13 c Alytus
Penktadienis, Spalio 18d.
DzūkijaAlytus
2017 Kovo 14d.
0

Kandidatai Alytaus miesto garbės piliečio vardui laukiami iki balandžio pabaigos

title

Žinote Alytaus miestui, jo žmonėms nusipelniusį asmenį? Siūlykite suteikti jam Alytaus garbės piliečio vardą. Pasiūlymai priimami iki šių metų balandžio 30 d.

Garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui, miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje. Tradiciškai Alytaus miesto šventės metu garbės piliečiui įteikiamas garbės piliečio ženklas ir garbės piliečio liudijimas. Garbės piliečio liudijimas įregistruojamas Alytaus miesto garbės piliečių knygoje. Vieneriais kalendoriniais metais suteikiamų Alytaus miesto garbės piliečių vardų skaičius neribojamas. Siūlymus dėl garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti Alytaus mieste esančios asociacijos, įstaigos, įmonės ir pavieniai asmenys. Siūlant kandidatą prašome pateikti šiuos dokumentus:
  • teikėjo prašymas;
  • siūlomo kandidato gyvenimo aprašymas;
  • siūlomo kandidato darbų ir nuopelnų Alytaus miestui aprašas;
  • siūlomo kandidato turimi apdovanojimai, įvertinimai (nurodomi metai);
  • atitinkamų sričių veikiančių organizacijų rekomendacijos.
Pir­mą kartą Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio vardas suteiktas 2000 me­tais. Juo ta­po il­ga­me­tis mies­to va­do­vas Alfonsas Gri­gai­tis, ku­rio pa­stan­go­mis iš­si­plė­tė mies­to pra­mo­nė, įkurtos stam­biau­sios jos įmo­nės, pra­dė­ti sta­ty­ti gy­ve­na­mie­ji mik­ro­ra­jo­nai. Praėjusiais metais Alytaus garbės piliečiu (po mirties) tapo Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė“ vadovas, mokytojas, dirigentas Pranas Stepanovas už ilgametę pedagoginę muzikinę veiklą ir Alytaus miesto vardo garsinimą tarptautinėse scenose. Alytus šiuo metu turi 21 garbės pilietį.
Alytaus m. savivaldybės viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija

Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai - ČIA.

[caption id="attachment_67071" align="alignnone" width="4899"] Žinote Alytaus miestui, jo žmonėms nusipelniusį asmenį? Siūlykite suteikti jam Alytaus garbės piliečio vardą. Pasiūlymai priimami iki šių metų balandžio 30 d.[/caption]  

Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt

Šią savaitę Dzūkijoje

  • Grupės DAR  koncertas Alytuje