.  
26. Karliškių akmuo 1839 1992-06-22 Karliškių k., Daugų sen., Alytaus r.  
27. Žvirgždėnų pušis   Žvirgždėnų k., Daugų sen., Alytaus r. Gamtos paveldo objektas.
28. Daugų kultūros centras   Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r.  
29. Daugų amatų kiemelis   Pergalės g. 2, Daugai, Alytaus r.  
30. Kančėnų bendruomenė   Mokyklos g. 6, Kančėnų k., Daugų sen. Kančėnų bendruomenės edukaciniai užsiėmimai; Kančėnų bendruomenės kraštotyros ekspozicija.
31. Daugų Vlado Mirono gimnazijos kraštotyros muziejus   Pergalės g. 2, Daugai, Alytaus r. Lankymas iš anksto susitarus.
32. Daugų technologijos ir verslo mokyklos muziejus „Dzūkų gryčia“   Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r. Lankymas iš anksto susitarus.
33. K. Juonio IĮ Daugų kalvės ekspozicijų salė   Ežero g. 5, Daugų k., Daugų sen., Alytaus r. Privati. Lankymas iš anksto susitarus.
34. Geležinkelio tilto liekanos   Arčiūnų k., Daugų sen., Alytaus r.  
35. Geležinkelio tiltelis   Arčiūnų k., Daugų sen., Alytaus r.  
36. Buvusi Bukaučiškių geležinkelio stotis   Bukaučiškių II k., Daugų sen., Alytaus r. Privati nuosavybė.
 

Krokialaukio seniūnija

Eil. Nr. Lankytinos vietos pavadinimas Unikalus identifikavimo kodas Kultūros vertybių registre ir įregistravimo data Adresas Pastabos
1. Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia   Žuvinto g. 8, Krokialaukis, Alytaus r.  
2. Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia   Birutės g. 8, Ūdrijos k., Krokialaukio sen., Alytaus r.  
3. Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčia   Santaikos g. 19, Santaikos k., Krokialaukio sen., Alytaus r.  
4. Dapkiškių dvaras 41 1992-03-23 Simono Konarskio g. 24, Dapkiškių k., Krokialaukio sen., Alytaus r. Privati nuosavybė.
5. Dvidešimties sodybų gatvinis kaimas 10306 1993-01-25 Daugirdų k., Krokialaukio sen.,    Alytaus r. Privatūs namai.
6. Kryžius ,,Mes be Vilniaus nenurimsim“ 22 1992-07-09 Žalgirio g., Krekštėnų k., Krokialaukio sen.,    Alytaus r. Kryžius ,,Mes be Vilniaus nenurimsim“ Krekštėnų kaime pastatytas 1937 m. Vilniui vaduoti sąjungos (VVS) Krekštėnų skyriaus iniciatyva.
7. Paminklas operos solistės Marijos Aleškevičiūtės gimtosios sodybos vietoje 4144 (tiksli data nenurodyta) Žalgirio g., Krekštėnų k., Krokialaukio sen.,    Alytaus r.  
8. Krokialaukio kapinės   Krokialaukis, Alytaus r. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, diplomato, inžinieriaus Tomo Noraus-Naruševičiaus kapas-rūsys 16971 2004-12-28
 

Miroslavo seniūnija

Eil. Nr. Lankytinos vietos pavadinimas Unikalus identifikavimo kodas Kultūros vertybių registre ir įregistravimo data Adresas Pastabos
1. Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia   Vienuolyno g. 2A, Miroslavas, Alytaus r.  
2. Balkasodžio koplyčia 32604 2009-01-22 Šilelio g., Balkūnų k., Miroslavo sen.  
3. Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla 16014 1993-05-20 Draugystės g. 2, Kurnėnų k., Miroslavo sen., Alytaus r.  
4. Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus tėviškė 10474 1993-02-01 Antano Žmuidzinavičiaus g., Balkūnų k., Miroslavo sen., Alytaus r. Lankymas iš anksto susitarus.
5. Obelijos buv. dvaro sodybos fragmentai 44 1992-03-23 Obelijos k., Miroslavo sen., Alytaus r. Privati nuosavybė.
6. Dirmiškių piliakalnis 31920 2008-05-28 Dirmiškių k., Miroslavo sen., Alytaus r.  
7. Dirmiškių pilkapynas 1852 1993-06-23 Dirmiškių k., Miroslavo sen., Alytaus r.  
8. Kaukų,  Obelytės piliakalniai   Kaukų I k., Obelytės k., Miroslavo sen., Alytaus r. Piliakalniai sudaro vieną kompleksą. Obelytės piliakalnis beveik sunykęs. Kaukų piliakalnis su gyvenviete 22611 1996-12-23 Obelytės piliakalnis su gyvenviete 22613 1996-12-23
9. Obelijos piliakalnis 1853 1992-06-23 Obelijos k., Miroslavo sen., Alytaus r.  
10. Papėčių piliakalnis 2808 1996-01-29 Papėčių k., Miroslavo sen., Alytaus r.  
11.  Olakalnis su koplyčia 21472 2001-01-10 Bendrių k., Miroslavo sen., Alytaus r.  
12. Žilvios piliakalnis 22615 1996-12-23 Pupasodžio k., Miroslavo sen., Alytaus r.  
13. Raudonasis akmuo   Sudvajų girininkija, Balkasodžio pušyno 44 kvartalas 15 sklypas, Norūnų miškas. Miroslavo sen., Alytaus r. Gamtos paminklas.
14. Laumės akmuo 21474 2000-10-11 Obelninkų k., Miroslavo sen., Alytaus r.  
15. Druskelės šaltinis   Dzirmiškių girininkija, Norūnų miškas, Balkasodžio kaimas. Miroslavo sen., Alytaus r. Gamtos paminklas.
16. Norūnų miško eglė (aukščiausia Lietuvos eglė)   Dzirmiškių girininkijos kvartalo 8 sklypas, Norūnų miškas, Balkasodžio valstybinis botaninis draustinis. Miroslavo sen., Alytaus r. Gamtos paminklas.
17. Miroslavo žydų senosios kapinės 11456 1993-03-08  Gudiniškių k., Miroslavo sen., Alytaus r.  
18. Paminklas (stogastulpis) knygnešiui Kazimierui Stasiukynui   Peršėkininkų k., Miroslavo sen., Alytaus r.  
19. Paminklas Peršėkininkų kaimo stalinizmo represijų aukoms atminti   Peršėkininkų k., Miroslavo sen., Alytaus r.  
20. Paminklai partizanams   A. Žmuidzinavičiaus g. tarp 4 ir 6 namų, Miroslavas, Alytaus r. Greta yra du paminklai: vienas skirtas pagerbti Dainavos apygardos partizanus, kitas - įamžina žuvusių partizanų atminimą.
21. Parkas „Dainavos legenda“   Pupasodžio k., Miroslavo sen., Alytaus r.  

 

Nemunaičio seniūnija

Eil. Nr. Lankytinos vietos pavadinimas Unikalus identifikavimo kodas Kultūros vertybių registre ir įregistravimo data Adresas Pastabos
1. Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia   Nemuno g. 25, Nemunaitis, Alytaus r.    
2. Pranciškonų vasarnamis 4395 1992-12-07 Vytauto g. 48, Nemunaitis, Alytaus r.    
3. Kryžius 14718 1993-04-14 Nemuno g., Nemunaitis, Alytaus r.  
4. Paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę 4482 1992-12-14 Nemunaitis, Alytaus r.  
5. Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta 29597 2004-12-28 Nemunaičio k., Nemunaičio sen., Alytaus r.  
6. Nemunaičio miestelio žydų senųjų kapinių dalis 11507 1996-01-29 Pušyno g., Nemunaitis, Alytaus r.  
7. Nemunaičio piliakalnis 33484 2010-02-26 Nemunaičio k., Nemunaičio sen., Alytaus r.  
8. Didysis Dzūkijos akmuo 26431 2002-03-29 Vangelonių k., Nemunaičio sen., Alytaus r. Gamtos paminklas.
9. Nemunaičio klintinių tufų atodanga   Dešiniajame Nemuno krante, Alytaus miškų urėdijos Sudvajų girininkijos 39 kvartale,  Nemunaičio k., Nemunaičio sen., Alytaus r. Gamtos paminklas.
10. Nemunaičio mineralinė versmė   Lankų k., Nemunaičio sen., Alytaus r. Gamtos paminklas.
11. Senoji guoba   Geiščiūnų k., Nemunaičio sen., Alytaus r. Gamtos paminklas.
12. Senoji kriaušė   Geiščiūnų k., Nemunaičio sen., Alytaus r. Gamtos paveldo objektas.
13. Rekreacinė zona Nemunaityje prie Nemuno   Nemunaitis, Alytaus r.  
14. Klebono akmuo Nemune   Nemunaitis, Alytaus r.  
15. Nemunaičio stovykla   Nemunaitis, Alytaus r.  
 

Pivašiūnų seniūnija

Eil. Nr. Lankytinos vietos pavadinimas Unikalus identifikavimo kodas Kultūros vertybių registre ir įregistravimo data Adresas Pastabos
1. Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 1306 1992-05-28 Trakų g. 6, Pivašiūnai, Alytaus r.   Priklauso Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksui.
2. Koplyčia 15870 1993-05-19 Trakų g. 27, Pivašiūnai, Alytaus r.   Priklauso Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksui.
3. Senoji klebonija   33145 2009-12-03 Pivašiūnai, Alytaus r. Priklauso Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksui.
4. Pirma klėtis 33201 2009-12-03 Pivašiūnai, Alytaus r. Priklauso Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksui.
5. Antra klėtis   33202 2009-12-03 Pivašiūnai, Alytaus r. Priklauso Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksui.
6. Ledainė 33203 2009-12-03 Pivašiūnai, Alytaus r. Priklauso Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksui.
7. Švč. Mergelės Marijos su kūdikėliu Jėzumi skulptūra   Pivašiūnai, Alytaus r. Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventorius.
8. Pivašiūnų piliakalnis 22617 1996-12-19 Pivašiūnai, Alytaus r.  
9. Einoronių piliakalnis 1857 2003-04-24 Einoronių k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.  
10. Bazorų piliakalnis 33780 2013-11-27 Bazorų k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.  
11. Paminklas Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarui kunigui Alfonsui Petruliui   Trakų g., Pivašiūnai, Alytaus r.    
12. Lietuvos partizano, Dainavos apygardos vado Benedikto Labėno-Kariūno kovos ir žūties vieta 29579 2004-12-28 Žemaitėlių k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.  
13. Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta 25105 2000-04-05 Žemaitėlių k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.  
14. Žydų žudynių vieta ir kapas   12147 (tiksli data nenurodyta) Klydžionių k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.  
15. Pivašiūnų amatų centras   Trakų g. 33, Pivašiūnai, Alytaus r.  
16. Poilsio zona prie Ilgio ežero   Ežero g., Pivašiūnai, Alytaus r.  
 

Punios seniūnija

Eil. Nr. Lankytinos vietos pavadinimas Unikalus identifikavimo kodas Kultūros vertybių registre ir įregistravimo data Adresas Pastabos
1. Punios Šv. apašt. Jokūbo bažnyčia   21700 1997-12-31 Kauno g. 1, Punia, Alytaus r.   Įtraukta į Šv. Jokūbo kelią Lietuvoje.
2. Punios Šv. Jurgio koplytėlė 1307 1992-05-28 Punia, Alytaus r.    
3. Punios piliakalnis 22621 1996-12-23 Punia, Alytaus r.    
4. Kružiūnų piliakalnis 22619 1996-12-23 Kružiūnų k., Punios sen., Alytaus r.  
5. Nečiuikų šaltinis-kriokliukas   Punia, Alytaus r.   Nemuno kilpų regioninis parkas.
6. Silgionių akmuo su „pėda“ 26851 2002-12-31 Čebatėlio g., Silgionių k., Punios sen., Alytaus r. Privačioje valdoje.
7. Punios žydų senosios kapinės 35943 2013-03-05 Punia, Alytaus r.    
8. Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta 29581 2004-12-28 Strielčių k., Punios sen., Alytaus r.  
9. Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta 29586 2004-12-28 Valiūnų k., Punios sen., Alytaus r.  
10. Vaidaugų senosios kapinės, vad. Napoleono kapais 5770 1992-10-21 Vaidaugų k., Punios sen., Alytaus r.  
11. Panemunės dzūko pirkia   Kauno g. 3, Punia, Alytaus r.  
12. Asociacija „Panemunės dzūkai“   Kauno g. 3, Punia, Alytaus r. Pramoginis pasivažinėjimas karieta, vienkinkiu vežimu, dviračių nuoma, šiaurietiško ėjimo inventoriaus nuoma
13. Kraštotyrinė etnografinė ekspozicija „Punia amžių bėgyje“   Kauno g. 3, Punia, Alytaus r. Lankymas iš anksto susitarus.
14. Punios mažųjų laivų prieplauka   Punia, Alytaus r.  
15. Vaisodžių amatų kiemelis   Mokyklos g. 1, Norgeliškių k., Punios sen., Alytaus r.  
16. Raižių mečetė 24828 1999-08-02 Vytauto g. 9, Raižių k., Punios sen.,Alytaus r.    
17. Paminklas Vytautui Didžiajam Raižiuose   Vytauto g., Raižių k., Punios sen.,Alytaus r.    
 

