15.2 C
Alytus
Penktadienis, liepos 29, 2016
Alytaus darbo birža bandys padėti darbo netekusiems „Snaigės“ darbuotojams

Alytaus darbo birža bandys padėti darbo netekusiems „Snaigės“ darbuotojams

0

Alytaus darbo birža pradeda įgyvendinti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo remiamą projektą – atleistų AB „Snaigė” darbuotojų integraciją į darbo rinką. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2009 m. liepos 21 d. Europos Komisijai teiktą paraišką EGF paramai gauti.

Projekto tikslas – didinti buvusių AB “Snaigė” darbuotojų užimtumo gebėjimus bei padėti jiems integruotis į darbo rinką.

Projekto pabaiga – 2011 m. liepos 20 d.

Bendra projekto vertė – 1371,4 tūkst. Lt, iš jų 65 proc. vertės finansuojama Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo lėšomis, kita dalis iš Lietuvos Užimtumo fondo.

Projekto veiklos – 449 netekusiems darbo AB “Snaigė” darbuotojams projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus taikomos priemonės:

– pagalba ieškant darbo – informavimo ir konsultavimo, įdarbinimo tarpininkavimo paslaugos
– profesinis mokymas – galimybė mokytis ir įgyti naujas profesijas
– pagalba įsidarbinant organizuojant įdarbinimo subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir viešųjų darbų priemones
– taikant darbo užmokesčio skirtumo kompensavimo išmoką asmenys bus skatinami įsidarbinti naujose darbovietėse už mažesnį darbo užmokestį
– verslumo skatinimas – bus sudarytos sąlygos pačiam susikurti darbo vietą mokant išmoką verslumui skatinti
– kvalifikacijos kėlimas – asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą, bus sudaryta galimybė patobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti naujų kompetencijų, padedančių įsitvirtinti darbo rinkoje
– teritorinio judumo rėmimas – įsidarbinusiems naujose darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos, bus kompensuojamos išlaidos keliaujant į darbą ir atgal
– darbo paieškos išlaidų kompensavimas – bus suteiktos išmokos darbo paieškos išlaidoms kompensuoti, o tuo pačiu bus sudarytos galimybės aktyviai darbo paieškai
– vaiko (vaikų) ir neįgaliųjų šeimos narių (vaiko (įvaikio), sutuoktinio, tėvo, motinos) priežiūros išlaidų kompensavimas – auginančių vaiką (vaikus) iki 8 metų arba prižiūrinčius neįgaliuosius šeimos narius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bus sudarytos galimybės sugrįžti į darbo rinką.

Projekto veiklose taip pat dalyvaus darbuotojai, atleisti iš UAB „Jugos kabeliai” ir UAB „Hoda”.

 

Facebook komentarai