3 c Alytus
Šeštadienis, Vasario 22d.
DzūkijaAlytus
2012 Rugsėjo 24d.
0

Kada iškils Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčios bokštai?

title

Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija, įsikūrusi buvusiame Panemunės pagrindinės mokyklos pradinių klasių pastate,veikia nuo 2009m. Per didžiąsias šventes žmonės netelpa į koplyčią, tad norint pabendrauti su Viešpačiu, tenka stovėti už durų ant laiptų. Parapijos klebonas Valdas Simanaitis deda daug pastangų, kad palaipsniui būtų vykdomi bažnyčios statybos darbai, o žmonės, ieškodami dvasinių vertybių, buriasi į grupes, organizacijas, organizuoja renginius, renka aukas bažnyčios statybai. Kol kas belieka tik spėlioti, kada iškils bažnyčios bokštai.

Misionierius Šventasis Brunonas Kverfurtietis

Bendraujant su Alytaus miesto bendruomene, teko išgirsti klausimą: ,,kas gi buvo Šv. Brunonas Kverfurtietis?“. Šv. Brunonas, gimęs tarp 973 ir 987 m., miręs 1009 m., dar vadinamas Šv. Brunonas Bonifacas Kverfurtietis buvo katalikų vyskupas, misionierius ir kankinys, pasišventęs Viešpačiui, nukirsdintas Kijevo Rusios ir Lietuvos pasienyje, kai bandė skleisti krikščionybę Rytų Europoje. Kaip rašoma bernardinų internetinėje svetainėje ,,sėkmingai prasidėjusi šv. Brunono misija baigėsi tragiškai“, ,,tačiau jei ne jo kankinystė ir mirtis už tikėjimą, nebūtų pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas 1009 metais“.

Organizacijų veikla parapijoje

Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija, įsteigta 2009 m., įsikūrė buvusiame Panemunės pagrindinės mokyklos pradinių klasių pastate. Šiuo metu mišias lanko vis daugiau žmonių, o per didžiąsias šventes parapijiečiai nebetelpa į koplyčią, tad Dievo žodžio jiems tenka klausytis už durų, stovint ant laiptų. Klebonas Valdas Simanaitis visada palaiko parapijiečius ir deda pastangas, kad būtų vykdomi  bažnyčios statybos darbai. Parapijoje veikia dvi šarvojimo salės, parengtas ir bažnyčios projektas, tačiau galutiniam rezultatui pasiekti vis dar stinga lėšų. Žmonės neabejingi Dievo žodžiui, ieškodami dvasinių vertybių, buriasi į grupes, organizacijas. Parapijoje veikia Palaiminto Jurgio Matulaičio draugija, pirmininkė Marija Matonienė, Garbingojo Mato Talboto maldos grupė, vadovė Dalia Mackevičienė, Šv. rašto studijų būrelis, vadovas Almantas Geležius bei Panemunės pagrindinės mokyklos Valančiukų kuopa, vadovė Reda Savulionienė, katalikišką veiklą vykdo skautų bei „Carito“ organizacijos.

Tik visi drauge galime siekti bendro tikslo

Suvokdami, kad klebonui tenka nelengva misija – naujos bažnyčios statyba, pagal galimybes stengiasi prisidėti parapijos organizacijų atstovai, vargonininkas Kęstutis Baranauskas, choristai ir kiti geros valios žmonės. Miesto šventės metu šalia sporto rūmų buvo renkamos aukos bažnyčios statybai, birželio 30 d. parapijoje buvo suorganizuotas renginys ,,Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos 3 metų sukaktis nuo kūrimosi pradžios", kuriame buvo renkamos aukos bažnyčios statybai. Sveikinimo žodį tarė mero pavaduotoja Nijolė Makštutienė bei Stasė Kasparavičienė. Savo poeziją skaitė Alytaus apskrities literatų klubo ,,Tėkmė“ nariai: Asta Galbuogienė, Scholastika Kavaliauskienė, Vladzė Mečionienė, Albinas Rauličkis. Klubo nariai dovanojo parapijai savo išleistas knygas bei Vladzės Mečionienės  rankdarbius, o gautos lėšos skirtos bažnyčios statybai.Klausytojams griežė Alytaus styginių kvartetas: vadovė Daiva Martikonytė, Diana Klemkaitė, Ingrida Krikščiūnienė, Antanina Pasaravičienė.

 

Brunono Kverfurtiečio parapijoje vyko Alytaus apskrities literatų klubo ,,Tėkmė“ narės, prozininkės Anelės Zurlienės knygos apie skaudžius pamestinukų likimus ,,Atstumtieji“ pristatymas. Pasakodama apie knygos,,gimimą“, autorė priminė susirinkusiems, kad šiuo metutai vis dar aktuali problema, nes ,,mamų už valdiškų langų laukia virš penkių tūkstančių vaikų“. Knygoje autorė neslepia susirūpinimo ,,rašiau kaip maldoje - su grauduliu širdyje ir ašara akyse“. Autorė skyrė 50 savo knygų, už kurias gautos lėšos skirtos bažnyčios statybai. Jai talkino žinomi teatro aktoriai; klausytojus sugraudino Inesos Pilvelytės perskaityta istorija apie ketverių metų mergaitę Viktoriją, piešiančią juodą saulę, bei Eugenijaus Rakausko perskaityta istorija ,,Sakmė apie motinos rankas". Grojo Alytaus muzikos mokyklos fleitos klasės vyresnioji mokytoja Justina Jočytė – Orinienė bei jos mokinė Danielė Naruševičiūtė.
Klebono ir parapijiečių vardu dėkojame visiems prisidėjusiems ir ateityje laukiame panašių iniciatyvų, kviečiame nelikti abejingais, prisidėti prie parapijos kūrimosi ir kitų krikščioniškų darbų, nes tik susibūrę drauge, galime siekti bendro tikslo. Ir kas žino, gal būt po kelerių metų galėsime užeiti į naują bažnyčią. O kol kas belieka tik spėlioti, kada gi iškils Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčios bokštai.

Asta Galbuogienė,

Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos choristė, savanorė


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt