Penktadienis, balandžio 20, 2018
Pradžia Dzūkija Alytaus rajonas Butrimonių gimnazijos edukacinės erdvės vėl sulaukė pripažinimo

Butrimonių gimnazijos edukacinės erdvės vėl sulaukė pripažinimo

0

Mokykla yra ne tik darbo vieta – tai antrieji namai. Kad mokymo ir mokymosi procesas vyktų sėkmingai, mokiniai mokykloje turi jausti komfortą. Tam didžiulę įtaką daro mokyklos aplinka, kuri sukuria tokį mikroklimatą, kad bendruomenė gali jaustis saugiai bei sveikai. Žmogus neatskiriamas nuo gamtos ir savo veikla daro įtaką gamtai. Kokia bus mokyklinė aplinka, tokie, tikėtina, gali būti ugdymo rezultatai.

Butrimonių gimnazija – viena iš geriausiai edukacines erdves besitvarkanti bendrojo lavinimo mokykla. Jos jaukumą kuria ir palaiko visa bendruomenė. Gimnazijoje daug dėmesio skiriama patalpų tinkamumui mokytis, kitoms kompetencijoms lavinti bei laisvalaikiui organizuoti. Erdvės išnaudojamos socialiniams ir kultūriniams renginiams, bendruomenės darbų ekspozicijoms. Pilietiškai aktyvios, brandžios asmenybės formavimas, saugios, jaukios, edukacinės aplinkos kūrimas buvo ir yra vienas iš svarbiausių Butrimonių gimnazijos veiklos prioritetų, todėl noras pažvelgti į save iš šalies paskatino ir vėl dalyvauti 2016 m. organizuotame „Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių“ apžiūroje-konkurse.

Šis konkursas vyko dviem etapais: I etapas – savivaldybių lygmeniu, II etapas –  nacionaliniu lygmeniu. Birželio mėnesį komisija, sudaryta iš kraštovaizdžio architektų, dailininkų, aplinkosaugos specialistų, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų, apžiūrėjo ir įvertino savivaldybių vertinimo komisijų vietoje išrinktas ir konkursui pateiktas geriausiai tvarkomas ugdymo įstaigų edukacines erdves. Nacionaliniam etapui buvo pristatyta 60 mokyklų. Konkursui pasibaigus ir susumavus rezultatus buvo išrinktos geriausiai besitvarkančios Lietuvos mokyklos. Džiugu, kad tarp jų ir Alytaus rajono Butrimonių gimnazija.

2016 metais apžiūrą-konkursą, skirtą geriausiai savo edukacines erdves tvarkančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, neformaliojo vaikų švietimo mokykloms išrinkti, penktą kartą organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkursą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija.

Apžiūra-konkursu siekiama aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę, skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą kuriant mokyklos vidaus ir lauko edukacines erdves, formuojant mokyklos aplinkos savitumą ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, skleisti gerąją patirtį ir stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų.

Butrimonių gimnazijos bendruomenė džiaugiasi ir didžiuojasi, kad pastangos gražinti įstaigos edukacines erdves įvertintos. Šis laimėjimas įpareigoja dar labiau rūpintis ugdymo aplinka, skiepyti meilę gamtai ir mokyti mokinius gerumo viskam, kas mums pasauly duota – žmogui, kūrybai, medžiui, paukščiui….

 

Jurgita Kamandulienė, Butrimonių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

PALIK KOMENTARĄ

Please enter your comment!
Please enter your name here