Raitininkų seniūnija

Eil. Nr. Lankytinos vietos pavadinimas Unikalus identifikavimo kodas Kultūros vertybių registre ir įregistravimo data Adresas Pastabos
1. Piliakalnio piliakalnis 1862 1996-12-23 Piliakalnio k., Raitininkų sen., Alytaus r.    
2. Krištapiškių piliakalnis 33482 2010-06-02 Pieriškių k., Raitininkų sen., Alytaus r.  
3. Kryžių ansamblis Klepočių kaimo tragedijai atminti   Klepočių k., Raitininkų sen., Alytaus r.   Vienas iš kryžių ansamblio įtrauktas Kultūros vertybių registrą (identifikavimo kodas 14738).
4. Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta 22898 2004-12-28 Klepočių k., Raitininkų sen., Alytaus r.    
5. Lietuvos kario Prano Kindero kapas 31102 2007-02-14 Klepočių k., Raitininkų sen., Alytaus r.    
6. Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę 4396 1992-12-07 Bažnyčios g. 5A, Ryliškių k., Raitininkų sen., Alytaus r.  
7. Makniūnų kapinės   Makniūnų k., Raitininkų sen., Alytaus Muiželių giminės paminklas 12219 1993-04-05
8. Ryliškių Šv. Monikos bažnyčia   Bažnyčios g. 5A, Ryliškių k., Raitininkų sen., Alytaus r.  
9. Ryliškių koplytstulpis 14740 1993-04-14 Bažnyčios g. / Nemuno g., Ryliškių k., Raitininkų sen., Alytaus r. Koplytstulpis pastatytas sovietinio teroro aukų atminimui 1989 m.
 

Simno seniūnija

Eil. Nr. Lankytinos vietos pavadinimas Unikalus identifikavimo kodas Kultūros vertybių registre ir įregistravimo data Adresas Pastabos
1. Simno miesto istorinė dalis 17107 1996-12-23  Simnas, Alytaus r. Urbanistikos paminklas.
2. Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 852 1992-05-01  Kreivoji g. 3, Simnas, Alytaus r.    
3. Paminklas po pasaulį išblaškytiems Simno krašto vaikams   Istorinėje Simno aikštė, Alytaus r.  
4. Simno kultūros centras   Vytauto g.38, Simnas, Alytaus r.  
5. Simno sinagoga 39122 2015-12-10 Laisvės g. 4, Simnas, Alytaus r.  
6. Simno žydų žudynių vieta ir kapas 12151 1993-03-25 Kalesninkų k.,  Simno sen., Alytaus r.  
7. Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai 40480 2017-02-01 Sodų g., Mergalaukio k., Simno sen., Alytaus r.  
8. Simno kapinės     Lietuvos partizanų kapas 2661 1992-09-10; Lietuvos partizanų kapas 4094 1992-11-09.
9. Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta 26416 2002-03-29 Liepakojų g., Liepakojų k.,  Simno sen., Alytaus r.  
10. Lietuvos partizanų užkasimo vieta 4142 1992-11-16 Pasimnių k., Simno sen., Alytaus r.  
11. Atesninkų piliakalnis, vad. Pilale 33583 2010-02-26 Atesninkų I k., Simno sen., Alytaus r.  
12. Giluičių piliakalnis su gyvenviete 22625 1996-12-23 Giluičių k., Simno sen., Alytaus r.  
13. Ąžuolinių, Bambininkų piliakalnis su gyvenviete   22623 1996-12-23 Ąžuolinių k., Simno sen., Alytaus r.  
14. Skulptoriaus Mato Menčinsko gimtosios sodybos namas 16620 (tiksli data nenurodyta) Ostampo g. 7, Ostampo k., Simno sen., Alytaus r. Privati nuosavybė.
15. Žuvinto biosferos rezervatas   Kampelių g. 10, Aleknonių k., Simno sen.  
 

Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt

Šią savaitę Dzūkijoje

  • Grupės DAR  koncertas Alytuje