10 c Alytus
Sekmadienis, Spalio 25d.
DzūkijaAlytus
2016 Gruodžio 22d.
0

Penkialapės Alytaus miesto rožės naudojimas - pagal griežtesnes taisykles

title
Alytaus miesto savivaldybės taryba  nusprendė  patvirtinti miesto herbo ir vėliavos naudojimo tvarkų aprašus. Tvarkose deklaruojamas Alytaus miesto didysis ir mažasis herbai, kurių etalonus sukūrė dailininkas Juozas Galkus. Didysis Alytaus miesto herbas - raudoname lauke sidabrinė heraldinė penkialapė rožė su auksiniu viduriu ir žaliais taurėlapiais bei renesansiniu herbo skydu. Mažasis herbas - herbinio skydo raudoname lauke vaizduojama sidabrinė heraldinė penkialapė rožė su auksiniu viduriu ir žaliais taurėlapiais. Didįjį herbą turės teisę naudoti savivaldybės taryba, tarybos ir mero sekretoriatas,  savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracija reprezentavimo tikslais. Alytaus  miesto savivaldybės įmonės, įstaigos, institucijos didįjį herbą galės naudoti tik Alytaus miesto reprezentavimo tikslais pateikę prašymą Alytaus miesto savivaldybės tarybai ir gavę Alytaus miesto savivaldybės tarybos leidimą, kuris įforminamas tarybos sprendimu. Mažąjį herbą turės teisę naudoti savivaldybės taryba, tarybos ir mero sekretoriatas,  savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracija, kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės įmonės, įstaigos, kurios neturi įstatymų nustatyta tvarka patvirtintų herbų. Mažąjį herbą aprašo nurodytos organizacijos gali naudoti savivaldybės vėliavoje, herbiniuose antspauduose, dokumentų blankuose, iškabose, prie (ant)  ženklų, žyminčių  Alytaus miesto teritorijos ribas, miesto savivaldybės insignijose, savivaldybės apdovanojimų ženkluose ir apdovanojimų, padėkos raštuose, suvenyruose, meno kūriniuose, reprezentuojančiuose savivaldybę, ant savivaldybei nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių. Juridiniai ir fiziniai asmenys, neišvardyti tvarkose, mažąjį herbą galės naudoti tik gavę Alytaus miesto savivaldybės tarybos leidimą. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų dėl leidimo naudoti mažąjį herbą projektus rengia Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas. Fiziniai ir juridiniai asmenys, norėdami naudoti savivaldybės herbą, turės pateikti prašymą savivaldybei, o prašyme turės būti nurodyti herbo naudojimo tikslai. Be savivaldybės tarybos sutikimo herbas ar jo atvaizdas galės būti naudojamas tik leidybos, mokslo ir visuomenės informavimo srityse. Alytaus miesto vėliava – raudona su žalia, apvesta auksine virvele ir apvadu. Vėliava nuolat bus keliama Rotušės aikštėje prie miesto savivaldybės pastato ant stiebų, įrengtų priešais pastato fasadą. Vėliava galės būti keliama kitų viešųjų oficialių renginių vietose, kuriuose dalyvauja savivaldybės meras, mero pavaduotojai, tarybos nariai ir valstybės politikai, sporto arenose – per čempionatus, pirmenybes bei varžybas, kuriose dalyvauja miesto sporto komandos ar sportininkai, nuolat ar švenčių, viešųjų renginių progomis prie savivaldybės įstaigų ir įmonių pastatų, kuriuose yra jų buveinės. Vėliava nuolat pastatoma savivaldybės tarybos posėdžių salėje, mero kabinete vėliava galės būti pastatoma patalpose, kuriose tuo metu vyksta savivaldybės oficialūs renginiai, kuriuose dalyvauja savivaldybės meras, mero pavaduotojai, tarybos nariai ir valstybės politikai. Miesto vėliava, esant fizinių ar juridinių asmenų prašymams, galės būti iškeliama ar pastatoma ir kitose vietose savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme bus nurodoma kam, kur ir kuriam laikui leidžiama naudoti Alytaus miesto vėliavą. Vėliavos atvaizdas galės būti naudojamas dekoratyviniais tikslais, atributikoje ir spaudiniuose, kaip Alytaus miesto simbolis, tokiu būdu, kad nebūtų parodyta nepagarba vėliavai, kitais atvejais, jei tai numatyta teisės aktuose. Kontroliuoti, kaip laikomasi reikalavimų, pavesta savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Kokios pasekmės lauks „nusikaltusiųjų“ ir miesto simboliką naudosiančiųjų savavališkai? Apie tai teiravosi miesto tarybos narys Nerijus Cesiulis. Kitas miesto politikas Arvydas Švirmickas pastebėjo, kad iki šiol miesto heraldika galėjo naudotis visi panorusieji - pavyzdžiui, kad ir privatus viešojo transporto autobusėlis ar pan. A. Švirmickas siūlė uždrausti ir tai, kad alytiškiai prie savo namų galėtų kelti Alytaus vėliavos. Tam prieštaravo tarybos narys Sigitas Leonavičius, priminęs, kad tiek Lenkijoje, tiek Skandinavijoje miestų heraldika yra populiari ir aktyviai naudojama. „Kuo prie namų bus daugiau Alytaus vėliavų - tuo bus gražiau", - kalbėjo buvęs miesto meras Jurgis Krasnickas, o buvusi vicemerė Nijolė Makštutienė pridūrė, kad Alytaus miesto vėliava apibrėžia miesto savivaldybės teritoriją, tad ir priklausytų visiems. Po diskusijų nuspręsta Alytaus miesto vėliavas gyventojams leisti naudoti laisvai.

Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt